25thJune

25thJune

25thJune

 

October 01,2022

ดัน “ไวน์เขาใหญ่” ขึ้นทะเบียนสหภาพยุโรป

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันภาคการเกษตรและสินค้าท้องถิ่น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เร่งผลักดันการขึ้นทะเบียนสินค้าที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geograpgical IDentification: GI) ซึ่งในประเทศไทยมีจำนวนมาก บ่งบอกถึงความพิเศษตามธรรมชาติและภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น การขึ้นทะเบียน GI จะเป็นการป้องกันการแอบอ้าง และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าได้อย่างมาก โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ 

ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๕ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าการขึ้นทะเบียนไว้ประมาณ ๑๘ รายการ สามรายการล่าสุดคือ ผ้าไหมคึมมะอุ จ.นครราชสีมา, กล้วยหอมทองละแม จ.ชุมพร และมันแกวบรบือ จ.มหาสารคาม โดยขณะนี้ มีสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI แล้ว ๑๘๒ รายการ เป็นของไทย ๑๖๔ รายการ และต่างประเทศ ๑๘ รายการ

นอกจากนี้ นายจุรินทร์ ยังได้ให้แนวทางการต่อยอดเพื่อนำไปสู่การเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทางกรมฯ จะเข้าไปช่วยยกระดับสินค้า GI ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างความเป็นสินค้าพรีเมียม จัดงานส่งเสริมการขายทั้งในและต่างประเทศ เช่น การจัดงาน GI Fest, GI Pavilion ในงานแสดงสินค้า THAIFEX 2022 การจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊ก GI Thailand และ Lazada รวมถึง จะเร่งโปรโมตสินค้า GI ให้เป็นที่รู้จักทั้งในไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยการขึ้นทะเบียนสินค้า GI สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดกว่าสี่หมื่นล้านบาทต่อปี

นางสาวรัชดา กล่าวต่อว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนในต่างประเทศด้วย ขณะนี้ยื่นขึ้นทะเบียน GI ใน ๕ ประเทศ จำนวน ๘ รายการแล้ว ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้, กาแฟดอยตุง, กาแฟดอยช้าง และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ที่สหภาพยุโรป, เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน มะขามหวานเพชรบูรณ์ ที่เวียดนาม, กาแฟดอยตุง ที่กัมพูชา, ผ้าไหมยกดอกลำพูน ที่อินโดนีเซีย และที่อินเดีย ยังมีที่อยู่ระหว่างการพิจารณารับจดทะเบียน อีก ๑๐ สินค้า เช่น กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง สับปะรดห้วยมุ่น ที่ญี่ปุ่น ส่วนที่อยู่ระหว่าง พิจารณาจัดทำคำขอ คือ ไวน์เขาใหญ่ ที่สหภาพยุโรป

“สินค้า GI เป็นสินค้าที่เชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติและภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น มีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ การยื่นขอขึ้นทะเบียนจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อปกป้องและคุ้มครองชื่อสินค้าให้ยังคงเป็นสิทธิของชุมชนเดิม ไม่ให้ใครแอบอ้างเอาชื่อสินค้าไปใช้ประชาสัมพันธ์ อีกทั้งยังช่วยทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักและเพิ่มมูลค่าด้วย” นางสาวรัชดา กล่าว

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๔๕ วันพุธที่ ๒๘ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕


712 1,393