4thOctober

4thOctober

4thOctober

 

September 21,2022

สภาอุตฯ ลุย Air Rail & Logistics expo ชวนชม Motor Show KhonKaen

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น แถลงศักยภาพและความพร้อมจัดงาน Air Rail and Logistics expo 2022 พบกับเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ด้านอุตสาหกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “Sharping the Future Logistics” พร้อมชวนชมงาน Motor Show 2022 

วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น, องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ, สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) และชมรมผู้ค้ารถยนต์จังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวการจัดงาน Air Rail and Logistics expo 2022 และ Motor Show 2022 @ Khon Kaen ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) 

ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า   สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นเจ้าภาพหลักของการจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ (E-SAN Industrial Fair) ปีนี้เข้าปีที่ ๗ เหมือนเช่นปีก่อนๆ เชิญผู้ประกอบการทั้งภาคอีสานมาร่วมงาน พบกับกลุ่มอุตสาหกรรมจากส่วนกลางคือ กรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้มาพบปะ พูดคุย นำเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ด้านอุตสาหกรรมมาโชว์ มาขาย หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงต่อยอดเชื่อมโยงธุรกิจ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Sharping the Future Logistics” สร้างอนาคตการขนส่ง ภายในงานประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ โซนนิทรรศการ ด้านอากาศยาน ระบบราง และโลจิสติกส์ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มทร.อีสาน,  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และสถาบันอื่นๆ อีกมากมาย

ส่วนที่ ๒ โซนแสดง นวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการด้านอากาศยาน ระบบราง และโลจิสติกส์ กว่า ๑๕๐ บูธ บนพื้นที่กว่า ๕,๕๐๐ ตร.ม. รวมไปถึงเครื่องจักรเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการรับสมัครงานจากบริษัทผู้ร่วมออกบูธ (Job fair)

ส่วนที่ ๓ การจับคู่เจรจาการค้า(Business Matching) และการอบรม สัมมนา หลายหัวข้อ เช่น บรรยายพิเศษ “การพัฒนาระบบขนส่งทางรางไทย”, การเสวนา “การส่งเสริมอุตสาหกรรม และการทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง”, การเสวนาการผลิตบุคลากรในระดับปฏิบัติการเพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางโดยวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ, เสวนาด้านโลจิสติกส์จากสมาคมโลจิสติกส์ลุ่มน้ำโขง นอกจากนี้ ยังมีการประชุมคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในอุตสาหกรรมการบินที่น้ำพอง, การประชุมกรรมการและสมาชิกวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย และBusiness Cocktail Networking และการอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young FTI)เป็นต้น

นอกจากนี้ ชมรมผู้ค้ารถยนต์จังหวัดขอนแก่น ยังร่วมจัดงาน Motor Show 2022 @ Khonkaen ภายใต้แนวคิด (Concept) “รวมพลคนรักรถ” โดยรูปแบบงานแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ  ส่วนที่ ๑ โซนนิทรรศการ นวัตกรรม เทคโนโลยี ยานยนต์ จักรยานยนต์ รถคลาสสิก รถซิ่ง รถแต่งแต่ละรุ่นแต่ละประเทศที่หาดูยาก นำมาแสดงในงาน, ส่วนที่ ๒ โซนแสดงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ กว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ได้แก่ กลุ่มรถยนต์ รถจักรยานยนต์ กลุ่มประดับยนต์ และอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรถยนต์แบบครบวงจร และโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ จากค่ายรถที่จะนำมาลดราคาหรือแถมให้กับผู้ต้องการออกรถใหม่ และส่วนที่ ๓ การจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching) ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย การสร้างเครือข่าย (Networking) ของกลุ่มคนรักรถแต่ละประเภท เช่น การจัด Meeting Motor bike, Racing Car และ Car Audio Show การอบรม เสวนา การทำ workshop ของกลุ่มประดับยนต์ และมีการประกวดแข่งขัน Dino test 

สำหรับงาน Air Rail and Logistics expo 2022  และ Motor Show 2022 @ KhonKaen จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๔๔ วันพุธที่ ๑๔ - วันอังคารที่ ๒๗ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕


8 1104