30thSeptember

30thSeptember

30thSeptember

 

July 18,2022

ตังปักโคราชมอบเงิน 1,000,000 บาท และรถพยาบาลฉุกเฉินแก่รพ.มหาราชฯ

บริษัท ตังปักโคราช จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท พร้อมด้วยรถพยาบาลฉุกเฉิน มูลค่า 900,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมี นายแพทย์สุชาติ เจนเกรียงไกร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเดินทางไปรับมอบ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565

 


688 1299