30thMay

30thMay

30thMay

 

December 31,2021

อัดแคมเปญ“เที่ยวได้ทุกเดือน” กระตุ้นท่องเที่ยวโคราชคึกคัก

อบจ.จัดแคมเปญ “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน” หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจทั่วทุกพื้นที่ ‘นายกหน่อย’ ชวน   ทุกคนส่งสถานที่ท่องเที่ยวให้ อบจ. เพื่อสนับสนุนและช่วยประชาสัมพันธ์ให้มีนักท่องเที่ยวเข้าไปในชุมชน 

 
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. ที่ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์ โคราช นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นางภาวนา ประจิตต์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และนางวัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ร่วมแถลงข่าว และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แคมเปญ “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน” เพื่อร่วมขับเคลื่อนด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งการจัดงานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 
นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี กล่าวว่า “โควิด-๑๙ ระบาดเป็นเวลา ๒ ปีแล้ว ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก แต่หลังจากที่ ครม.มีมติให้เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ และส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งโคราชก็เป็นหนึ่งเมืองที่ได้รับการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น โดยเฉพาะ อบจ.โคราชที่จัดแคมเปญโคราชเที่ยวได้ทุกเดือนขึ้น นำศักยภาพที่มีอยู่ในจังหวัดออกมาโชว์ ให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในช่วงปีใหม่ ประชาชนจากทุกภูมิภาคที่จะมายังภาคอีสานก็ต้องผ่านโคราชไปก่อน จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการโชว์ศักยภาพที่มีอยู่ ประกอบที่ตั้งของจังหวัดก็ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ และยังมีธรรมชาติสวยงาม โดยเฉพาะเขาใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆ ของประเทศ สำหรับช่วงนี้ โคราชมีงานศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ ๒ สามารถมาเที่ยวชมงานศิลปะได้ถึงเดือนมีนาคม เรียกได้ว่า ช่วงนี้มาเที่ยวโคราชได้ทุกวัน ที่สำคัญสถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยว และโรงแรมหรือที่พักในโคราช หลายแห่งได้รับมาตรฐาน SHA ทำให้มั่นใจถึงความปลอดภัย และปลอดจากโรคโควิด-๑๙” 
นางภาวนา ประจิตต์ กล่าวว่า “ในส่วนของ ททท.มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ถือเป็นหน้าที่หลักที่จะสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยว วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในโคราช ซึ่งสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทุกเดือน โดย ททท.ได้จัดทำปฏิทินหนาวนี้ที่โคราช จัดกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดระยะเวลา ๔ เดือน ตั้งเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ นอกจากนี้ ททท.ยังเป็นหน่วยงานหลักในการขอรับมาตรฐาน SHA โดยผู้ประกอบการธุรกิจ ๑๐ ประเภทที่กำหนด สามารถติดต่อ ททท.เพื่อขอคำแนะนำในการขอรับมาตรฐาน SHA ซึ่งสถานประกอบการ ร้านค้า และร้านอาหาร ที่ได้รับมาตรฐาน SHA จะสามารถจำหน่ายสุราได้ตามคำสั่งของจังหวัดนครราชสีมา และที่สำคัญหวังว่า โควิด-๑๙ จะไม่สามารถกลับมาหยุดการท่องเที่ยวได้ โดยเฉพาะงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น คือ งานนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕ : Amazing Thailand Countdown 2022 – Amazing New Chapter @ Nakhon Ratchasima ซึ่งโคราชได้รับเลือกเป็นตัวแทนของภาคอีสานในการจัดงานนี้ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา”
นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ กล่าวว่า “หลังจากที่จังหวัดมีคำสั่งผ่อนคลายมาตรการและเปิดให้มีการท่องเที่ยวหรือเปิดเมือง นำร่องในพื้นที่ ๗ อำเภอ ทำให้สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวดีขึ้นเรื่อยมา มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในโคราชตลอดเวลา ทำให้เศรษฐกิจในโคราชคึกคักมากขึ้น โดยขณะนี้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวจัดขึ้นหลายแห่ง เช่น ที่อำเภอพิมาย มีเทศกาลเที่ยวพิมาย ภายในงานมีการแสดงแสงสีเสียง อลังการเหมือนกับทุกๆ ปี ซึ่งมีผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ คน และภายในงานคาดว่าจะมีคนมาเที่ยวไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ คน วันนี้ถือว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวในโคราชเริ่มดีขึ้น ประกอบกับในปี ๒๕๖๕ จะมีกิจกรรมโคราชเที่ยวได้ทั้งปี คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆ หากโควิด-๑๙ ไม่กลับมาระบาดรุนแรงเหมือนในครั้งที่ผ่านมา”
 
นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ กล่าวว่า “การระบาดของโควิด-๑๙ ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหญ่ ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน ในภาพรวมการท่องเที่ยวของโคราช มีห่วงโซ่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากมาย เช่น ธุรกิจโรงแรมหรือที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก ร้านโชห่วย และผู้ประกอบการรถขนส่ง ดังนั้นหอการค้าฯ จึงได้ร่วมกับทุกหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นเศรษฐกิจ ให้การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักเหมือนเดิม” 
นายไชยนันท์ แสงทอง กล่าวว่า “โคราชจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ ๒ โดยงานจะจัดแสดงผลงานศิลปะเป็นเวลากว่า ๓ เดือน มีศิลปินทั้งชาวไทยและต่างชาติจาก ๒๕ ประเทศ มาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ๕๓ ชิ้นงาน โดยจัดแสดงอยู่ในพื้นที่ ๓ อำเภอ ได้แก่อำเภอเมือง พิมาย และปากช่อง โดยกิจกรรมนี้จะส่งเสริมให้นำศิลปะมาสร้างสีสัน และเป็นการยกระดับเมือง เพราะศิลปะเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกสนใจ และสังคมโลกให้ความสนใจกับเมืองที่มีความเป็นศิลปะ ซึ่งเมืองที่ให้ความสำคัญกับงานศิลปะจะเป็นเมืองที่ถูกยกระดับขึ้น โดยโคราชเป็นหนึ่งใน ๓ เมืองศิลป์ ที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมด้วย”
 
นางวัชรี ปรัชญานุสรณ์ กล่าวว่า “สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งวันนี้ อบจ.โคราชได้นำทุกภาคส่วนที่มีความคิดเห็นตรงกัน มาช่วยกันคิด ช่วยกันทำ บูรณาการให้เกิดชิ้นงานที่ยิ่งใหญ่ของเมืองโคราช ช่วยยกระดับของเดิมที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ ๓๒ อำเภอ ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว แหล่งค้าขาย และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องไป วันนี้โคราชมีโครงการนำร่อง คือ Korat GreenBox ทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจเรื่องความปลอดภัย ห่างไกลโควิด-๑๙ แม้ทุกวันนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาโคราชมากขึ้น แต่สถานการณ์การระบาดกลับไม่ได้มากขึ้น เพราะทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญกับการปลอดภัยเป็นอันดับแรก โดยโคราชมีผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน SHA มากที่สุดในภาคอีสาน ประมาณ ๗๒๓ ราย เมื่อโคราชปลอดภัยและมั่นใจได้ขนาดนี้ ขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาโคราช โดยสามารถมาเที่ยวได้ทุกเดือน”
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล กล่าวว่า “แคมเปญโคราชเที่ยวได้ทุกเดือน ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี ภายหลังจากที่ธุรกิจการท่องเที่ยวซบเซาจากสถานการณ์โควิด–๑๙ โดยโครงการฯ ดังกล่าว อบจ.ต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง พลิกฟื้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับท้องถิ่น ชุมชน และธุรกิจร้านค้าต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่ อบจ.ได้นำเสนอในปฏิทินโคราชเที่ยวได้ทุกเดือน บางแห่งเป็นสถานที่ค้นพบใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย แคมเปญนี้จะสร้างการรับรู้ไปพร้อมๆ กัน โดยนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพหรือวิดีโอสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ส่งมาให้ อบจ. บางครั้ง อบจ.อาจจะไม่เห็นไม่ทราบว่า สถานที่แห่งนั้น สามารถท่องเที่ยวได้ หรือมีความสวยงาม เมื่อนำมาบอกกันแล้ว จะได้ช่วยกันสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยโคราชจะต้องเที่ยวได้ทุกวัน ไม่ใช่เพียงเที่ยวได้ทุกเดือนเท่านั้น โดยเฉพาะกิจกรรมใหญ่ที่กำลังจัดขึ้น เช่น มหกรรมศิลปะนานาชาติ และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้มากถึง ๒,๐๐๐ คน ภายใต้มาตรการและการตรวจคัดกรองที่เข้มงวด ส่วนผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน อาจจะมาเที่ยวห้างสรรพสินค้า เพราะมีการจัดกิจกรรมเช่นกัน นับเป็นการร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนได้อย่างแท้จริง ทั้งห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการ และภาครัฐ ถือว่า มาโคราชเที่ยวได้ทุกเดือนแน่นอน”
 
นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๐๙ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

14 1,515