7thDecember

7thDecember

7thDecember

 

July 19,2022

ภิรมย์สมรสสมรัก ‘สมกมล-สมฤดี’

งานพิธีฉลองมงคลสมรสระหว่าง นางสาวสมฤดี แจ้งข่าว (แนน) บุตร นายสมควร-นางศิริมา แจ้งข่าว กับดร.สมกมล (มล) กาญจนพิบูลย์ บุตร พลเอก ไพบูลย์-นางกาญจนา กาญจนพิบูลย์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) (ห้องมัฆวานรังสรรค์) กรุงเทพมหานคร ผ่านไปแล้วอย่างใหญ่ อลังการ สมเกียรติ และน่าภาคภูมิใจประทับใจเป็นอย่างยิ่ง โดยมีท่าน พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์ (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และปัจจุบันท่านเป็นประธานนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๔) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีผู้มีเกียรติไปร่วมงานอย่างมากมาย (ประมาณ ๕๐๐ ท่าน) ที่สําคัญๆ ได้แก่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ), ศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.ทินพันธุ์ นาคะตะ (อดีตประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ), ศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอก ดร.วรเดช จันทรศร (อดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัย), ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช), ศาสตราจารย์ ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ (นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่านใหม่ และเป็นสุภาพสตรีท่านแรก!), พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ (นายกสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ), พลเอก อัมพร จูฑะพุทธิ (อดีตรองผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่เสือพราน บีเอ ๖๓๕/นักรบทุ่งไหหิน สปป.ลาว เมื่อปี ๒๕๑๔-๒๕๑๕), พลเอก ณพล บุญทับ (อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก), พลเรือเอก สุทัศน์ ขยิ่ม (อดีตรองผู้บัญชาการทหารเรือ),พลเอก สราวุธ รัชตะนาวิน (รองปลัดกระทรวงกลาโหม), คุณพี่พวงแก้ว สาตรปรุง (บุตรคนสุดท้องใน ๗ คนของ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหน้าคณะราษฎร/๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ และอดีตนายกรัฐมนตรี ๕ สมัย), รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี (คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา), ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา (รอง คณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา), ผู้อำนวยการ ดร.ขจิตพันธ์ สุวรรณ สิริภักดิ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี), ผู้อํานวยการระวีวรรณ เลขนาวิน (ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำไพพรรณ สิงห์สกุล (ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระเครื่องจังหวัดขอนแก่น), พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ (อดีตนายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์), คุณดุสิต ปิยะทัต (นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์), อาจารย์สุดใจ สุวรรณทัต และอาจารย์จารึก ไพบูลย์ศรีนครา อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ), พลเอก ดำรงศักดิ์ วรรณกลาง (อดีตเจ้ากรมสรรพกำลังทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย), คุณสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์ (ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา), ผู้อำนวยการประเสริฐ อหิงสโก และผู้อำนวยการอำนวย พลชัย (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ), พันเอก นเรศ พิลาวรรณ (นายกพุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา), คุณสมศักดิ์ นามวงษา (ประธานมูลนิธิพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา), ไลออนสมศักดิ์ แสงนิภา (รองผู้จัดการกองทุนนิด้าพัฒนา), คุณสุขุมา ชยานนท์ (ผู้จัดการสนามกอล์ฟนวธานี), คุณสมศักดิ์ ดิษฐานนท์ (อดีตผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐมและราชบุรี), คุณนรงค์เดช จิตร์อรุณ (ประธานชมรมนักศึกษาเก่า MPA 3 นิด้าโคราช), ผู้อำนวยการจุฑามาศ นุชนาถ (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปลา จังหวัดนครปฐม), คุณสุนทร จันทร์รังสี (ผู้บุกเบิกหนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน), ฯลฯ เป็นต้น. 

สำหรับเจ้าบ่าว-เจ้าสาวนั้น เจ้าบ่าวอายุ ๓๖ ปี เป็นบุตรคนเดียวของคุณพ่อ-คุณแม่ จบการศึกษาปริญญาเอก สาขาวัฒนธรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันเป็นอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่วนเจ้าสาวอายุ ๓๒ ปี มีพี่ชายอีก ๑ คน จบการศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นครูสอนที่โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุุรี. 

เจ้าบ่าวและเจ้าสาวรู้จักกันมาประมาณ ๑๑ ปี ตั้งแต่ศึกษาปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ชั้นปีที่ ๕ กับชั้นปีที่ ๑) และเป็นความบังเอิญอย่างมาก (งึด!) ก็คือ ชื่อของเจ้าสาว-เจ้าบ่าวคือ สมฤดี- สมกมล มีคำแปลที่เหมือนกัน!. 

ในบริเวณงานพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม สมเกียรติ และน่าประทับใจทุกขั้นตอน มีบรรยากาศที่ดี ดนตรีไพเราะ อาหารอร่อย (นอกจากรายการอาหารค็อกเทลที่สโมสรกองทัพบกจัดไว้ให้แล้ว ทางเจ้าภาพยังสั่งอาหารพิเศษที่คัดสรรความอร่อยมาเพิ่มเติมอีก ๘ บูธ ได้แก่ ข้าวต้มปลานายอ๋า, ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่, เกี๊ยวกุ้งช่องกี่, เย็นตาโฟวัดแขก, ขนมจีนน้ำยาปู, ลูกชิ้นหมูแช่กะทิ, เฉาก๊วยโบราณ+น้ำแข็งไส และ ลอดช่องวัดเจษ) มีพิธีกรที่มีความสามารถและประสบการณ์สูง ๒ ท่านคือ อาจารย์กานดา แสงมณี (อาจารย์อาวุโสโรงเรียนวัดนวลนรดิศ) กับผู้อำนวยการทิวากร ดวงแก้ว (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามจุ่น จังหวัดสุพรรณบุรี) ซึ่งเป็นพิธีกรประจำจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย ในงานมีการฉายวีดิทัศน์พิธีแห่ขันหมากสู่ขอและหมั้น เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕  ณ มาแคนน์รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ให้ชมด้วย.

หลังจากที่ท่านประธานในพิธีคล้องพวงมาลัย และมอบถุงเงินถุงทอง (แทนผู้มีเกียรติที่ได้กรุณามอบซองเงินขวัญถุงให้) แล้ว ได้กล่าวอำนวยพร และเรียนเชิญผู้มีเกียรติร่วมดื่มอำนวยพรด้วยแล้ว พิธีกรยังได้นำคำกลอนอวยพรที่หม่อมหลวงปัทมาวดี มาลากุล (ท่านอายุ ๘๘ ปี และเป็นญาติของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ได้กรุณาแต่งกลอนที่ไพเราะ และมีความหมายในคำอวยพรที่ดีมากๆ อ่านให้ท่านผู้มีเกียรติฟังอีกด้วย พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ คุณพ่อของเจ้าบ่าวได้กล่าวขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ไปร่วมงานและมิได้ไปร่วมงานเนื่องจากติดภารกิจสำคัญและปัญหาสุขภาพ ด้วยความปลื้มปีติและขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ภิรมย์รัก รักษาให้คงมั่น
ซื่อสัตย์ให้เกียรติกันอยู่เสมอ
เสียสละให้อภัยปลอบบำเรอ
ใจของเธอ ใจของฉัน ต่างปันใจ

ร่วมจิตคิดทำในสิ่งชอบ
ร่วมประกอบครอบครัวกาญจน์ให้สดใส
ร่วมพลัง ส่งกำลัง บำรุงฤทัย
ร่วมชีวิต พิสิฏพิไล อำไพพร

สมฤดี สมกมล มงคลเลิศ
สุดประเสริฐ นพคุณ สุวรรณแสง
ไพบูลย์ กาญจนา จรัสแจรง
จรรโลงแจ้งแห่งวิวาห์สถาวร

ม.ล.ปัทมาวดี มาลากุล
         ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๓๕ วันพุธที่ ๑๓ - วันอังคารที่ ๑๙ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕


698 1381