22ndApril

22ndApril

22ndApril

 

December 31,2021

‘หอขอนแก่น’จูงใจผู้ประกอบการ นำเอสเอ็มอีเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

หอการค้าขอนแก่น จับมือเอพีเอ็ม นำผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าระดมทุนผ่านกระดาน ๓ ของตลาดหลักทรัพย์ “ชาญณรงค์” มั่นใจเอสเอ็มอีขอนแก่น พร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ด้วยระเบียบและข้อบังคับที่เข้าใจง่าย พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกกลุ่มบริษัทฯ

เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น. วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ ระหว่างนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กับนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในการแต่งตั้งให้ APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขอนแก่น ระดมทุนผ่านกระดาน ๓ (LiVE Exchange) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในเขตขอนแก่น รวมไปถึงนักธุรกิจที่สนใจร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมรับฟังเงื่อนไข ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ 
 
นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นร่วมระหว่างหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM เป็นแนวทางในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในระดับพื้นที่ ที่หอการค้าดำเนินการมาอย่างชัดเจน ครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะกับการได้ APM มาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับสมาชิกของหอการค้าจังหวัดขอนแก่นที่ประกอบธุรกิจ ทั้งในกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธุรกิจขนาดกลาง รวมไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นการยกระดับธุรกิจ ให้มีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ โดยการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนบนกระดาน ๓ (LiVE Exchange) ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นมีความชัดเจนในการที่จะให้ธุรกิจเอสเอ็มอี ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน ด้วยการเปิดโอกาสและลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันกระดาน ๓ ของตลาดหลักทรัพย์จะเป็นมิติใหม่ของการลงทุน ซึ่งทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศนโยบายออกมา ทำให้ผู้ประกอบการในเขตขอนแก่นให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมดำเนินการอย่างมาก
“เป็นโอกาสที่ให้ผู้ประกอบการในระดับพื้นที่ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งกระดาน ๓ ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดเพิ่มขึ้นมา จะเน้นไปในกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มเอีและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนด วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่หอการค้าฯ ร่วมกับ APM ที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีชื่อเสียงและมีผลงานที่โดดเด่นอย่างมากทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มาร่วมกันจัดตั้งคณะทำงานและทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ในการที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการในเขตขอนแก่น ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมให้เข้าจดทะเบียนบนกระดาน ๓ (LiVE Exchange) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ได้ต่อไป” ประธานหอการค้าฯ กล่าว
 
ขณะที่ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ APM มีนโยบายที่ชัดเจนในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนตลาดทุน เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ SMEs และ Startups เข้าถึงแหล่งระดมเงินทุนในตลาดทุนได้ง่ายขึ้น ซึ่งภายหลังที่ ตลท. และ ก.ล.ต. ลดกฎเกณฑ์บางอย่างลงภายใต้แนวคิด Light Touch Supervision รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ เพื่อลดภาระหรือต้นทุนในการเข้าระดมทุนให้กับผู้ประกอบการให้มีความเหมาะสม ขณะที่ฝั่งผู้ลงทุนก็มีกฎเกณฑ์รองรับเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน โดย ตลท.เตรียมเปิด LiVE Exchange กระดานเทรดหุ้น SMEs และ Startups ครั้งแรกในไทย หรือกลุ่มกระดานที่ ๓  เป็นการเปิดโอกาสและลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในการระดมทุนให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ดังนั้นความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้ APM จะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ และการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นไทย เพื่อให้จังหวัดขอนแก่น มีบริษัทจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้น
“ปัจจุบัน APM ได้นำบริษัทในจังหวัดขอนแก่นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ๒ บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และบริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และในอนาคต APM จะนำบริษัท ขอนแก่นเซรามิค จำกัด, บริษัท นครพลัส จำกัด และบริษัท เอส.พี.ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป อย่างไรก็ตามขอขอบคุณหอการค้า ที่ให้โอกาส APM เข้ามาเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขอนแก่น ให้เข้าจดทะเบียนบนกระดาน ๓ (LiVE Exchange) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามระเบียบและข้อบังคับที่ได้กำหนดไว้” ประธานกรรมการ APM กล่าว
 
 
นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๐๙ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

 


1002 1413