30thMay

30thMay

30thMay

 

September 10,2022

‘ทีเส็บ’หนุนมหกรรมอาหาร ฝันโคราชศูนย์กลางอาหาร หวังเศรษฐกิจอีสานแข็งแกร่ง

“ทีเส็บ” หนุนมหกรรมอาหาร “หอการค้าแฟร์ Korat Foodex” ครั้งที่ ๒ หวังสร้างศักยภาพให้ภาคเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา และภาคอีสานให้เติบโตและแข็งแกร่ง ผลักดันให้โคราชเป็นศูนย์กลางด้านอาหารของประเทศ   

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ลานวาไรตี้ฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์โคราช มีการแถลงข่าวการจัดงาน “หอการค้าแฟร์ Korat Foodex” ครั้งที่ ๒ โดยมีนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. หรือ TCEB นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์ ประธานโครงการ “หอการค้าแฟร์ Korat Foodex” ครั้งที่ ๒, นายชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด  และนางภาวนา ประจิตต์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา คณะกรรมการหอการค้าฯ ผู้นำ ๑๐ องค์กรภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าว

นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดงาน“หอการค้าแฟร์ Korat FooDEx” ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์โคราช เพื่อแสดงถึงศักยภาพในด้านนวัตกรรมอาหารของภูมิภาคอีสาน เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน อาหาร ส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของการจัดงานแสดงสินค้าอาหาร เทคโนโลยี และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหารอีกทั้งยังได้รับทราบถึงศักยภาพในการผลิตสินค้าอาหารเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารภูมิภาค 

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม ทีเส็บ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม “หอการค้าแฟร์ Korat Foodex” ทั้งครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ซึ่งเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อภาคอีสานและจังหวัดนครราชสีมาอย่างมากมีทั้งผู้ประกอบการ ห้างร้าน ทั้งรายเล็กรายใหญ่ ให้ความร่วมมือ และยังมี  กิจกรรมที่เป็นประโยชน์อีกหลายกิจกรรม ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้และโอกาสให้กับผู้ประกอบการ

นายชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด กล่าวว่า บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในการ ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการจัดงาน“หอการค้าแฟร์ Korat FooDEx” ครั้งที่ ๒ ซึ่งมุ่งหวังจะส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างศักยภาพให้ภาคเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา และภาคอีสานให้เติบโตและแข็งแกร่ง ผลักดันให้โคราชเป็นศูนย์กลางด้านอาหารของประเทศ   

นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์ ประธานโครงการ “หอการค้าแฟร์ Korat Foodex” ครั้งที่ ๒ กล่าวว่า สิ่งสำคัญในการจัดงาน “หอการค้าแฟร์ Korat Foodex” ครั้งที่ ๒ คือหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเป็นตัวกลางในการนำผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา และภาคอีสานออกสู่ตลาดต่างประเทศและมีการเจรจาธุรกิจ Business Matching ไม่ว่าจะเป็นประเทศแคนาดา จีน ฮ่องกง  ฝรั่งเศส เป็นต้น และกิจกรรมการเสวนาบนเวที หัวข้อ “ตำนานอาหารเส้นเมืองโคราช” จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กิจกรรมบนเวที Pitching Day หัวข้อ “Food Innovation” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

การเสวนาบนเวที หัวข้อ “อาหารปลอดภัย” จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล การเสวนาบนเวที หัวข้อ “Success Case” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และไฮไลต์ของงานเป็นเนื้อโควากิวแบบพรีเมียมจากหอการค้าโคราชและกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ พิเศษพบกับเชฟ MICHELIN และ TOP CHEF มารังสรรค์เมนูเนื้อ เพื่อนำเมนูดังกล่าวให้เป็นเมนูใหม่ของโรงแรมและร้านอาหารในโคราช 

นอกจากนั้นยังมีบูธที่เกี่ยวข้องกับอาหารร้านค้าดังของประเทศจำนวน ๑๕๖ บูธ เช่น ร้านหมูหมู ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ วาวาแพค ดวงใจฟาร์ม ผู้ประกอบการเนื้อจากจังหวัดสุรินทร์ ไวน์อิตาลีเซีย ร้านไส้กรอกยืนรอ ร้านใจดีกรอบแก้ว แยมอิ่มใจ แยมไม่เติมน้ำตาลไม่เติมเจลาตินและในด้านนวัตกรรมอาหารจะได้พบกับผลงานวิจัยจากทั้ง ๔ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยวงษ์ ชวลิตกุล ที่จะมาจำหน่ายและนำสินค้ามา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างความประทับใจให้ผู้มาร่วมงานจากทั่วประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยคาดว่าจะทำให้เกิดเงินสะพัดในทุกภาคส่วน

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๔๓ วันพุธที่ ๗ - วันอังคารที่ ๑๓ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕  


13 1,470