28thNovember

28thNovember

28thNovember

 

May 26,2022

‘คิงส์ยนต์’มอบ 2 ล้าน เพื่อ รพ.มหาราชฯ

สุวัฒน์-สกุณา จึงวิวัฒนาภรณ์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มคิงส์ยนต์ และครอบครัว ร่วมบริจาคเงิน ๒ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการให้บริการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมี “นพ.สุชาติ เจนเกรียงไกร” รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ ๑ และรองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ


66 1155