19thJune

19thJune

19thJune

 

January 24,2022

กำชับแพทย์-พยาบาลอุบลฯ ระวังติดเชื้อโควิดจากคนป่วย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรุดดูการรักษาผู้ป่วยโควิดของ รพ.อุบลราชธานี พร้อมกำชับบุคลากรทางการแพทย์ระวังติดเชื้อจากคนป่วย หลังระบาดรอบใหม่พบแล้วเกือบ ๙๐ คน แต่ยังไม่กระทบต่อการให้บริการในระบบ

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๐ พร้อมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมให้กำลังใจกับแพทย์พยาบาลโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ อ.เมืองอุบลราชธานี ที่ให้การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ระดับสีต่างๆ จำนวน ๑๕๔ คน จากจำนวนเตียงที่มีกว่า ๒๐๐ เตียง พร้อมกำชับให้แพทย์พยาบาลระวังการติดเชื้อจากประชาชนที่เข้ารับรักษาเนื่องจากขณะนี้ มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อแล้วเกือบ ๙๐ คน

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ในจังหวัดอุบลฯ เกิดจากสถานบันเทิงมีการติดเชื้อค่อนข้างสูงต่อเนื่องมาวันละกว่า ๔๐๐-๕๐๐ คน แต่ปัจจุบันเหลือประมาณวันละ ๒๐๐ คน เพราะจังหวัดสามารถควบคุมได้อย่างดีแล้ว ทำให้มีการติดไปถึงเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ประมาณ ๙๐ คน แต่สามารถบริหารจัดการไม่ให้กระทบกับระบบให้บริการของสาธารณสุข และขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยนนิยามผู้ใกล้ชิดคนติดเชื้อ เพื่อลดระยะเวลาการกักตัวจาก ๑๔ วัน เหลือ ๗ วัน และสังเกตอาการตรวจหาเชื้อด้วย ATK ซ้ำด้วย เพื่อให้เกิดภาวะปลอดภัย แต่ขอให้ยังเฝ้าระวังไม่ไปสัมผัสผู้คนมากไป

ขณะเดียวกันปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี ซึ่งให้บริการดูแลด้านสุขภาพจิตกับผู้ป่วยติดเชื้อด้วย

สำหรับวันนี้ (๑๙ มกราคม ๒๕๖๕) จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ติดเชื้อรวม ๑๖๖ คน รักษาหาย ๔๕๖ คน ยังรักษา ๓,๓๗๙ คน และมีผู้เสียชีวิตจากทุกรอบของการระบาดรวม ๑๙๘ คน ส่วนร้านเอกมัย ๔๘๗ ร้านอาหารกึ่งผับ ซึ่งเป็นต้นตอการระบาดรอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อรวมจำนวน ๗๘๑ คน และมีคนต้องเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่ ๒๘ มกราคมนี้


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๑๑ วันพุธที่ ๑๙ - วันอังคารที่ ๒๕ เดือนมกราคม พุทธศักราช  ๒๕๖๕


30 1,501