7thJuly

7thJuly

7thJuly

 

June 17,2022

ส่ง“มืออาชีพ”ให้คำปรึกษาเอสเอ็มอี เชื่อมโยงสนับสนุนจบครบในจุดเดียว

เปิดตัวโครงการ “SME D Coach” ภายใต้ “ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจครบวงจร” หรือ SME D Care Center จับมือพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ส่ง “โค้ชมืออาชีพ” ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา พร้อมเชื่อมโยงสนับสนุนครบวงจรในจุดเดียว ช่วยเอสเอ็มอีมีคำตอบ สามารถยกระดับ เพิ่มศักยภาพ เดินหน้าเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank มอบหมายนายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะกรรมการธนาคาร กล่าวในการเปิด โครงการ “SME D Coach” ว่า การดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำเป็นต้องเรียนรู้ มุ่งเพิ่มศักยภาพอยู่เสมอ และปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังสถานการณ์โควิด-๑๙ คลี่คลาย และมีนโยบายเปิดประเทศ หากเอสเอ็มอีมีความพร้อม จะเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยพลิกฟื้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และต่อยอดสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น ธพว.ที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาเอสเอ็มอีไทย จึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ประมาณ ๓๐ หน่วยงาน ดำเนินโครงการ “SME D Coach” ซึ่งอยู่ภายใต้ “ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจครบวงจร” หรือ SME D Care Center โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นบริการให้คำปรึกษาและแนะนำธุรกิจจากทีมโค้ชมืออาชีพที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์จริง ประกอบด้วยบุคลากรของ ธพว. หรือเรียกว่า “D Coach” ควบคู่กับ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานพันธมิตร และอดีตผู้บริหารองค์กรชั้นนำระดับประเทศ หรือเรียกว่า “Master Coach มาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจอย่างครบวงจร ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมองเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง เกิดการพัฒนา สามารถยกระดับธุรกิจ ปรับตัวก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ได้ทันท่วงที   

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะกรรมการธนาคาร

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวเสริมว่า จุดเด่นของโครงการดังกล่าว คือ การเชื่อมโยงนำศักยภาพเด่นของแต่ละหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา มาบูรณาการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนในจุดเดียว สามารถให้คำปรึกษาตั้งแต่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือต้องการคำปรึกษาเชิงลึกเฉพาะด้าน

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank

นอกจากนั้น มีกระบวนการให้บริการที่สะดวกสบาย สามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับคำปรึกษาได้เหมาะกับความสะดวกของตัวเองโดยเลือกได้ทั้งหัวข้อที่ต้องการรับคำปรึกษาเลือกโค้ช เลือกช่วงเวลา เลือกวิธีรับคำปรึกษาผ่าน Onsite (ณ สำนักงานใหญ่ ธพว.) หรือ Online และเลือกขอรับคำปรึกษาได้ทั้งแบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่ม  

ทั้งนี้ มี ๖ หัวข้อหลักในการให้คำปรึกษา ประกอบการ ๑.ด้านการตลาด เช่น E-Commerce Business Matching และเตรียมตัวส่งออก เป็นต้น ๒.ด้านมาตรฐาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ๓. ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๔. ด้านเขียนแผนธุรกิจ บัญชี การเงิน ภาษี ๕.ด้านการผลิต และ ๖.ด้านสนับสนุน และบ่มเพาะเตรียมพร้อมเข้าสู่แหล่งทุน เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. โดยใช้เวลาให้คำปรึกษา ครั้งละประมาณ ๑.๕ ชั่วโมง   

สำหรับบุคลากรที่มาทำหน้าโค้ชในโครงการ SME D Coach รวมประมาณ ๔๕ คน โดยมี “Master Coach” ชื่อดัง เช่น ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ โค้ชกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ นายวิศรุต กริ่มทุ่งทอง รองนายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิตอล โค้ชสร้างแบรนด์และเทคโนโลยีดิจิทัล นายราชิต ไชยรัตน์ กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี โค้ชด้านบัญชี  และนายอภิวัฒน์ หวังมีชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บนกองเงินกองทอง โซลูชัน จำกัด โค้ชด้านบริหารการเงิน ภาษี เป็นต้น  

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ผ่าน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ๑.ผ่านออนไลน์โปรแกรม Microsoft booking ในช่องทางต่างๆ เช่น  สแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ของธนาคาร ( https://www.smebank.co.th/), LINE Official Account : SME Development Bank เป็นต้น ๒.ผ่าน Call Center ๑๓๕๗ และ ๓.ณ สำนักงานใหญ่ ธพว. อาคาร SME Bank Tower ติดสถานีรถไฟฟ้าอารีย์ คาดว่าภายในปีนี้ จะมีเอสเอ็มอีเข้ารับบริการประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน

นอกจากนั้น ธนาคารได้จัดโปรโมชั่น สำหรับผู้จองสิทธิรับคำปรึกษาในโครงการ SME D Coach จำนวน ๑๐๐ ท่านแรก รับ Voucher มูลค่า ๑๐๐ บาท และ Gift set ถุงผ้าพร้อมเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย นอกจากนั้น สำหรับผู้ที่ได้รับคำปรึกษาและเตรียมเอกสารยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รับฟรี บัตร Starbucks มูลค่า ๒๐๐ บาท  

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๓๑ วันพุธที่ ๑๕ - วันอังคารที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕


16 1987