8thAugust

8thAugust

8thAugust

 

June 20,2022

“คิงส์ เพาเวอร์” สร้างพลังเยาวชนไทย ส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่อุดร

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม King Power ตามโครงการ ๑๐๐ สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย โดยมี ดร.วิทยา ปะวะโข ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ อุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และคณะ ผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่า หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน ตัวแทนจาก King Power และ ผู้มีเกียรติ ร่วมงาน 

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายธวัช ทุมมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล กล่าวว่า โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน และได้รับการสนับสนุนสนามฟุตบอล จาก คิงส์ เพาเวอร์ เป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ที่ได้มาตรฐานสากล ขนาด ๓๓x๕๓ เมตร จำนวน ผู้เล่น ๗ คน ซึ่งนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จะได้ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและออกกำลังกายอย่างเพียงพอ เป็นการส่งเสริม สุขอนามัยที่ดีต่อผู้มาใช้สนามฟุตบอล ส่งเสริมการเล่นกีฬาฟุตบอล และการฝึกซ้อมของนักกีฬาไทย งบประมาณดำเนินการ ๒ ล้านบาท จาก คิงส์ เพาเวอร์ ซึ่งมีวิสัยทัศน์อันมุ่งมั่นและพร้อมจะพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ ให้ผู้รักในกีฬาฟุตบอล ได้เดินตามความฝันต่อไป และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้งานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ขอชื่นชมคิงส์ เพาเวอร์ ที่สนับสนุนการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่ได้มาตรฐาน และขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ที่จะได้มีสนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่ได้มาตรฐาน และยังสามารถใช้สนามแห่งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงในการมาใช้บริการออกกำลังกาย และพัฒนาฝีมือตามวัตถุประสงค์ของ คิงส์ เพาเวอร์ ต่อไป

ดร.พงษ์เทพ นามศิริ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารวิศวกรรมและสาธารณูปโภค คิงส์ เพาเวอร์ กล่าวว่า เป็นโครงการเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัท คิงส์ เพาเวอร์ เราต้องการสร้างสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้น้องๆ เยาวชนสามารถที่จะเข้าถึงสนามที่ได้มาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะกีฬาฟุตบอล เพื่อวันหนึ่งเราจะเป็นประเทศที่มีมาตรฐานของการเล่นฟุตบอลในระดับโลก สนามแห่งนี้จึงเป็นการจุดประกายการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เป็นโครงการ ๑๐๐ สนาม ปีที่ ๔ ปัจจุบันได้ ๗๘ พื้นที่แล้ว ที่สร้างสนามและมีการส่งมอบ นอกจากเราจะออกแบบตามมาตรฐานแล้ว ครั้งนี้เราก็มาทดสอบด้วยว่าสนามได้ตามมาตรฐานฟีฟ่าหรือไม่ซึ่งการทดสอบก็ได้ตามมาตรฐานสูงสุดของฟีฟ่า ยินดีกับทางโรงเรียน เพื่อที่น้องๆ จะได้มีโอกาสได้เล่นสนามที่มีมาตรฐานสูงเทียบเท่ากับนักกีฬาระดับโลก ที่ใช้ในการฝึกและการแข่งขันด้วย

ดร.พงษ์เทพฯ กล่าวอีกว่า ความจริงแล้ว โครงการ King Power Thai Power พลังคนไทย ยังมีโครงการมอบฟุตบอล ๑ ล้านลูกให้กับเยาวชน มีโครงการสนับสนุนที่จะต่อยอดกับน้องๆ ที่ถูกคัดเลือกนำไปฝึกที่ประเทศอังกฤษ สำหรับการบำรุงรักษาสนามนั้น เราสร้างสนามแล้วยังซื้อสัญญาบริการต่อให้อีก ๖ ปีกับผู้สร้าง โดยทุกๆ ๓ เดือน จะต้องเข้ามาเซอร์วิสตามโปรแกรมมาตรฐาน คือ ๖ ปี จะต้องเข้ามาเซอร์วิส ๒๔ ครั้ง สำหรับโรงเรียนอื่นๆ ที่ต้องการสนามนั้น การเปิดรับสมัครตามช่วงเวลาอยู่แล้วทางเว็บไซต์ King Power Thai Power พลังคนไทย ก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามข่าวสารที่จะสมัคร จะมีกระบวนการในการพิจารณา ซึ่งเราให้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นชนบททุรกันดาร แม้แต่ในเมือง นอกเมือง เราให้หมด ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๓๑ วันพุธที่ ๑๕ - วันอังคารที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕


17 1136