1stApril

1stApril

1stApril

 

December 26,2022

สวัสดีปีใหม่ 2566 จากใจเอไอเอส


สวัสดีปีใหม่ 2566 จากใจเอไอเอส
(22 ธันวาคม 2565) ชุติมา แสนอำนวยผล ประชาสัมพันธ์ AIS ประจำภาคอีสาน มอบของที่ระลึกเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2566 และขอบคุณกองบรรณาธิการ นสพ.โคราชคนอีสาน และ koratdaily ที่สนับสนุนในการนำเสนอข่าวสารและกิจกรรมของ AIS ด้วยดีตลอดมา


646 11522