25thJune

25thJune

25thJune

 

April 30,2022

โคราชบุกการท่าเรือฯ ‘ท่าเรือบก’ต้องคุ้มค่า อนาคต‘อ.สูงเนิน’สูงลิ่ว

โคราชบุกการท่าเรือแห่งประเทศไทย เสนอตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน เป็นพื้นที่จัดสร้างท่าเรือบกโคราช พร้อมหารือเพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน และจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ ด้านรองผู้ว่าฯ เผยโคราชอยู่ในเฟสที่ ๒ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ ย้ำเอกชนลงทุนต้องคุ้มค่า

 

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ห้องประชุมสถาบันเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดีศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย “Korat Dry Port” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีนายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการจัดทำโครงการท่าเรือบก คือ ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน และพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาท่าเรือบกของจังหวัดนครราชสีมา จากผู้แทนภาครัฐและเอกชนของจังหวัดฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลท่าเรือบก ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ต่อการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ทั้ง ๔ คน ได้แก่ นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี, นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์, นายชรินทร์ ทองสุข และนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ประจำเดือนเมษายน

นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด เข้าพบผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับท่าเรือบกโคราช จากการนำเสนอ มีข้อสรุปร่วมกัน ๓ ประเด็น คือ ๑.ความชัดเจนของนโยบายจังหวัด ในการพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาเป็นท่าเรือบก ตามผลการศึกษาของ สนข. โดยกำหนดไว้ที่ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน ซึ่งหลังจากนี้จะมีการดำเนินการตามที่ศึกษาไว้ สำหรับจุดอ่อนของพื้นที่ตำบลกุดจิก คือ เป็นทางผ่านของน้ำ ๒.การเสนอแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาครัฐ ร่วมเป็นคณะทำงานในการขับเคลื่อนและพัฒนาท่าเรือบกร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือพูดง่ายๆ คือ จะมีการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการแล้วที่ ๒ พื้นที่ คือ ที่อำเภอแปดริ้ว และที่จังหวัดขอนแก่น แต่ของโคราชอยู่ในเฟสที่ ๒ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ และ ๓.ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการทบทวนพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อดำเนินการตามแนวทางการลงทุนร่วม โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะพูดถึงการก่อสร้างและการเวนคืน ส่วนการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนต่อจะมอบให้กับเอกชน หรือที่เรีกยสั้นๆ ว่า PPP ซึ่งจะต้องได้รับการร่วมมือจากภาคเอกชนในพื้นที่ เพราะเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินงาน ที่สำคัญจะมีการพิจารณาผลตอบแทนที่มีความคุ้มค่า ไม่ว่าจะคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์หรือทางสังคม และมีการพิจารณาชิดโหมด คือ ภาครัฐจะเปลี่ยนแปลงการขนส่งจากทางล้อเป็นทางราง เนื่องจากการขนส่งทางรางในปัจจุบันนั้นมีมากกว่าทางล้อ จึงจะมีการร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยในการขับเคลื่อนท่าเรือบกโคราช การพัฒนาท่าเรือบก อยู่ในนโยบาย ๘+๑๓ เป็นหนึ่งใน ๑๓ นโยบายระยะยาวของจังหวัดนครราชสีมา”


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๒๔ ประจำวันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 


26 1,504