30thMay

30thMay

30thMay

 

December 04,2021

โคราชเจ้าภาพงาน‘สถาปนิกอีสาน’ เชื่อมมหกรรมศิลปะนานาชาติ

โคราชเจ้าภาพงานสถาปนิกอีสาน ๒๕๖๔ ชมผลงานสถาปัตยกรรม “บ้าน เรือน เมือง ศิลป์” จัดแสดงนิทรรศการเชื่อมโยงงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ส่งเสริมเศรษฐกิจหลังเปิดเมือง ย้อนสู่โคราชในอดีต 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่โรงแรมคาซ่าโคโค่ เรสซิเดนซ์ อ.เมืองนครราชสีมา นายวีรพล จงเจริญใจ ประธานกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายศิริวัฒน์ สาระเขตต์ กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน ในฐานะประธานจัดงาน ร่วมแถลงจัดงานสถาปนิกอีสาน ๒๕๖๔ (Esan Architect 2021) “บ้าน เรือน เมือง ศิลป์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคมนี้ ณ ลานกิจกรรมริมคูเมือง ข้างวัดพายัพ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

นายวีรพล จงเจริญใจ กล่าวว่า “งานสถาปนิกอีสาน เป็นงานที่จัดขึ้นประจำในทุกๆ ปี ของกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีนี้จะจัดงานในบรรยากาศของงาน Arts Biennale ในแนวคิด “บ้าน เรือน เมือง ศิลป์” ซึ่งโคราชเป็นเมืองศิลปะที่สำคัญ เป็น ๑ ใน ๔ จังหวัดที่ได้รับเลือกให้จัดงาน Arts Biennale โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นการจัดการแสดงงานของสถาปนิกอีสาน เป็นการนำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม ในการก่อสร้างใหม่ๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งจะต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวได้ด้วย โดยจะมีการจัดสัมมนาวิชาการและพาทัศนศึกษาดูงานสถาปัตยกรรม งานศิลปะในสถานที่ต่างๆ ที่สำคัญในโคราช และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในสมาชิกสถาปนิก มาจากทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และ สถาปนิกล้านนา, สถาปนิกทักษิณ และสถาปนิกบูรพา น่าจะมีผู้มาร่วมงานประมาณ ๓๐๐-๕๐๐ คน ซึ่งจะส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้คึกคักขึ้นด้วย” 

นายวีรพล จงเจริญใจ ประธานกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน

“ภายในงานประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการผลงานสถาปนิกในภาคอีสาน งานแสดงผลงานนักศึกษาจากสถาบันด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ ในภาคอีสาน ผลงานประกวดแบบของนักศึกษาและการศึกษาดูงานศิลปะที่สร้างขึ้นในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่ ๒ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของสถาปนิกและผู้เกี่ยวข้องในสายงานก่อสร้าง รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรมของสมาคมสถาปนิกสยามและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ โดยมีรถบริการนำผู้สนใจเยี่ยมชมหลุมหลบภัยโคราชที่บ้านพระยากำธรพายัพทิศ (ดิส อินทโสฬล) อดีตผู้ดำรงตำแหน่งปลัดมณฑลและทำหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ ๑๔ สร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งมีเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดในพื้นที่เมืองนครราชสีมา ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบ่อยครั้ง” นายวีรพล กล่าว

นายศิริวัฒน์ สาระเขตต์ กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน ในฐานะประธานจัดงาน

นายศิริวัฒน์ สาระเขตต์ กล่าวว่า “แนวคิดงานในจะมีทั้งด้านวิชาการ, ประวัติศาสตร์, ศิลปะ และสถาปัตยกรรม โดยงานวันแรกในวันที่ ๑๗ ธันวาคม จะจัดเป็นงานสัมนาวิชาการ มรดกสถาปัตยกรรม เมืองนครราชสีมา “เทศกาลศิลปะนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ โคราช ๒๕๖๔” โดย ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน, “RICE TOWER” โดย ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา ศิลปินศิลปากร ปี ๒๕๖๒ สถาปนิกที่สร้างสรรค์ผลงาน ในมหกรรมศิลปะนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ โคราช ๒๕๖๔ และ “โคราชเมืองศิลปะ” โดยอาจารย์ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี ๒๕๔๘ สำหรับในช่วงค่ำมีงาน Welcome Party การแสดงดนตรีจากวง Silly Fools ส่วนวันที่ ๑๘ ธันวาคม เป็นกิจกรรม Avenger and Arts Tour ในช่วงเช้ากิจกรรมทัศนศึกษาซึ่งจะพาชมงานศิลปะนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ โคราช ๒๕๖๔ ช่วงบ่ายพาชมมรดกสถาปัตยกรรมเมืองนครราชสีมา และในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมพิธีเปิดงานสถาปนิกอีสาน ประจำปี ๒๕๖๔ “บ้าน เรือน เมือง ศิลป์” มีการแสดงจำลองประวัติศาสตร์ของโคราชในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ และสงครามเวียดนาม โดยจะมีการเสวนา “สถาปนิกผูกเสี่ยว” ร่วมถึงการแสดง ASA Night’64 โดยศิลปิน ติ๊ก ชีโร่ และวันที่ ๑๙ ธันวาคม จะเป็นนิทรรศการของสถาปนิก นักศึกษาสถาปัตยกรรม ซึ่งจะมีงาน Craft และมีการแสดงดนตรีจากวง only Monday ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมนี้จะดำเนินมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด”


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับประจำวันพุธที่ ๑ - วันอังคารที่ ๗ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔


14 1,513