13thApril

13thApril

13thApril

 

February 05,2022

โคราชติดโควิด ๑๘ คลัสเตอร์ ครอบครัว-สังสรรค์-โรงเรียน

สถานการณ์โควิด-๑๙ ไม่มีทีท่าจะคลี่คลาย พบติดเชื้อ ๑๘ คลัสเตอร์ มากที่สุดตั้งแต่พบการระบาด คาดแนวโน้มระบาดรุนแรงมากขึ้น เร่งหาสถานที่จัดตั้ง CI เล็งใช้โรงยิมโรงเรียนกีฬาฯ แต่คนในชุมชนเกินครึ่งไม่เห็นด้วย

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.สมบัติ วัฒนะ รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์

นพ.สมบัติ วัฒนะ กล่าวว่า “สถานการณ์โควิด-๑๙ จังหวัดนครราชสีมา วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เพิ่ม ๒๐๐ ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด ๑๙๓ ราย และผู้ติดเชื้อมาจากพื้นที่อื่น ๗ ราย ประกอบด้วย อำเภอเมือง ๔๗ ราย ปากช่อง ๒๕ ราย สีคิ้ว ๒๓ ราย ปักธงชัย ๑๖ ราย ด่านขุนทด ๑๕ ราย ขามทะเลสอ ๑๕ ราย โนนสูง ๑๑ ราย คง ๑๐ ราย ครบุรี ๙ ราย ประทาย ๕ ราย พระทองคำ ๕ ราย เฉลิมพระเกียรติ ๕ ราย สูงเนิน ๔ ราย บัวลาย ๔ ราย โนนแดง ๓ ราย บัวใหญ่ ๑ ราย ชุมพวง ๑ ราย • และวังน้ำเขียว ๑ ราย รวมมีผู้ติดเชื้อสะสม ๓๘,๗๐๘ ราย รักษาหาย ๓๖,๔๓๑ ราย ยังรักษาอยู่ ๑,๙๗๙ ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ๑ ราย รวมเสียชีวิตสะสม ๒๙๘ ราย สำหรับข้อมูลเตียงในโรงพยาบาลมหาราชฯ ขณะนี้มีเตียงทั้งหมด ๒๓๗ เตียง ครองเตียง ๑๒๖ เตียง เหลือเตียงว่าง ๑๐๙ เตียง สรุปภาพรวมทั้งจังหวัด มีเตียง ๖,๖๐๙ เตียง ครองเตียง ๑,๕๗๕ เตียง เหลือเตียงว่าง ๕,๐๓๔ เตียง”

สำหรับความคืบหน้าของคลัสเตอร์ในจังหวัดนครราชสีมา นางสาวทิพวรรณ ศรีทรมาศ นักระบาดวิทยา สสจ.นครราชสีมา รายงานว่า วันนี้พบคลัสเตอร์โควิด-๑๙ ทั้งหมด ๑๘ คลัสเตอร์ ประกอบด้วย ๑.คลัสเตอร์วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ มีความเชื่อมโยง ๕ อำเภอ เริ่มต้นจากเด็กนักเรียนโรงเรียนวานิช ตรวจคัดกรองด้วย ATK ตามมาตรการ พบผลบวก ๒ ราย ในขณะที่โรงเรียนดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง ทำการตรวจคัดกรองเช่นเดียวกัน พบผลบวก ๑ ราย ทั้ง ๒ อำเภอจึงค้นหาผู้สัมผัสในครอบครัว ปรากฏว่า ทั้ง ๒ ครอบครัวมีคนเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคเหมือนกัน และศึกษาอยู่ระดับชั้นเดียวกัน วิทยาลัยฯ จึงค้นหาเชิงรุก พบนักเรียนติดเชื้ออยู่อำเภอบัวใหญ่ ๘ ราย บัวลาย ๒ ราย โนนแดง ๒ ราย คง ๒ ราย และสีดา ๑ ราย จึงมีการส่งต่อข้อมูลของนักศึกษาที่พบเชื้อให้ทั้ง ๕ อำเภอ พบว่า ที่อำเภอบัวใหญ่ ติดเพิ่ม ๓ ราย อำเภอโนนแดง ติดเพิ่ม ๑ ราย และอำเภอคง ติดเพิ่ม ๕ ราย เบื้องต้นยังหาสาเหตุต้นตอการติดเชื้อไม่ได้ สรุปมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด ๓๒ ราย

๒.คลัสเตอร์นักเรียน โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย เริ่มจากนักเรียนชั้น ม.๖/๒ มีอาการ จึงเดินทางไปตรวจหาเชื้อ และพบเชื้อ โรงพยาบาลจึงให้นักเรียนชั้น ม.๖/๒ เข้ารับการตรวจหาเชื้อทุกคน พบติดเชื้อ ๑๕ ราย และยังมีการกระจายไปสู่วงที่ ๒ และ ๓ รวมมีผู้ติดเชื้อ ๒๔ ราย ๓.คลัสเตอร์งานเลี้ยงสังสรรค์ตำลโนนตาโทน อำเภอเมืองยาง เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ หลังมีงานแต่งงาน เพื่อนของเจ้าภาพ ๔ คน ได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน ซึ่งมีคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๑๕ มกราคม เพื่อนที่จังหวัดขอนแก่นแจ้งว่าติดเชื้อโควิด เจ้าภาพจัดงานกับเพื่อนๆ จึงไปแจ้งโรงพยาบาลเมืองยาง เพื่อให้มีการค้นหาเชิงรุกกับผู้ที่รับประอาหารร่วมกัน ๕ คน และคนที่ไปร่วมงาน ๕๕ คน สรุปพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด ๑๖ ราย

๔.คลัสเตอร์ อบต.ทุ่งอรุน อำเภอโชคชัย วันที่ ๑๑ มกราคม อบต.ทุ่งอรุนจัดกิจกรรมไหว้พระที่อำเภอวังน้ำเขียว ในช่วงเย็นมีการรับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อเดินทางกลับมา วันที่ ๒๔ มกราคม ผู้ป่วยรายที่ ๑ มีอาการอ่อนเพลีย จึงเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาล ผลออกวันที่ ๒๕ มกราคม ยืนยันว่า ติดเชื้อโควิด จึงเกิดการค้นหาเชิงรุกผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด นายก อบต.จึงสนับสนุนชุดตรวจ ATK และปิด อบต. เพื่อทำเป็นสถานที่กักตัวของพนักงาน สรุปพบผู้ป่วยทั้งหมด ๒๑ ราย แบ่งเป็นข้าราชการ ๑๐ ราย สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร อบต. ๗ ราย และผู้ติดตาม ๔ ราย

๕.คลัสเตอร์งานบวช อำเภอขามทะเลสอ ผู้ป่วยรายที่ ๑ และ ๒ ทำงานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ได้ไปมาหาสู่กับพี่ชาย แต่ปรากฏว่า พี่ชายได้ไปร่วมงานบวช และรับประทานอาหารในงานด้วย จึงทำให้พบผู้ติดเชื้ออีก ๒๐ ราย และวันนี้พเพิ่มอีก ๑๙ ราย เมื่อตรวจสอบทุกวงแล้วพบว่า ๖.คลัสเตอร์นี้ติดเชื้อทั้งหมด ๖๐ ราย คลัสเตอร์สังสรร้านธารมงคล อำเภอปากช่อง ผู้ป่วยรายแรกเป็นแม่บ้านรีสอร์ทแห่งหนึ่ง มีพฤติกรรมชอบไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ และทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง วันที่ ๒๖ มกราคม เพื่อนที่ร่วมสังสรรค์แจ้งว่า ติดเชื้อโควิด วันที่ ๒๗ มกราคม ตนจึงซื้อ ATK มาตรวจ พบผลบวก หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงเริ่มค้นหาเชิงรุก วงที่ ๑ มีผู้ติดเชื้อ ๗ ราย ซึ่งมีบางคนทำอาชีพค้าขายโดยการเปิดร้านจำหน่ายสินค้า ทำให้ติดกับลูกค้าและครอบครัวเป็นวงที่ ๒ มีผู้ติดเชื้อ ๙ ราย และวงที่ ๓ เป็นคนในครอบครัวผู้ป่วย ๒ ราย รวมมีผู้ติดเชื้อ ๑๘ ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๕๐ คน

๗.คลัสเตอร์โรงเรียนกีฬาตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง วันที่ ๑๗ มกราคม ผู้ป่วยรายแรกมีอาการไข้และเจ็บคอ จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลโนนสูง และผลยืนยันว่า ติดเชื้อโควิด สปก.อำเภอโนนสูง จึงดำเนินการค้นหากลุ่มเสี่ยงที่เป็นครู โค้ช และนักเรียน ทำให้พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด ๒๐ ราย ๘.คลัสเตอร้านดอนสระจันทร์ อำเภอโนนไทย ผู้ป่วยรายแรกอาศัยอยู่ที่อำเภอเมือง ได้เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว เมื่อกลับมาอำเภอเมืองจึงได้โทรแจ้งครอครัวว่า ติดเชื้อโควิด จึงทำให้คนในครอบครัวติดเชื้อ ๒ ราย และขยายไปวงที่ ๒ จำนวน ๓ ราย และวงที่ ๓ จำนวน ๕ ราย รวมติดเชื้อ ๑๐ ราย

๙.คลัสเตอร์บ้านเดิ่นพัฒนา อำเภอสีคิ้ว พบผู้ติดเชื้อ ๑๖ ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น ที่มีมักทำกิจกรรมร่วมกันตลอด โดยผู้ป่วยรายแรกและรายที่ ๒ มีอาการไอ จึงชวนกันซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจ พบว่า ผลบวก จึงแจ้งให้ รพ.สต.ในพื้นที่ทราบ และมีการค้นหาเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อเป็นเพื่อนและเครือญาติ ๘ ราย วงที่ ๒ จำนวน ๖ ราย และวงที่ ๓ จำนวน ๒ ราย

๑๐.คลัสเตอร์บริษัท โทโยนากา อำเภอสีคิ้ว พบผู้ติดเชื้อ ๓๙ ราย ผู้ป่วยรายแรกอยู่ในแผนก A มีอาการไอและมีไข้ จึงตรวจหาเชื้อ พบติดเชื้อ เมื่อบริษัททราบเรื่องจึงตรวจคัดกรองด้วย ATK พบผลบวก ๑๒ ราย จากนั้นโรงพยาลสีคิ้วจึงลงพื้นที่ตรวจคัดกรองพนักงานในแผนกทั้งหมด จึงพบติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก ๑๓ ราย และมีส่วนหนึ่งเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลด้วย รวมมีผู้ติดเชื้อ ๓๙ ราย

๑๑.คลัสเตอร์ครอบครัวบ้านนกออก อำเภอปักธงชัย ผู้ป่วยรายที่ ๑ มีอาการไข้และอ่อนเพลีย จึงซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจ ผลปรากฏว่า ผลบวก จึงพาคนในครอครัวไปตรวจหาเชื้อ พบติดเชื้อเพิ่ม ๔ ราย แต่ครอบครัวแรกมักมีการไปมาหาสู่กันกับอีกครอบครัวหนึ่ง จึงทำให้เชื้อกระจายติดเชื้อเพิ่มอีก ๕ ราย รวมมีผู้ติดเชื้อ ๑๐ ราย

๑๒.คลัสเตอร์เครือญาติ อำเภอปักธงชัย ผู้ป่วยรายที่ ๑, ๒ และ ๓ มีอาการไข้เจ็บคอแต่ไม่ได้ไปพบแพทย์ แต่เมื่ออาการแย่ลงจึงมาตรวจที่โรงพยาบาล มทส. พบว่า ครอครัวติดเชื้อทั้งหมด ๖ ราย เนื่องจากครอบครัวนี้ทำอาชีพร้านหมูกระทะ จึงพาพนักงานไปตรวจด้วย พบติดเชื้อเพิ่มอีก ๒ ราย และเชื้อกระจายไปที่วงที่ ๒ อีก ๘ ราย รวมมีผู้ติดเชื้อ ๑๖ ราย

๑๓.คลัสเตอร์บ้านพันชนะ อำเภอด่านขุนทด ผู้ป่วยรายที่ ๑ ตรวจ ATK พบผลบวก จึงแจ้ง รพ.สต.ในพื้นที่มาตรวจหาเชื้อในครอบครัวตัวเอง พบติดเชื้อเพิ่ม ๕ ราย เชื้อกระจายไปวงที่ ๒ และ๓ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน รวมมีผู้ติดเชื้อ ๒๑ ราย ๑๔.คลัสเตอร์คลัสเตอร์โรงเรียนบ้านพันชนะ อำเภอด่านขุนทด ผู้ป่วยรายแรกเป็นครู มีประวัติเดินทางไปจังหวัดชัยภูมิ แฟนจึงแจ้งว่าที่จังหวัดชัยภูมิ เกิดคลัสเตอร์ตลาดบัวบาน ตัวเองจึงเฝ้าระวังแต่ก็ยังไปทำงานปกติ จากนั้นเริ่มรู้สึกไม่สบาย จึงตรวจ ATK ปรากฏว่า มีผลบวก รพ.สต.ในพื้นที่จึงเข้ามาค้นหาเชิงรุกในกลุ่มนักเรียนที่ผู้ป่วยสอน พบว่าติดเชื้อเพิ่ม ๙ ราย และกระจายไปวงที่ ๒ เป็นกลุ่มผู้ปกครองและเพื่อนบ้าน รวมมีผู้ติดเชื้อ ๒๑ ราย

๑๕.คลัสเตอร์โรงเรียนบ้านห้วยจระเข้ อำเภอด่านขุนทด คุณครูท่านหนึ่งต้องการใบรับรองผลตรวจ ATK จึงไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.สต.ในพื้นที่ ปรากฏว่า พบผลบวก และคนในครอบครัวก็ติดเชื้อ จึงมีการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม เนื่องจากครูต้องติวหนังสือให้นักเรียนตามโปรแกรมของโรงเรียน จึงทำให้นักเรียนติดเชื้อ ๑๑ ราย และกระจายสู่วงที่ ๓ เป็นกลุ่มครอบครัว รวมมีผู้ติดเชื้อ ๑๙ ราย

๑๖.คลัสเตอร์ครอบครัวพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมแป้งโคราช ต้องขอชื่นชม รพ.สต.หนองปรู และโรงงานที่ให้ความร่วมมืออย่างดี เมื่อมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็ไม่เกินความคาดหมาย เนื่องจากอยู่ในการควบคุมอยู่แล้ว ทำให้คลัสเตอร์นี้ไม่มีการกระจายไปที่อื่น รวมมีผู้ติดเชื้อ ๒๗ ราย

๑๗.คลัสเตอร์ตลาดนงค์เล็ก อำเภอเมือง โดยวันที่ ๒๔-๓๑ มกราคม พบผู้ป่วย ๓๘ ราย วันที่ ๒๗ มกราคม เทศบาลตำบลตลาดมีคำสั่งปิดตลาดเป็นเวลา ๗ วัน ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ จากนั้นวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ เทศบาลฯ ขยายเวลาปิดตลาดถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ โดยวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ รพ.สต.กระฉอดและเทศบาลฯ ตรวจ ATK พ่อค้าและกลุ่มเสี่ยงของตลาด ๑๐๐ คน พบผลบวกเพิ่ม ๒ ราย รวมมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด ๔๐ ราย และ ๑๘.คลัสเตอร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา วันที่ ๒๒ มกราคม มีการประชุมผู้ปกครอง เพื่อนำนักเรียนกลับเข้าหอพัก วันที่ ๒๕ มกราคม นักเรียนรายแรกมีอาการไข้ จึงแจ้งให้ครูทราบ นำเข้าสู่กระวนการตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลเทพรัตน์ฯ เมื่อทราบผล โรงเรียนจึงดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวด ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อ ๒๗ ราย โรงเรียนจึงจัดทำ School Isolution โดยมีโรงพยาบาลเทพรัตน์ฯ ดูแล

ต่อต้าน CI เทศบาลนครฯ

ในขณะเดียวกัน ที่ใต้อาคาร ๓ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมนายกุศล เชื่อมกลาง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และนายวีรพล วงษ์ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ให้กับชาวบ้าน ๔ ชุมชนที่ตั้งอยู่รอบโรงเรียนกีฬาและผู้ใช้บริการสนามกีฬาเป็นสถานที่ออกกำลังกาย จากนั้นเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยและขอมติการใช้โรงยิมตะกร้อ ๑ เป็นศูนย์พักคอยในชุมชน จำนวน ๖๐ เตียง เพื่อใช้คัดแยกกักตัวผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อยรวมถึงผู้ติดเชื้อที่มีที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมในการแยกกักตัวที่บ้านเป็นเวลา ๑๐ วัน กำหนดระยะเวลาดำเนินการช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม รวม ๔ เดือน

ทั้งนี้ นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ ได้ชี้แจงข้อมูลรอบด้าน ทั้งสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในเขตเมือง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคการครองเตียงในโรงพยาบาล จึงต้องจัดตั้งศูนย์พักคอยที่มีการดูแลรักษาตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดพื้นที่และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนเวรยามรักษาความปลอดภัย เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยและบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวเข้าออกในพื้นที่โรงยิมได้ ที่สำคัญการจัดการขยะติดเชื้อและระบบน้ำทิ้งได้ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรการสิ่งแวดล้อม การขอมติปรากฏเห็นด้วย ๑๐๙ ราย และไม่ต้องการใช้โรงยิม ๒๓๓ ราย

นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ เปิดเผยว่า “การกักตัวผู้ป่วยในบ้านที่อยู่ในชุมชน ส่วนใหญ่มีข้อจำกัดการใช้ห้องน้ำและสถานที่ค่อนข้างแคบทำให้เกิดการติดเชื้อในครอบครัว ทน.นครราชสีมา เคารพมติประชาคมเมื่อชาวบ้านไม่เห็นด้วย ก็ต้องเดินหน้าหาพื้นที่จัดตั้งศูนย์พักคอยต่อไป”


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๑๓ วันพุธที่ ๒ - วันอังคารที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช  ๒๕๖๕


1010 1363