26thMay

26thMay

26thMay

 

March 04,2022

‘ซินโครตรอน’ลุยวังน้ำเขียว หารือผู้ประกอบการกาแฟ นำเทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มคุณค่า

ทีมนักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซิน  โครตรอน ลงพื้นที่วังน้ำเขียวนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ร่วมหารือผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ สู่ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่ากาแฟต่อไปในอนาคต 

เมื่อเร็วๆ นี้ นางระวีวรรณ เลิศสุขสมบัติ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน พร้อมด้วยนักวิจัยของสถาบันฯ ลงพื้นที่เพื่อหารืองานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนสู่ชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนโรงคั่วกาแฟ วังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนายปกรณ์ เตชสิทธิ์วรโชติ กรรมการผู้จัดการโรงคั่วกาแฟ วังน้ำเขียว เกี่ยวกับการปลูกและกระบวนการผลิตกาแฟในวังน้ำเขียว และพื้นที่ใกล้เคียง 

สำหรับโรงคั่วกาแฟวังน้ำเขียว เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ปลูกกาแฟ โดยเน้นการปลูกแบบอินทรีย์ และได้รับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร โดยสายพันธุ์กาแฟที่ปลูกในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว และพื้นที่ใกล้เคียง คือ สายพันธุ์อาราบิก้า คาติมอร์ ซึ่งมีจุดเด่นคือ “หอม ฉุน ละมุนลิ้น” อีกทั้งวิสาหกิจชุมชนนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกาแฟ เช่น ยาสระผม ครีมนวดผม โฟมล้างหน้า สบู่ และอื่นๆ นอกจากนี้ มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วย

จากการหารือโจทย์วิจัยและพัฒนาในเบื้องต้น สถาบันฯ มีเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคั่วเมล็ดกาแฟให้ได้สารสำคัญและคาเฟอีนเพิ่มขึ้นได้ โดยมีเทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FTIR) เพื่อวิเคราะห์สารสำคัญและสารอาหาร เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต อีกทั้ง เทคนิคการถ่ายภาพโครงสร้างสามมิติเอกซเรย์โทโมกราฟี (X-ray Tomographic Microscopy) เพื่อศึกษาโครงสร้างเมล็ดกาแฟก่อนคั่วและหลังคั่ว นำไปสู่การออกแบบและพัฒนาเครื่องคั่วกาแฟ ให้เมล็ดกาแฟยังคงคาเฟอีนในปริมาณสูงได้ ทั้งนี้จะมีความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาต่อไปในอนาคต

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๑๗ วันพุธที่ ๒ - วันอังคารที่ ๘ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕


13 1,480