26thMay

26thMay

26thMay

 

April 03,2022

นครขอนแก่นร่วมเอ็นที บริการฟรี WiFi ทุกชุมชน

เทศบาลนครขอนแก่นและเอ็นที บริการฟรี WiFi ครอบคลุมทุกชุมชน พัฒนาเมืองสู่ Smart City อย่างสมบูรณ์แบบในยุคนิวนอร์มอล นายกเทศมนตรีระบุ ๔ เดือนติดตั้งเสร็จ พร้อมเปิดระบบให้ใช้งานทันที


เมื่อเวลา  ๑๑.๐๐ น. วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) พร้อมด้วย พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือร่วมระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น, บริษัท เอ็นที ไอบัชช์ จำกัด และประธานชุมชนจากทั้ง ๙๕ ชุมชน ว่าด้วยความร่วมมือในการให้บริการ Digital Service FREE WI-FI ความเร็วสูงในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีประธานชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงและร่วมเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อย่างเข้มงวด

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นเป็นการตอบโจทย์ต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างมาก ซึ่งคณะผู้บริหารเทศบาลฯได้ประสานการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานแต่ก็ไม่มีบริษัทฯใดที่ดำเนินการได้และเรื่องก็เงียบหายไปจนกระทั่งมีการปฎิรูประบบงานด้านไอทีของประเทศที่มีการรวมกันและกลายมาเป็น บริษัท เอ็นที เกิดขึ้น แผนงานขับเคลื่อนด้านเมืองอัจฉริยะและ Smart City กลับมาอีกครั้ง จึงมีการตั้งคณะทำงานและประสานงานร่วมกันทุกฝ่ายจนได้ข้อสรุปร่วมกับเอ็นที ในการที่จะพัฒนาการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายผ่านระบบ WiFi ขึ้น ครอบคลุมทั้ง ๙๕ ชุมชนของเทศบาลฯรวมไปถึงวัด สถานศึกษา สถานพยาบาลทุกแห่ง ที่ทุกคนเมื่อเข้ามาในเขตขอนแก่น สามารถที่จะใช้บริการอินเทอร์เน็ต ที่เป็นบริการสาธารณะได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

“วันนี้เป็นการแสดงพลังของชุมชนที่ประธานชุมชน ทั้ง ๔ เขตในการที่จะร่วมเป็นคณะทำงานร่วมกันกับเทศบาล และเอ็นที ไอบัชช์ ในการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพราะประธานชุมชนจะรู้และเข้าใจพื้นที่ที่จะสอดรับกับแผนการกระจายสัญญาณให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของเทศบาลฯ ทั้งยังคงสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมร่วมกันกับชุมชน เนื่องจากในสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น ในเรื่องของการศึกษาที่เราพบว่ามีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ครัวเรือนบางครอบครัวในเขตเทศบาลฯ ประสบปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ต บางครอบครัวไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่จะมาเรียนหรือทำงานส่งครู และบางครอบครัวโชคดีบนความโชคร้าย คือลูกๆ ได้เรียนหนังสือจากโทรศัพท์มือถือของคุณพ่อที่ตกงานและกลับมาอยู่บ้านจึงมีโทรศัพท์ใช้ในการเรียนหนังสือ ดังนั้นแนวทางการทำงานที่ชัดเจนคือการลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาเมืองด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม ซึ่งการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นั้นเทศบาลฯไม่มีค่าใช้จ่าย, ชุมชนไม่มีค่าใช้จ่าย, วัดไม่มีค่าใช้จ่าย, โรงเรียนหรือโรงพยาบาลก็ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่มาใช้บริการก็ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นเอ็นที ไอบัชช์ ได้เสนอแผนงานที่ชัดเจนในการให้บริการสาธารณะกับชุมชนคนขอนแก่น ในการก้าวสู่เมืองแห่งอัจฉริยะ เมืองแห่งฟรี WiFi และอินเทอร์เน็ตไร้สายที่สามารถใช้งานได้จริงได้เร็วและใช้งานได้อย่างทั่วถึง ไม่แตกต่างจากเมืองหลักที่ได้ดำเนินการไปแล้ว”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า เทศบาลนครขอนแก่น เป็นเทศบาลฯที่ดำเนินงานตามความร่วมมือดังกล่าวต่อจากเทศบาลนครภูเก็ต, เทศบาลเมืองสมุย และเทศบาลนครรังสิต โดยแผนงานต่อจากนี้ไปคือ วันที่ ๑ พฤษภาคม คณะทำงานร่วมระหว่าง บริษัทฯ เทศบาลฯ และชุมชน จะลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งอุปกรณ์ ภาพรวมทั้งเขตเทศบาลฯ จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการติดตั้งกล่องเครื่องมือ อุปกรณ์สัญญาณและเสาสัญญาณ คาดว่าภายใน ๔ เดือนจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้ ในขณะที่การใช้บริการนั้น ๑ คนต่อ ๑ รหัสการใช้งานเท่านั้น โดยสามารถใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชม. แต่จะตัดรอบทุก ๓๐ นาที อย่างไรก็ตาม เมื่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุม ทั่วถึงและไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ  เทศบาลฯ เตรียมที่จะกำหนดแผนงานในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตามการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ตั้งแต่การเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ หากนักเรียนกลุ่มใดที่ต้องเรียนออนไลน์ สลับกับกลุ่มที่เรียนแบบออนไซท์ โดยในกลุ่มเรียนออนไลน์ ที่มีปัญหาหรือไม่สะดวกในเรื่องของอุปกรณ์ เทศบาลฯจะจัดหาพื้นที่ส่วนกลางในชุมชนในการอำนวยความสะดวกในเรื่องของอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ ในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนยากไร้ ยากจนและกลุ่มเปาะบางได้เข้าถึงการเรียนการสอนได้เท่าทันกับเพื่อนๆ


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๒๑ วันพุธที่ ๓๐ เดือนมีนาคม - วันพุธที่ ๕  เดือนเมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕


14 1,477