13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

August 07,2022

รัฐมนตรีกัมพูชาพบปะแรงงาน ซีพีเอฟโคราช มั่นใจองค์กรต้นแบบดูแลพนักงานได้มาตรฐานสากล หนุนเศรษฐกิจ 2 ประเทศเติบโต

รมว.แรงงานกัมพูชาพบปะแรงงานกัมพูชา โรงงานแปรรูปไก่ CPF โคราช มั่นใจองค์กรต้นแบบดูแลพนักงานได้มาตรฐานสากล หนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 2 ประเทศ

วันนี้ (7 สิงหาคม 2565) เวลาประมาณ 10.00 น. นายอิต ซอมเฮง (H.E.Dr.Ith Somheng) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพ ประเทศกัมพูชา พร้อมด้วย นายอูก ซอร์พวน (H.E. Mr.Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปเนื้อไก่นครราชสีมา ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เพื่อพบปะพนักงานชาวกัมพูชา กว่า 2,000 คน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานชาวกัมพูชามีความเป็นอยู่ที่ดี และได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและข้อกำหนดมาตรฐานสากล โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับร่วมกับนายศรกฤษณ์ วัตตศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจสัตว์บก และ นายปิโยรส ธรรมจารึก รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจไก่เนื้อเป็ดเนื้อครบวงจร ซีพีเอฟและพนักงานชาวกัมพูชา ณ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่นครราชสีมา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

นายอิต ซอมเฮง กล่าวว่า การมาเยี่ยมชมและพบปะชาวกัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทย เป็นภารกิจของรัฐบาลกัมพูชาในการติดตามดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวกัมพูชาที่ทำงานในต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ รัฐบาลไทยและกัมพูชาให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านแรงงานอย่างจริงจัง ส่งผลให้ชาวกัมพูชามีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งสองแบบ win-win และขอขอบคุณ CPF และชาวจังหวัดนครราชสีมาที่ช่วยกันดูแลแรงงานชาวกัมพูชาเหมือนญาติพี่น้อง

ด้านนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า กิจกรรมพบปะพนักงานชาวกัมพูชาที่ CPF ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฯ และท่านทูตของกัมพูชา มีส่วนช่วยตอกย้ำว่าประชาชนชาวกัมพูชาที่มาทำงานในจังหวัดนครราชสีมาได้รับการจัดจ้าง อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเองได้ลงพื้นที่และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานของซีพีเอฟอยู่เป็นประจำ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานชาวกัมพูชาที่ทำงานอยู่ในจังหวัดประมาณกว่า 15,000 คน สอดคล้องตามมาตรฐานแรงงาน แรงงานทุกคนได้รับการคุ้มครอง ซึ่งช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดนครราชสีมาในฐานะเป็นบ้านหลังที่สองของพี่น้องชาวกัมพูชา และช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นขึ้น

นายศรกฤษณ์ วัตตศิริ กล่าวว่า โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ นครราชสีมา กล่าวว่า พนักงานชาวกัมพูชานับเป็นกำลังสำคัญของซีพีเอฟในกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานสากล ซีพีเอฟมีนโยบายจัดจ้างแรงงานต่างชาติทุกคนเป็นพนักงานของบริษัท โดยโรงงานแปรรูปเนื้อไก่นครราชสีมามีพนักงานทั้งหมดประมาณ 8,ุ800 คน เป็นชาวกัมพูชาอยู่ 2,268 คน ​ทุกคนทำงานร่วมกับพนักงานคนไทย 6,600 คน โดย ซีพีเอฟ ได้บริหารจัดการแรงงานตามหลักการ 3P ประกอบด้วย Policy – Practices – Partnership  มีการบริหารจัดการแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563) สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านแรงงานต่างๆในระดับสากล ตลอดจนมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคม และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติที่ดีต่อแรงงานทุกคนทุกสัญชาติ และร่วมยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ  

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่นครราชสีมา มีการจัดจ้างและให้สวัสดิการแก่แรงงานกัมพูชาอย่างเท่าเทียม พร้อมจัดหอพัก​และรถรับส่ง​ รวมทั้งการจ้างล่ามไว้คอยสื่อสารและให้ความช่วยเหลือกับแรงงานทั้งในเรื่องการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่  บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ มูลนิธิ LPN จัดทำช่องทางรับฟังเสียงพนักงานฮอทไลน์ Labour Voice by LPN ซึ่งเป็นองค์กรกรกลางที่พนักงานชาวกัมพูชาของซีพีเอฟสามารถพูดคุยขอคำปรึกษาและร้องเรียนด้วยภาษากัมพูชา และจัดอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนให้พนักงานได้มีความรู้และเข้าใจสิทธิแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงานช่วยส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ยอมรับในความแตกต่าง  ทั้งนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รวม 3 ปี  CPF ได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดเพื่อให้พนักงานทุกคนมั่นใจว่าทำงานด้วยความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ และทุ่มเททุกสรรพกำลังดูแลและช่วยเหลือให้พนักงานทุกคนรวมทั้งชาวกัมพูชาผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

“ซีพีเอฟยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลกัมพูชาให้ความใส่ใจกับคุณภาพชีวิตของแรงงานชาวกัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทย และ การจัดกิจกรรมพบปะแรงงานกัมพูชาในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลและประชาชนชาวกัมพูชา และนานาประเทศเรื่องการจัดจ้างและดูแลแรงงานต่างชาติของ CPF อีกด้วย”​ นายศรกฤษณ์กล่าว

ด้านนายเมียส มับ  เป็นพนักงานชาวกัมพูชาที่ทำงานกับซีพีเอฟมาเป็นปีที่ 9 แล้ว โดยเริ่มจากการเป็นพนักงานในไลน์การผลิต และสามารถพัฒนาทักษะต่อเนื่อง วันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานต่างชาติก่อนเข้าทำงาน กล่าวว่ารู้สึกยินดีและขอบคุณท่านรัฐมนตรีแรงงานฯ กัมพูชา และท่านทูตกัมพูชาที่ใส่ใจและเสียสละเวลาเดินทางมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวกัมพูชาถึงที่ทำงาน ซึ่งช่วยให้ครอบครัวและเพื่อนที่กัมพูชาได้เห็นว่าคนที่มาทำงานที่ซีพีเอฟได้รับการปฏิบัติที่ดีและเท่าเทียม และมีความสุขมาก

นายสกเฮือน ปริง กล่าวว่า มาทำงานอยู่ไลน์การผลิตที่ซีพีเอฟเป็นปีที่ 9 แล้ว ขอบคุณที่วันนี้รัฐบาลกัมพูชามาเยี่ยม และฝากบอกครอบครัวและคนที่รู้จักที่กัมพูชาว่าสบายใจได้ บริษัทฯ ดูแลผมและเพื่อนพี่น้องกัมพูชาอย่างดี โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 โรงงานช่วยเรื่องอาหาร ยา และของใช้จำเป็น รวมถึงให้ทุกคนได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ช่วยให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยโดยไม่กังวล

 


43 1,537