25thJune

25thJune

25thJune

 

September 19,2022

มท.1 สั่งตรวจสอบจุดเสี่ยงเสาไฟฟ้า หากอันตรายให้ตัดไฟทันที

 

มท.1 สั่งการเน้นย้ำจังหวัด ท้องถิ่นและการไฟฟ้าตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากเสาไฟฟ้า หรือหากประเมินว่าจะมีอันตรายต่อ ปชช. ให้ตัดไฟทันที

 

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.65 เวลา 21.45 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) สั่งการให้จังหวัด กทม.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วจากเสาไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัย หากตรวจสอบพบมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลหรือประเมินว่าจะเป็นอันตรายต่อประชาชนให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนัก ทำให้มีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากอุบัติภัยในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอุบัติภัยจากไฟฟ้าทั้งไฟฟ้าช็อตและไฟฟ้าดูดที่อาจทำให้ได้รับอันตรายแก่ชีวิตได้ ดังกรณีเหตุการณ์ไฟฟ้าดูดเนื่องจากฝนตกน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานี จึงได้สั่งการให้จังหวัด กทม.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเร่งตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว รวมทั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ และต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้า โดยเฉพาะในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง และให้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง หากตรวจสอบพบมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลหรือประเมินว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าทันที พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ทั้งนี้ ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนและสร้างการรับรู้ในการระมัดระวังตนเองจากไฟฟ้าที่มักความเสี่ยงเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงที่มีฝนตกและมีน้ำท่วมขัง

พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าวต่อว่า สำหรับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ขอให้ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และย้ายขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วมถึง หากมีน้ำท่วมบ้าน ให้สับคัตเอาท์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า โดยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า มาดำเนินการปลดสวิตช์ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว และเพื่อความปลอดภัยไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนแช่น้ำ รวมถึงไม่ควรลุยน้ำเข้าใกล้แนวสายไฟ เสาไฟฟ้า หรือสัมผัสวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า เพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่ว อาจจะทำให้ถูกไฟฟ้าดูดเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ทั้งนี้ ประชาชนที่พบเห็นเหตุการณ์ไฟฟ้ารั่ว สามารถแจ้งเหตุได้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ Line Official Account ปภ.รับเเจ้งเหตุ 1784 เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป และหากพบเห็นจุดเสี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าสามารถโทรแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายด่วน 1129 ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานคร แจ้งได้ที่สายด่วน 1130 การไฟฟ้านครหลวง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขให้เกิดความปลอดภัย


33 1,508