13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

July 23,2022

ขอนแก่นบุก“เวียงจันทน์” เมืองพี่น้องร่วมพัฒนา ๕ ด้าน

 

หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นยกคณะ แลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่ง การแพทย์และการศึกษากับเวียงจันทน์ ส่วนการสถาปนาเมืองพี่เมืองน้องต้องเป็นขั้นตอน เผยลาวไม่ต้องวิตก เที่ยวขอนแก่นสบายใจ ปลอดภัย

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า “จากการนำคณะหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งนักธุรกิจในพื้นที่ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกัน ตามแผนงานที่จังหวัดดำเนินการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดขอนแก่น กับนครหลวงเวียงจันทน์ ในการเป็นเมืองพี่เมืองน้อง ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนทางกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ภาคธุรกิจได้ประสานการดำเนินงานไปโดยมีความคืบหน้าอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน พบว่านักธุรกิจขอนแก่นขยายโรงงานขนาดใหญ่ไปที่ สปป.ลาว คือ ซีเคแอล ผู้ผลิตรองเท้ายี่ห้อดังระดับโลก ที่ขณะนี้ขยายโรงงานไปแล้ว ๒ แห่ง มีแรงงานลาวกว่า ๓,๐๐๐ คน ภายใต้การประสานความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างกลุ่มพงสะหวัน กรุ๊ป สปป.ลาว, หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และบริษัท ซีเค ชูส์ ประเทศไทย ที่ดำเนินงานร่วมกันมามากกว่า ๑๐ ปี”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่อว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อใจ ไว้ใจและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างถูกต้อง ถูกกฎหาย เคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งนักธุรกิจขอนแก่นนั้นมีศักยภาพและมีพลังในการที่จะลงทุนในต่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะกับสิทธิด้านภาษี และการนำเข้าและส่งออก ที่เป็นตัวแปรและปัจจัยที่น่าสนใจที่จะดึงดูดนักลงทุนเข้าไปใน สปป.ลาวอย่างมาก รวมไปถึงภาวะเงินเฟ้อและค่าเงินที่เกิดขึ้นที่นักลงทุนนั้น กล้าที่จะตัดสินใจลงทุนที่ สปป.ลาว ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น

“จากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ได้คลี่คลายลง การประกาศว่า สปป.ลาว จากเดิมเป็น Land Lock ให้กลายเป็น Land Link นั้น วันนี้มีความชัดเจนอย่างมาก โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งระบบรางที่เชื่อมต่อไปถึงประเทศจีน ซึ่งสามารถนำนักท่องเที่ยวและสินค้าเดินทางไปได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ขณะที่มีโครงการท่าเรือบกที่ขอนแก่นเช่นกัน ดังนั้น แนวทางที่สปป.ลาว ดำเนินการภายใต้บริษัท เวียงจันทน์โลจิสติกส์ปาร์ค ที่นักธุรกิจขอนแก่นเดินทางไปเยี่ยมชมจะเป็นแผนงานชัดเจนที่นักธุรกิจขอนแก่นจะได้รับโอกาสในการดำเนินงานแบบคู่ค้ามากขึ้น”

นายสมศักดิ์ จังตระกุล กล่าวปิดท้ายว่า แม้ขณะนี้การดำเนินงานร่วมระหว่างประเทศในการสถาปนาเมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับนครหลวงเวียงจันทน์ จะอยู่ในขั้นตอนทางกฎหมาย แต่การไปมาหาสู่และการประสานการทำงานร่วมกันในทุกฝ่ายนั้นมีความคืบหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะกับด้านการแพทย์ การศึกษา การค้า การลงทุน ที่ทั้ง ๒ ฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนและดำเนินงานร่วมกันอย่างชัดเจนในทุกด้าน และในการเดินทางไปครั้งนี้ ขอนแก่น มีการนำเสนอการเป็นเมืองแห่งการประชุมสัมมนาและนิทรรศการ หรือ Mice City รวมทั้งของเด่นของดีของคนขอนแก่นในด้านต่างๆ ให้กับชาว สปป.ลาวได้มาเยี่ยมเยือนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสบายใจ ปลอดภัย และได้รับความสะดวกสบายตามที่ทุกหน่วยงานกำหนดแผนงานเอาไว้


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๓๖ วันพุธที่ ๒๐ - วันอังคารที่ ๒๖ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 


47 1,540