13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

April 03,2022

เตรียมล่องเรือชมลำตะคอง ระดมรื้อสิ่งขวางทางน้ำ ดันนโยบาย‘น้ำไม่ท่วมไม่แล้ง’

ทุกภาคส่วนระดมกำลังรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมการแก้ไขน้ำท่วม ๗ จุดทั่วจังหวัด งบรวมกว่า ๔๐๐ ล้านบาท ภายใต้นโยบาย “เมืองโคราชน้ำไม่ท่วมไม่แล้ง” และเตรียมจัดกิจกรรมล่องเรือชมลำตะคอง อวดโฉมความสะอาดของสายน้ำ

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับศูนย์ ปภ.เขต ๕ นครราชสีมา, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง, อบต.ตลาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย ๘+๑๓ โครงการ ภายใต้โครงการ โคราชน้ำไม่ท่วมไม่แล้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยทำกิจกรรมรื้อถอนฝายและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ฝายกำนันธูป ดำเนินการรื้อเสร็จเรียบร้อย และจุดที่ ๒ สะพานบ้านตลาด ม.๑ ต.ตลาด อ.เมืองนครราชสีมา ดำเนินการรื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังการรื้อถอนคลองมีสภาพสะอาด เปิดโล่ง และระบายน้ำได้ดี

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้แก่ นายชรินทร์ ทองสุข นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ และนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายอำเภอ ๓๒ อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม

นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “นโยบายเร่งด่วน โคราชน้ำไม่ท่วมไม่แล้ง และโคราชเมืองสะอาด โดยเรื่องน้ำไม่ท่วมกำหนดเป้าหมายไว้ ๗ จุด คือ ๑.อำเภอเมือง ขณะนี้ได้รับงบประมาณจากกรมโยธาธิการ จำนวน ๓๐๔ ล้านบาท ซึ่งจะทำในหลายจุด เช่น ตลาดเซฟวัน และตลอดเส้นทางลำตะคองไหลผ่าน ๒.อำเภอพิมาย ได้รับงบประมาณมาแล้ว ๑๙ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณพิพิธภัณฑ์อุทยานแห่งชาติพิมาย และในเขตตัวเมืองอำเภอพิมาย ๓.อำเภอโนนสูง อยู่ระหว่างของบประมาณ ๔.อำเภอสูงเนิน ดำเนินการบริเวณเขตอุตสาหกรรมนวนคร โดยใช้งบประมาณของกรมทางหลวง เพื่อก่อสร้างทางระบายน้ำบนถนนมิตรภาพ จำนวน ๖๐ ล้านบาท ๕.อำเภอด่านขุนทด อยู่ระหว่างของบประมาณ ซึ่งจะใช้งบประมาณของกรมชลประทาน เพื่อก่อสร้างในบางจุด ๖.อำเภอปักธงชัย เส้นทางที่น้ำจากเขื่อนลำพระเพลิงไหลผ่าน ช่วงทางหลวงแผ่นดินระหว่างอำเภอวังน้ำเขียวกับปักธงชัย มาถึงตัวจังหวัดฯ ได้รับงบประมาณ ๔๐ ล้านบาท โดยการดำเนินงานคืบหน้าไปมากแล้ว และ ๗.ที่อำเภอโนนไทย อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณ”

“ในส่วนที่ได้ทำตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ไปแล้ว คือ เส้นทางน้ำลำตะคอง ช่วงไหลผ่านเขตชุมชนหรือพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของเมืองโคราช โดยดำเนินการรื้อถอนสิ่งกรีดขวาง เช่น เศษขยะ ต้นไม้ สิ่งก่อสร้าง ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก เมื่อมีมวลน้ำไหลมาจำนวนมาก ก็จะทำให้มีอุปสรรคต่อการไหลของน้ำ ซึ่งนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้คิกออฟดำเนินการเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยบูรณาการกำลังจากหลายภาคส่วน เช่น กองบิน ๑ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ ๘ เจ้าหน้าที่ ปภ. และภาคส่วนอื่นๆ โดยดำเนิน การช่วงที่ผ่านเมืองระยะทางประมาณ ๗.๓ กิโลเมตร ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้ว ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องทุกวัน มีการสนับสนุนจากครัวโคราชแบ่งปัน ของคลังจังหวัดนครราชสีมา โดยมอบข้าวกล่องให้กำลังคนที่ช่วยดำเนินงาน ในการสร้างความมีส่วนร่วมและการรับรู้ของทุกภาคส่วน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เชิญแม่ทัพภาคที่ ๒ มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำตะคอง โดยจะมีกิจกรรมล่องเรือชมลำตะคอง จากเดอะมอลล์โคราช ถึงวัดท่าตะโก ระยะทางประมาณ ๑.๓ กิโลเมตร ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕”

“ในกิจกรรมล่องเรือชมลำตะคอง จะมีการบรรยายว่า ในอนาคตของลำตะคอง บริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญฯ จะมีการพัฒนาให้ดีมากขึ้น ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร โดยได้รับงบประมาณจากกรมโยธาธิการฯ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือแลนด์มาร์คใหม่ของโคราช สามารถป้องกันน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณ ๑๑๘ ล้านบาท เป็นงบผูกพัน ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๗) ดังนั้น จะเห็นว่า เมื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในขณะนี้สำเร็จ ลำตะคองจะมีการพัฒนามากขึ้น และในอนาคตบริเวณโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จะมีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี ๒๕๖๖” นายภูมิสิทธิ์ กล่าว

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๒๑ วันพุธที่ ๓๐ เดือนมีนาคม - วันพุธที่ ๕  เดือนเมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕


35 1,526