28thSeptember

28thSeptember

28thSeptember

 

May 14,2022

สงวนวงษ์อุตสาหกรรมมอบ 2 ล้านรพ.มหาราชฯ

 

วรีพร ตันติวงษ์ พร้อมบุตร-ธิดา แห่งบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานแป้งมันขนาดใหญ่ระดับโลก  บริจาคเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมี นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคมที่ผ่านมา


ภาพจาก : รพ.มหาราชนครราชสีมา

 


684 1297