24thSeptember

24thSeptember

24thSeptember

 

May 21,2022

อ.มุขอ.ปราณี วงษ์ชวลิตกุล มอบ 1 ล้านรพ.มหาราชฯ

บริจาคเงินเพื่อ รพ.มหาราชฯ....อาจารย์มุข–อาจารย์ปราณี วงษ์ชวลิตกุล และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมี นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบเงิน เมื่อไม่นานมานี้


686 1297