26thMay

26thMay

26thMay

 

May 06,2022

ทองแท่ง 99.99% รูปแบบใหม่ของการลงทุนเพื่อความมั่งคั่ง

            ทองคำ เป็นทรัพย์สินมีค่าที่ทุกคนต่างใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าของมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การสร้างสิ่งของต่าง ๆ ด้วยทองคำยังคงเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นผู้มีอันจะกิน เป็นผู้มีความร่ำรวย สินทรัพย์มาก เราจึงเห็นว่าในอาณาจักรเก่าแก่โบราณไม่ว่าที่ไหนในโลก ต่างมีวัสดุที่ทำจากทองคำอยู่มากมาย และปรากฏอยู่ในแทบจะทุกวัฒนธรรมและประเพณีการเป็นอยู่ เช่น เจดีย์ที่หุ้มยอดปลีด้วยทองคำ พระพุทธรูปที่ทำจากทองคำ เครื่องประดับต่าง ๆ ตลอดจนถ้วยชามรามไหที่ทำจากทองคำ แม้กระทั่งปัจจุบันยังมีข่าวครึกโครมของคนที่เป็นเจ้าของรถยนต์ทองคำหรือส้วมทองคำให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง

            ทองคำ ยังเป็นสินทรัพย์ที่ทุกคนพยายามเก็บสะสม หากเป็นคนยุคเก่ามักเก็บในรูปของทองรูปพรรณ เครื่องประดับต่าง ๆ ที่ใช้ทอง 99.99% ซึ่งต้องเสียค่ากำเหน็จเป็นจำนวนมากตามความยากของรูปแบบ และยิ่งเป็นลวดลายทองที่เลียนแบบของโบราณ มีลายละเอียดการผลิตหรือขึ้นรูปที่ซับซ้อน ค่ากำเหน็จยิ่งแพงขึ้นไปตามลำดับ

            ปัจจุบัน การเก็บสะสมทองคำมีตัวเลือกรูปแบบใหม่ ในรูปของทองแท่ง 99.99% และได้รับมาตรฐาน LMBA หรือ London Bullion Market Association คือ สมาคมตลาดทองคำแห่งลอนดอน โดยมีสมาชิกประกอบไปด้วย ธนาคาร โบรกเกอร์ ผู้รับส่งสินค้า และผู้ผลิตทองคำ เป็นต้น ซึ่งต่างจากทองแท่งภายในประเทศไทยที่ความบริสุทธิ์อยู่ที่ 96.5% และได้รับความเชื่อมั่นจากตลาดค้าทองคำสากลจากทั่วโลก

            ทั้งนี้ ทองแท่ง 99.99% ที่ผ่านมาตรฐานของ LMBA ต้องผ่านหลักเกณฑ์การประเมิน 3 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ ความมั่นคงและกำลังการผลิตทองคำของบริษัทผู้ยื่นคำขอ ความถูกต้องและแม่นยำของห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่าของบริษัทผู้ยื่นคำขอ และสุดท้ายความสามารถในการผลิตทองคำแท่งตามที่ LMBA ระบุไว้ ทั้งความบริสุทธิ์ ขนาด น้ำหนัก ตราประทับและรูปทรง เป็นต้น

            ปัจจุบันมี ทองแท่ง 99.99% ในท้องตลาดมากมายที่ผ่านมาตรฐานของ LMBA เช่น Valcambi, UBS, Perth Mint, Metalor, Heraeus, Argor Heraeus, Mitsubishi, Pamp, Rand เป็นต้น และในประเทศไทยมีแหล่งซื้อ-ขาย ทองแท่ง 99.99% อยู่หลากหลายบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือและมั่นใจจากตลาดทองคำในต่างประเทศ และบอกลาเรื่องการเสียค่ากำเหน็จได้เลย

            นอกจากนี้ ยังมีบริการที่ลูกค้าสามารถฝากทองคำไว้กับบริษัทโดยจะออกหลักฐานใบรับฝากทองคำ ให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของลูกค้า โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการฝากทอง หรือลูกค้าสามารถตรวจสอบสินทรัพย์ที่ฝากไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลาผ่านแอปพลิเคชัน หรือมีระบบออนไลน์ให้ลูกค้าใช้ซื้อขายได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพื่อเก็บสะสมเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัว เป็นมรดก หรือเพื่อการลงทุน ทองคำแท่งจึงเป็นอีกรูปแบบของการซื้อขายที่น่าสนใจอย่างยิ่ง         

 


16 1,473