30thMay

30thMay

30thMay

 

January 25,2022

ตร.ภูธรภาค 3 ผลงานเด่น ติดอันดับ 2 ของประเทศ ลดอุบัติเหตุ‘7 วันอันตราย’

ตำรวจภูธรภาค 3 ได้อันดับ 2 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการป้องกันอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วง “7 วันอันตราย” เทศกาลปีใหม่ 2565 ด้าน “ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3” จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้ภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานตำรวจในสังกัด ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม 3 บก.อก.สำนักงานตำรวจภูธรภาค 3 พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธานการประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค 3 ประจำเดือนมกราคม 2565 พร้อมกับมอบดล่ประกาศเกียรติคุณให้กับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานในสังกัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน และตัวแทนหน่วยงานรับโล่เกียรติคุณ ร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์

สำหรับการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายครั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประกาศผลการดำเนินการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ซึ่งในภาพรวมที่ผ่านมาพบว่ ตำรวจภูธรภาค 3 มีผลการปฏิบัติที่ทำให้จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ้บ และผู้เสียชีวิตลดลง จึงได้รับรางวัลเป็นอันดับที่ 2 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในระดับกองบัญชาการ โดยสามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 40.71 ผู้บาดเจ็บร้อยละ 41.44 และอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 35.23 จากค่าเฉลี่ยนย้อนหลัง 3 ปี ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด และ พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปแล้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565

จากผลการปฏิบัติงานสะท้อนให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจัง เอาใจใส่ และความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติงานที่ทุ่มเท เสียสละ เพื่อบริหารจัดการในด้านต่างๆ กระทั่งเกิดผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ตำรวจภูธรภาค 3 จึงจัดพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่ร่วมปฏิบัติงานในช่วงควบคุมเข้มข้น และหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จำนวน 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทรางวัลหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงาน ให้การสนับสนุน และความร่วมมืออันดียิ่ง ในการอำนวยความสะดวกการจราจร ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ 1.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 3.สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 4.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา 5.แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 1 6.แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2 7.แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 3 8.มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา 9.มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน นครราชสีมา และ 10.สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 6 กองบัญชาการตำรวจทางหลวง

ประเภทรางวัลการอำนวยการความสะดวกการจราจร ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ หน่วยงานที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นอันดับที่ 1 ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นอันดับที่ 2 ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นอันดับที่ 3 ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ และประเภทรางวัลร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในเส้นทางถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้เดินทางสู่ภาคอีสาน ให้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา โดยเจ้าหน้าที่ได้ปฎิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ กระทั่งทำให้ประชาชนเดินทางถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัย พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 จึงจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา นับเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการอำนวยความสะดวกการจราจร และบังคับใช้กฎหมายดีเด่น

พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 กล่าวว่า “ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงาน ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ซึ่งผมมีความตั้งใจที่จะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนี้ให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน โดยรัฐบาลมีนโยบายทุกปี ในการเข้มงวดช่วง 7 วันอันตราย ซึ่งช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 คือวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนทางถนน ลดจำนวนผู้บาดเจ็บ และลดอัตราการเสียชีวิต ซึ่งตำรวจภูธรภาค 3 ได้นำนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อนกระทั่งประสบความสำเร็จ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัคร และภาคเอกชน โล่ประกาสเกียรติคุณครั้งนี้เป็นความตั้งใจอย่างแท้จริง ขอให้ทุกคนเก็บไว้เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เพราะผมให้ความสำคัญและความร่วมมือกับทุกคน ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันจึงประสบความสำเร็จ ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ คือ การได้ดูแลประชาชนให้มีความสุข เกิดอุบัติเหตุ และเกิดการสูญเสียในทรัพย์สินหรือคนรอบข้างให้น้อยที่สุด ซึ่งงานนี้เป็นหน้าที่ของข้าราชการทุกหมู่เหล่าในประเทศนี้ ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวัถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็เป็นการทำงานเพื่อประชาชน ซึ่งตำรวจภูธรภาค 3 นับว่าประสบความสำเร็จ แม้จะไม่ได้ที่ 1 ก็ตาม เนื่องจากในพื้นที่มีการจราจรหนาแน่น มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย แต่ก็ถือว่าทำได้ดี และในครั้งต่อไปขอให้ทุกหน่วยงานยังรักษาความสำเร็จนี้ไว้ และปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ต่อไป”

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลกอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดนครราชสีมา รายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุสะสม 7 วัน (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565) พบอุบัติเหตุ 46 ครั้ง (อุบัติเหตุย่อย 43 ครั้ง/อุบัติเหตุใหญ่ 3 ครั้ง) บาดเจ็บ 45 ราย (ชาย 31 ราย/หญิง 14 ราย) เสียชีวิต 14 ราย (ชาย 11 ราย/หญิง 3 ราย) อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่


12 1,475