18thApril

18thApril

18thApril

 

May 25,2022

C130 เฮอร์คิวลิส ยางแตก ทำการบินพาณิชย์สนามบินอุบลฯ อลเวงยกเลิก 9 เที่ยวบินวันนี้

กองทัพอากาศชี้แจงเครื่องบินขนส่ง C130 ยางหลังแตก ขวางการบินขึ้นลงสนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้เที่ยวบินพาณิชย์ต้องยกเลิกเดินทาง 9 เที่ยวบิน

กองทัพอากาศชี้แจงเรื่องอุบัติการณ์เครื่องบิน C130 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงเรื่องอุบัติการณ์เครื่องบิน C130 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ว่า เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 หมายเลข 07/23 ของกองทัพอากาศ ทำการบินภารกิจการบินรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานราชการ ณ กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี

ขณะลงจอด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี นักบินได้ทำการชะลอ เพื่อลดความเร็วเครื่องบินด้วยระบบห้ามล้อปกติ (Normal brake) พบว่าไม่สามารถหยุดเครื่องบินได้ จึงตัดสินใจใช้ระบบห้ามล้อสำรอง (Emergency brake) เพื่อควบคุมไม่ให้เครื่องบินไถลออกนอกทางวิ่ง (Runway)

หลังจากที่สามารถควบคุมเครื่องบินให้หยุดบนทางวิ่งด้วยความปลอดภัยแล้ว พบว่ายางล้อหลัง (After Main Landing Gears) ของเครื่องบินได้รับความเสียหายทั้ง 2 ข้าง ไม่สามารถทำการควบคุมเครื่องบินเข้าสู่ทางขับ (Taxiway และไม่สามารถทำการลากจูงเครื่องบินได้ ส่งผลกระทบต่อการจราจรและการใช้งานของท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

ขณะนี้กองทัพอากาศอยู่ระหว่างการประสานงานแก้ไขข้อขัดข้อง เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องบินออกจากทางวิ่งให้ได้โดยเร็วที่สุดภายใต้มาตรการด้านนิรภัยการบิน (Fight Safety)

ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้ ประสานงานกับสนามบินอุบลราชธานี เพื่อทำการออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (Notice to Airmen)ให้สายการบินอื่นๆ ได้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางการบินและการใช้งานท่าอากาศยานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในห้วงระยะเวลาที่ดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้อง คาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดสนามบินได้ในเวลา 21.00 น. กองทัพอากาศต้องขออภัยในความไมjสะดวกที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนที่มีความจำเป็นในการเดินทางและจะดำเนินการแก้ไขข้อขัดเพื่อให้สามารถทำการบินตามปกติได้โดยเร็วที่สุด

ขณะเดียวกันการท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี ได้ชี้แจงผ่านเพจของสนามบินจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ต้องประกาศปิดการใช้ทางวิ่ง (Runway) ที่ 05 และ 23 ตั้งแต่เวลา 13.20-20.00 น. ส่งผลให้สายการบินต่างๆ ไม่สามารถให้บริการเที่ยวบินได้ตามปกติ ขอให้ผู้โดยสารที่มีกำหนดที่จะเดินทางไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ประสานสอบถามการเดินทางไปยังสายการบินที่ประสงค์เดินทางไปด้วย

เบื้องต้นได้มีการสายการบินพาณิชย์จำนวน 5 สายการบิน ยกเลิกเที่ยวบินจำนวน 9 เที่ยวบิน โดยเที่ยวแรกเป็นของไทย เวียตเจ็ท แอร์ ซึ่งแจ้งให้ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในวันนี้ มาขึ้นรถบัสไปยังสนามบินจังหวัดขอนแก่น เพื่อขึ้นเครื่องไปยังปลายทาง ส่วนสายการบินที่เหลือได้ขอให้ผู้โดยสารเลื่อนตั๋วเดินทางเป็นวันพรุ่งนี้

ซึ่งบรรยากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อมีการแจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงการขัดข้องดังกล่าว ก็มีผู้โดยสารที่จะเดินทางมาออและต้องปฏิบัติตามมีการเลื่อนการเดินทาง แต่บางคนก็รอหวังว่า อาจจะได้บินในเที่ยวบินสุดท้าย แม้ในตารางมีการแจ้งยกเลิกไปแล้วก็ตาม


982 1387