4thOctober

4thOctober

4thOctober

 

August 06,2022

โคราชระแวง ระดมตรวจผับ กลัวซ้ำรอยสัตหีบ

 

ปกครองโคราชล้อมคอกตรวจสถานบันเทิง หลายแห่งไม่มีทางหนีไฟ ละเลยมาตรการปลอดภัย กำชับให้ปฏิบัติตามเคร่งครัด

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายบัลลังก์  ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมือง จ.นครราชสีมา สั่งการให้นายพิเศษศักดิ์  ศรีลำไย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.เมือง บูรณาการเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่วิศวกรโยธาปฏิบัติการเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจโรงเหล้ามิตรภาพโคราช ถ.ศิรินคร ซึ่งเป็นสถานบันเทิงขนาดใหญ่ที่สุดในเขตเมืองสามารถรองรับผู้มาใช้บริการจำนวนหลายร้อยคน เนื่องจากเป็นอาคารที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจึงโครงสร้างลักษณะปิด จึงเน้นความปลอดภัยและความตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ มีทางหนีไฟครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่หรือไม่ โดยเฉพาะประตูทางออกฉุกเฉินและถังดับเพลิงน้ำยาเคมี เป็นไปตามตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ.2555 พบนายณรงค์  ผลประเสริฐพร อายุ 57 ปี ผู้จัดการโรงเหล้ามิตรภาพโคราชได้ให้ความร่วมมือนำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างโดยละเอียด โดยมีทางออกและทางหนีไฟรวม 6 จุด การติดตั้งถังดับเพลิงขนาดใหญ่ไว้ตามจุด เพื่อใช้ในกรณีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการ

 

 


นายพิเศษศักดิ์ ฯ ปลัดอำเภอ เปิดเผยว่า หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบริการใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รวมทั้งเหตุยิงปะทะกันที่ จ.อุบลราชธานี สร้างความเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ได้สั่งการให้ทุกอำเภอระดมตรวจกวดขันสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในพื้นที่โดยมีจำนวน 8 แห่ง ที่มีโครงสร้างปิด ประกอบด้วย 1.โรงเหล้ามิตรภาพ 2.ผับตะวันแดง  3.ร้านรูท 99 4.ร้านเบิร์นบาร์  5.ร้านโม้กบาร์ 6.ร้านพี 2  7.ร้านมายบาร์ และ 8.บ้านโคราช พบสถานบริการหลายแห่งต้องปรับปรุง บางแห่งไม่มีทางหนีไฟและไฟฟ้าภายในอาคารไม่ได้ติดตั้งระบบตัดไฟลัดวงจร กำชับให้ดำเนินการจัดทำทางหนีไฟและต้องมีแสงสว่างสามารถมองเห็นชัดเจน ห้ามจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟในขณะการเล่นดนตรีหรือระหว่างให้บริการกับผู้มาใช้บริการเด็ดขาด ห้ามจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือสูบบุหรี่ สูบบุหรี่ไฟฟ้ารวมทั้งระบบระบายอากาศต้องมีทุกสถานบริการ นอกจากนี้ให้มีมาตรการเข้มป้องกันการลักลอบนำอาวุธปืนและสารเสพติดเข้ามา ทั้งนี้ได้สั่งการให้สถานบันเทิงทุกแห่งต้องมีทางหนีไฟ โดยกำหนดเงื่อนเวลาจะมีการมาตรวจสอบอีกครั้ง หากฝ่าฝืนหรือปล่อยปละละเลยจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายทันที


27 1100