7thJuly

7thJuly

7thJuly

 

May 20,2022

เดอะมอลล์โคราชจัดงานบุญยิ่งใหญ่ ๙ วัน “วิสาขบูชา พุทธภูมิ ปฐมภูมิ”

เดอะมอลล์โคราชร่วมฉลองเทศกาลวิสาขบูชาโลก วันแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับงานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจ..ใกล้ธรรม เดอะมอลล์โคราช “วิสาขบูชา พุทธภูมิ ปฐมภูมิ” วันที่ ๑๔-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์โคราช

โดยเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เดอะมอลล์โคราช ร่วมกับ กองทัพภาคที่ ๒ ตำรวจภูธรภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริการส่วนท้องถิ่นหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๓ พระองค์ จากวัดดังในจังหวัดนครราชสีมา โดยจัดริ้วขบวนอัญเชิญจากหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สู่ลานมอลล์พาร์คและนำประดิษฐานไว้ ณ บุษบก มณฑลพิธีห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์โคราช เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมี พลตรีนรทิป โพยนอก เสนาธิการทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมกับ นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมงานภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

สำหรับงานบุญยิ่งใหญ่ประจำปีซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ได้สร้างทานบารมี สะสมบุญ เจริญสติ เจริญปัญญา โดยปี ๒๕๖๕ จัดงานขึ้นภายใต้ชื่อว่า “วิสาขบูชา พุทธภูมิ ปฐมภูมิ” เพื่อร่วมฉลองเทศกาลวิสาขบูชาโลก และบอกเล่าเรื่องราวความสำคัญ จุดเริ่มต้นของวันวิสาขบูชา ซึ่ง วิสาขบูชา ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ หรือเดือนวิสาขะ (ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือนแปดสองหนก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือนเจ็ด) “วันวิสาขบูชา” เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ และปรินิพพาน คือ ดับ ซึ่งเกิดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ตรงกันทั้ง ๓ คราว (แต่ต่างปีกัน)

พุทธภูมิ ตามความหมายในคัมภีร์ คือ การได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เช่นคำที่พูดว่า “ปรารถนาพุทธภูมิ” หมายถึงปรารถนาที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ปัจจุบัน ในหมู่คนไทยเมื่อพูดว่า “พุทธภูมิ” จะหมายถึงประเทศอินเดียอันเป็นดินแดนต้นกำเนิดพระพุทธศาสนา คือใช้คำว่า “ภูมิ” ในความหมายว่า ดินแดน และ “พุทธ” หมายถึง พระพุทธเจ้า หรือ พระพุทธศาสนา ปฐมภูมิ จึงหมายถึง ดินแดนต้นกำเนิดพระพุทธศาสนา จึงก่อเกิดเป็นชื่อการจัดงาน “วิสาขบูชา พุทธภูมิ ปฐมภูมิ” ในปี ๒๕๖๕

โดยในงานนี้ยังได้ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ๓ พระองค์ จากวัดดังในจังหวัดนครราชสีมา วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร, วัดสุทธจินดาวรวิหาร และวัดพายัพ (พระอารามหลวง) เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว นอกจากนี้ ยังนับเป็นครั้งแรกในจังหวัดนครราชสีมากับนิทรรศการเสมือนจริง EMOTIONAL เล่าเรื่องราวปฐมภูมิแห่งวันวิสาขบูชา สู่การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน แห่งองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยนิทรรศการจัดแสดงแบ่งเป็น ๓ ห้องนิทรรศการ ได้แก่ ๑.ห้องประสูติ ๒.ห้องตรัสรู้ และ ๓.ห้องปรินิพพาน 

เมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด” หลังจากนั้นก็เสด็จเข้าดับขันธ์ปรินิพพาน ในราตรีเพ็ญเดือน ๖ นั้น  ซึ่งนิทรรศการ “วิสาขบูชา พุทธภูมิ ปฐมภูมิ” ได้จัดแสดงเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ ถึงบทปฐมภูมิแห่งวันวิสาขบูชา

นอกจากนี้ ยังได้อิ่มบุญกับกิจกรรมบุญมหากุศล อาทิ ตักบาตรพระประจำวันเกิด, ถวายผ้าอังสะ, ถวายเทียนลอยน้ำ, ถวายผ้าป่าลอยฟ้า, สอยดาวมหากุศล พร้อมนั่งสมาธิ วิปัสสนาใต้ต้นศรีมหาโพธิ์จำลอง รวมทั้งฟังธรรมบรรยาย โดยพระธรรมวิทยากรจากวัดในจังหวัดนครราชสีมา เวลา ๑๔.๐๐ น. ดังนี้ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม๒๕๖๕ ได้รับเมตตาโดย พระครูอรัญธรรมภาณี วัดป่าโกรกสะเดา, วันที่ ๑๖ พฤษภาคม๒๕๖๕ ได้รับเมตตาโดยพระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ วัดด่านใน, วันที่ ๑๘ พฤษภาคม๒๕๖๕ ได้รับเมตตาโดยพระสีหราชสมาจารมุนีวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร, วันที่ ๒๐ พฤษภาคม๒๕๖๕ ได้รับเมตตาโดยพระมหาพงษ์เชฏฐ์ ธีรวํโส วัดพายัพ พระอารามหลวง และวันที่ ๒๑ พฤษภาคม๒๕๖๕ พระอาจารย์แสนปราชญ์ ปัญญาคโม วัดป่ากรรมฐานบ้านโนนสะอาด 

ทั้งนี้ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา ยังเชิญชวนผู้ร่วมงานใส่ชุดไทยสไบเฉียงเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา ในเวลา ๐๙.๓๐ น. พร้อมฟังบรรยายธรรม โดย พระครูอรัญธรรมภาณี วัดป่าโกรกสะเดา จ.นครราชสีมา เวลา ๑๔.๐๐ น. และร่วมเวียนเทียนสักการะบรมสารีริกธาตุ ๓ พระองค์ เนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ด้วย ส่วนในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่วมปฏิบัติบูชาเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน และขอเชิญพุทธศานิกชนร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๓ พระองค์ กลับยังวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร, วัดสุทธจินดาวรวิหาร และวัดพายัพ (พระอารามหลวง) โดยทุกปัจจัยบุญภายในงานจะนำถวาย ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร, วัดสุทธจินดาวรวิหาร และวัดพายัพ (พระอารามหลวง) เพื่อเป็นพุทธบูชาดำรงพระพุทธศาสนาสืบไป

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๒๖ วันพุธที่ ๑๘ - วันอังคารที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕


16 1087