18thApril

18thApril

18thApril

 

May 14,2022

สร้าง อบจ.โคราชใหม่ ๒๐๐ ล. ไม่เน้นหรูหราแต่เพื่อใช้สอย

 

อบจ.โคราชเดินหน้าสร้าสำนักงานแห่งใหม่ พร้อมรวมศูนย์ราชการในไว้ที่เดียว เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลาเดินทางติดต่อราชการ ด้านรองนายกอบจ.เผย ตั้งงบประมาณไว้ ๑๕๐-๒๐๐ ล้านบาท ยืนยันไม่เน้นหรูหรา แต่เน้นประโยชน์ใช้สอย คาดใช้เวลา ๒ ปี เสร็จ


ตามที่ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.) นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., นายชวาล พัฒนกำชัย ส.อบจ.อำเภอขามสะแกแสง, นายธีระชัย เทพนอก ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ที่เกี่ยวข้อง หารือร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) นำโดย ดร.ธนนันต์ อยู่หว่าง ผู้ช่วยอธิการบดีฯ และอาจารย์ศรีเวียง กาพย์พิมาย อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ เพื่อวางแนวทางการก่อสร้างสำนักงาน อบจ. แห่งใหม่ บริเวณศูนย์ราชการรอง ตรงข้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด ซึ่งเมื่อมีข้อสรุปด้านการออกแบบและรูปแบบการก่อสร้างแล้ว ฝ่ายบริหาร อบจ.จะนำเสนอในที่ประชุมสภา อบจ. เพื่อนำไปพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ตามแผนข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

ล่าสุด นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ. เปิดเผยกับ ‘โคราชคนอีสาน’ ว่า “ขณะนี้ได้ประชุมร่วมกับเจ้าพนักงานที่ดินแล้ว เรื่องการใช้ที่ดิน ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังจะกำหนดวันให้กับกองช่าง อบจ.ในการรรังวัดที่ดิน เพื่อกำหนดพิกัดที่ดินในการก่อสร้างสำนักงาน อบจ.แห่งใหม่ ตามที่ อบจ.ขอไปจำนวน ๕๐ ไร่ ในพื้นที่ตำบลโคกกรวด ซึ่ง อบจ.กำหนดการใช้ที่ดิน ๕๐ ไร่ โดยก่อสร้างสำนักงาน อบจ.ไว้ข้างหน้า สูงประมาณ ๖ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร มีอาคารสำนักงานสภา อบจ. พร้อมกับส่วนของสมาชิกสภา อบจ. เช่น ห้องประชุม มีพื้นที่สันทนาการ ห้องอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย และเฟสสุดท้ายทำเป็นบ้านพักข้าราชการในสังกัด อบจ. ที่มีมากกว่า ๑,๐๐๐ คน โดยจะก่อสร้างเป็นอาคาร ๒-๔ ชั้น ประมาณ ๔ อาคาร”

“โดยพื้นที่สำนักงาน อบจ.แห่งใหม่ จะรวมศูนย์ราชการในสังกัด อบจ.ไว้ทั้งหมด ๑๒ สำนัก ซึ่งขณะนี้แต่ละสำนักแยกกันอยู่ เช่น สำนักการศึกษา เช่าพื้นที่วัดสุทธจินดา กองสาธารณสุข เช่าพื้นที่อาคารมิราเคิลออฟไลฟ์ หน้าคุณย่าโม และกองช่าง อยู่ที่ตำบลมะเริง รวมแล้วสำนักต่างๆ ของ อบจ.กระจายอยู่ประมาณ ๕ จุด ดังนั้น การก่อสร้างสำนักงาน อบจ.แห่งใหม่ จะพยายามรวบรวมทุกสำนักไว้ด้วยกัน เพื่อให้การเดินทางติดต่อราชการสะดวกมากขึ้น การส่งเอกสารง่ายขึ้น และยังช่วยลดพลังงานที่ต้องสูญเสียไปในแต่ละวันได้ด้วย”

นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า “สำหรับงบประมาณในการก่อสร้าง ระยะแรกวางแผนไว้ว่า จะใช้งบประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ ล้านบาท ซึ่งในปีแรกจะมีการขออนุมัติงบประมาณจากสภา อบจ. เพื่อนำมาใช้ในการจ้างออกแบบ โดยประมาณค่าใช้จ่ายออกแบบไว้ ๒๐-๔๐ ล้านบาท ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมด ตั้งแต่การออกแบบ และก่อสร้าง คาดว่า จะใช้เวลาประมาณ ๒ ปี โดยขณะนี้จะต้องรอให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ดิน เพื่อดำเนินการรังวัดที่ดิน จากนั้น ดำเนินการยื่นเอกสารตามระบบราชการ ประกอบกับจะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ประมาณ ๑๐ หน่วยงาน”

“ในการดำเนินงานก่อสร้างสำนักงาน อบจ. ไม่ใช่เพื่อความหรูหราหรือเพื่อความโดดเด่น แต่การก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ เพื่อต้องการให้การทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เป็นอาคารประหยัดพลังงาน โดยจะมีการหารือร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้ช่วยคิดและออกแบบอาคาร ที่สามารถช่วยลดการใช้พลังงาน และอาคารแห่งใหม่จะสนับสนุนให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาให้บริการประชาชน เพื่อสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้มาติดต่อราชการ มีความรวดเร็วในจุดเดียว ไม่ต้องเดินทางไปหลายๆ ที่ หากสำนักงานแห่งใหม่ก่อสร้างเสร็จ การติดต่ออะไรก็จะง่ายและรวดเร็วขึ้น และองค์กรก็ลดต้นทุนในการใช้พลังงานได้ด้วย” นายสมเกียรติ กล่าวท้ายสุด

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๒๖ ประจำวันพุธที่  ๑๑ - วันอังคารที่  ๑๗  เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 


1054 1412