24thJune

24thJune

24thJune

 

June 04,2022

โอกาสสุดท้าย‘นกแอร์’ ให้ ‘ททท.’ หนุนนำ บิน‘เชียงใหม่-โคราช’

ยังหาข้อสรุปไม่ได้ “นกแอร์” บินโคราช-เชียงใหม่ ขอให้สนับสนุนเหมือนเส้นทางกรุงเทพฯ-เบตง ด้านโคราชขอปรับเงื่อนไข ‘วิเชียร’ ยอมรับได้หากให้ประกัน ๖๐ ที่นั่งต่อเที่ยวบิน แต่ถ้าจะให้ซัพพอร์ตรายเดือนทำไม่ได้ ให้ ททท.แจงรายละเอียดการสนับสนุน โอกาสสุดท้ายถ้ารับไม่ได้ก็บินไม่ได้ในระยะนี้โอกาสสุดท้าย

 

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน โดยนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบถึงการหารือระหว่างจังหวัดนครราชสีมาและผู้บริหารสายการบินนกแอร์ ซึ่งครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า ในเส้นทางบินโคราช-เชียงใหม่ โดยนกแอร์พยายามจะให้ทางจังหวัดสนับสนุนคล้ายๆ กับที่ได้รับการสนับสนุนในเส้นทางกรุงเทพฯ-เบตง ซึ่งจะมีเงื่อนไขที่ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส่วนกลาง ในเรื่องของส่วนลด และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งทางจังหวัดฯ ก็พยายามสนับสนุนในสิ่งที่สามารถจะสนับสนุนได้ ขณะนี้จังหวัดฯ ได้ขอปรับเงื่อนไขการสนับสนุนได้คร่าวๆ คือ การปรับเที่ยวบินสัปดาห์ละ ๓ ไฟลต์ในวันอังคาร ศุกร์ อาทิตย์ เรื่องเงื่อนไขของการการันตีที่นั่งก็พยายามที่จะปรับเงื่อนไขให้เหมาะสม ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทั้งของ ททท. ซึ่งทางจังหวัดฯ ได้แจ้งให้ ททท.พิจารณาในการให้การสนับสนุนสายการบินนกแอร์ให้คล้ายหรือใกล้เคียงกับที่ ททท.เคยให้สนับสนุนในเส้นทางกรุงเทพฯ-เบตง

นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวเสริมว่า “เนื่องจากว่า ทางนกแอร์มีข้อเสนอให้มีการรับประกัน Seat (ที่นั่ง), การประชาสัมพันธ์ และให้ซัพพอร์ต (ให้การสนับสนุน) นกแอร์เป็นรายเดือน ซึ่งการประกันที่นั่งก็พอจะทำได้ แต่การซัพพอร์ตรายเดือนน่าจะลำบาก จึงขอปฏิเสธเงื่อนไขนี้ ไม่เช่นนั้นจะขอให้ ททท.ช่วย ผมได้คุยกับผู้ว่าการ ททท. ซึ่งก็รับในหลักการ และผม ขอให้ผู้อำนวยการ ททท.โคราชไปดูเงื่อนไขที่ทาง ททท.ให้การสนับสนุนเส้นทางเบตง ผมว่า เป็นโอกาสสุดท้ายแล้ว ถ้าเงื่อนไขนี้ไม่ได้ ในระยะเวลาอันใกล้นี้ก็คงไม่สามารถบินได้”

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

จากนั้นนางภาวนา ประจิตต์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครราชสีมา ให้รายละเอียดที่ ททท.ให้การสนับสนุนสายการบินนกแอร์เส้นทางกรุงเทพฯ-เบตง ต่อที่ประชุมว่า “ผู้บริหารสายการบินนกแอร์ไปหารือกับผู้บริหาร ททท.ส่วนกลาง โดยทำหนังสือขอรับการสนับสนุนจาก ททท. ซึ่งสนามบินเบตงเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเปิดเส้นทางการบินใหม่ สายการบินนกแอร์ประสานไปที่ผู้ว่าการ ททท. จากนั้นได้มอบหมายให้ ททท.ภูมิภาคภาคใต้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ ซึ่งจากการหารือ มี ๓ ความร่วมมือคือ สายการบินนกแอร์, ททท. และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวส่วนกลาง โดยราคาค่าตั๋วไปกลับเบตง-กรุงเทพฯ จำนวน ๗,๓๐๐ บาท สายการบินนกแอร์ลดค่าโดยสารให้คนละ ๑,๐๐๐ บาท ททท.สนับสนุนไปกลับคนละ ๕๐๐ บาท รวมเป็น ๑,๕๐๐ บาท ซึ่งตั๋วเครื่องบินก็ลดจาก ๗,๓๐๐ บาท เหลือ ๕,๓๐๐ บาท ส่วนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ ต้องรับผิดชอบในเรื่องการขายเป็นแพ็คเกจทัวร์ ส่วนการประกันที่นั่งกำหนดไว้ที่ ๖๐ ที่นั่งต่อไฟลต์ ซึ่งเครื่องบินจะรองรับ ๘๖ ที่นั่ง โดยสมาคมธุรกิจนำเที่ยวส่วนกลางจะขายเป็นแพ็คเกจทัวร์ในราคา ๕,๓๐๐ บาท บวกค่าทัวร์เป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าท่องเที่ยว ไกด์ รถนำเที่ยว ผู้โดยสารทั่วไปที่ไม่ใช่บริษัทนำเที่ยวจะไม่ได้ราคานี้ จะต้องจ่ายราคาเต็ม ในส่วนที่ ททท.เข้ามาสนับสนุนก็เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง และรับประกัน ๖๐ ที่นั่งต่อไฟลต์เป็นเวลา ๓ เดือน ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ ททท.สนับสนุนประมาณ ๒ ล้านกว่าบาท จะรวมถึงการประกันที่นั่งของบริษัทนำเที่ยว การแถลงข่าว การทำ press release (เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์) รวมทั้งการทำ Agent FAM Trip (ทริปสำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อทำความรู้จักกับเส้นทางนำเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว) และ Influencer Trip (ทริปสำหรับผู้ที่มีชื่อเสียงทางสื่อสังคมออนไลน์) ของสายการบินนกแอร์ในระยะเวลา ๓ เดือน ซึ่งไม่ใช่ ททท.สนับสนุนทั้งหมด

นางภาวนา ประจิตต์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครราชสีมา

“ถ้าสายการบินนกแอร์เปิดเส้นทางบินโคราช-เชียงใหม่ ทาง ททท.สำนักงานนครราชสีมา สามารถที่จะสนับสนุนได้ในด้านของการมอบของที่ระลึกแก่ผู้โดยสารเที่ยวบินแรกจากเชียงใหม่มาโคราช หรือถ้าผู้โดยสารจากเชียงใหม่ที่มาประชุมสัมมนาหรือคณะนักท่องเที่ยว ๑๐ คนขึ้นไป ถ้าเดินทางจากเชียงใหม่มาพักที่โคราช ๑ คืน ททท.สำนักงานนครราชสีมายินดีดูแลรับผิดชอบค่าอาหารให้กับคณะ ๑ มื้อ หรือว่าในช่วงวันแม่หากเปิดเส้นทางบินได้ ทาง ททท.สำนักงานนครราชสีมาจะทำโปรโมชั่นออนไลน์ โดยการมอบบัตรที่นั่งแก่ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋ว ๑๐ ที่นั่งในราคาพิเศษ ซึ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่จะให้การสนับสนุนในขั้นต่อไป แต่ในวันนี้ ททท.ขอให้ผู้บริหารสายการบินนกแอร์ทำหนังสือถึงผู้ว่าการ ททท. โดยให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ Nok Coach ซึ่งสามารถที่จะดูหนังสือตัวอย่างในการทำหนังสือถึงททท.ได้ว่าจะสนับสนุนอย่างไรบ้าง พร้อมทั้ง Breakdown (แจกแจงรายละเอียด) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปให้ผู้บริหาร ททท.ด้วย จากนั้นจึงจะมีการมอบว่าจะให้หน่วยงานใดดูแลต่อไป” นางภาวนา กล่าว

นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวสรุปว่า “ต้องเร่งทำรายละะเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วในช่วงฤดูกาลนี้”

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๒๙ วันพุธที่ ๑ - วันอังคารที่ ๗ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕


26 1,510