30thSeptember

30thSeptember

30thSeptember

 

July 29,2022

เคทีซีรับอานิสงส์เศรษฐกิจฟื้น ดันกำไรครึ่งปีทะลุ ๓,๖๔๑ ล.

พอใจผลการดำเนินงานดีต่อเนื่อง อานิสงส์เศรษฐกิจฟื้นตัวจากการเปิดประเทศ เผยงบการเงินรวมครึ่งปีแรกกำไรสุทธิ ๓,๖๔๑ ล้านบาท เดินหน้าจัดสรรงบขยายจำนวนสมาชิกทุกผลิตภัณฑ์ และอัดแคมเปญการตลาดเพื่อสร้างรายได้และผลกำไรในระยะยาว 

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การปลดล็อคโควิด-๑๙  เป็นโรคประจำถิ่น และการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ รวมถึงการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง การบริโภคภาคเอกชนดีกว่าคาดหมาย จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น อีกทั้งสัญญาณของตลาดแรงงานและรายได้ครัวเรือนก็ดีขึ้น ในขณะที่อุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคและเคทีซีกลับมาเติบโตเช่นกัน โดยในช่วง ๕ เดือนแรกของปีนี้ เคทีซีมีสัดส่วนลูกหนี้บัตรเครดิตเทียบกับอุตสาหกรรม ๑๓.๗% สัดส่วนลูกหนี้สินเชื่อบุคคลเทียบกับอุตสาหกรรม ๔.๐% ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น ๑๕.๓% (อุตสาหกรรมโต ๑๘.๕%) และมีส่วนแบ่งตลาดเท่ากับ ๑๑.๘% โดยคาดว่าสิ้นปี ๒๕๖๕ อัตราเติบโตของปริมาณใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอาจจะขยายตัวได้ถึง ๑๕% จากที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเติบโตไว้ที่ ๑๐%”

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

“อย่างไรก็ตาม เคทีซีจะยังดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ในด้านต่างๆ ด้วยความไม่ประมาท และติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยในช่วงครึ่งปีหลังจะมุ่งเน้นการจัดหาสมาชิกและเพิ่มมูลค่าพอร์ตสินเชื่อทุกผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น ด้วยการคัดสรรกิจกรรมการตลาดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และบริบทที่ปรับเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่มขึ้น และมีการตั้งสำรองเพิ่มตามพอร์ตลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น โดยจะบริหารจัดการต้นทุนการเงินและอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม ด้วยประมาณการเป้าหมายกำไรปี ๒๕๖๕ ที่สูงกว่าเดิม และพอร์ตสินเชื่อรวมที่มูลค่ามากกว่า ๑ แสนล้านบาท”

นายระเฑียร กล่าวอีกว่า “ผลการดำเนินงานของเคทีซีในช่วงครึ่งปีแรก สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๔ งบการเงินรวมมีกำไรสุทธิครึ่งปีแรกและไตรมาส ๒/๒๕๖๕ เท่ากับ ๓,๖๔๑ ล้านบาท (เพิ่มขึ้น ๙.๙%) และ ๑,๘๙๔ ล้านบาท (เพิ่มขึ้น ๑๒.๗%) ตามลำดับ งบการเงินเฉพาะกิจการของเคทีซี มีกำไรสุทธิครึ่งปีแรก และไตรมาส ๒/๒๕๖๕ เท่ากับ ๓,๖๒๑ ล้านบาท (เพิ่มขึ้น ๙.๕%) และ ๑,๘๗๐ ล้านบาท (เพิ่มขึ้น ๑๑.๗%) ตามลำดับ ฐานสมาชิกรวม ๓.๓ ล้านบัญชี เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับรวม ๙๕,๐๖๙ ล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม (NPL) ๓.๕% แบ่งเป็นพอร์ตสมาชิกบัตรเครดิต ๒,๕๒๕,๓๖๗ บัตร เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้บัตรเครดิตและดอกเบี้ยค้างรับรวม ๖๑,๔๒๖ ล้านบาท ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรครึ่งปีแรกเท่ากับ ๑๐๙,๗๘๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๖.๖% (สูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด ซึ่งครึ่งแรกของปี ๒๕๖๒ มีมูลค่า ๑๐๐,๒๘๒ ล้านบาท) NPL บัตรเครดิตอยู่ที่ ๑.๒% พอร์ตสมาชิกสินเชื่อบุคคลเคทีซี ๗๕๖,๙๖๐ บัญชีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สินเชื่อบุคคลและดอกเบี้ยค้างรับรวม ๓๐,๔๖๐ ล้านบาท  NPL สินเชื่อบุคคลอยู่ที่ ๒.๘% และพอร์ตลูกหนี้ตามสัญญาเช่ามูลค่า ๓,๑๘๔ ล้านบาท ยอดสินเชื่อลูกหนี้ใหม่ (New Booking) ของสินเชื่อ “เคทีซี พี่เบิ้ม” และกรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง (KTBL) สำหรับครึ่งแรกของปี ๒๕๖๕ มียอดรวม ๕๒๕ ล้านบาท โดยที่ยอดลูกหนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกเดือนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา”

“เคทีซียังคงให้ความสำคัญในการรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ ทำให้การตัดหนี้สูญน้อยลง และบริหารรายได้และค่าใช้จ่ายให้เกิดความสมดุล โดยรายได้รวมในไตรมาส ๒/๒๕๖๕ เท่ากับ ๕,๗๓๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ๖.๑% จากรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้รวมครึ่งปี ๒๕๖๕ อยู่ที่ ๑๑,๐๙๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๒.๗% สำหรับหนี้สูญได้รับคืนในไตรมาส ๒ เท่ากับ ๘๕๑ ล้านบาท และครึ่งปี ๒๕๖๕ อยู่ที่ ๑,๗๐๘ ล้านบาท ในส่วนของค่าใช้จ่ายรวมในไตรมาส ๒/๒๕๖๕ เท่ากับ ๓,๓๕๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๒.๕% จากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและต้นทุนทางการเงินลดลง สำหรับ ค่าใช้จ่ายรวมครึ่งแรกของปีนี้อยู่ที่ ๖,๕๓๙ ล้านบาท ลดลง ๑.๑%” นายระเฑียร กล่าว  

ทั้งนี้ ข้อมูลวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เคทีซีมีเงินกู้ยืมทั้งสิ้นเท่ากับ ๕๕,๖๔๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๔.๑% เป็นโครงสร้างแหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยาวในสัดส่วน ๓๔% ต่อ ๖๖% โดยมีวงเงินสินเชื่อคงเหลือ (Available Credit Line) จำนวน ๒๖,๒๔๙ ล้านบาท ต้นทุนการเงิน ๒.๔% และอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ ๒.๒ เท่า ต่ำกว่าภาระผูกพันที่กำหนดไว้ที่ ๑๐ เท่า

นายระเฑียร กล่าวท้ายสุด “เคทีซียังคงดำเนินการแบ่งเบาภาระสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในทุกสถานะตามประกาศ ธปท. ฝนส.๒ ว.๘๐๒/๒๕๖๔ คงเหลือจำนวน ๒,๑๘๒ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ๒.๓๙% ของพอร์ตลูกหนี้รวม”

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๓๗ วันพุธที่ ๖ - วันอังคารที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕


686 1297