19thJune

19thJune

19thJune

 

February 22,2023

ไทวัสดุรุกหัวทะเล สาขาที่ ๓ ในโคราช ตอบโจทย์ก่อสร้าง-อสังหาฯ

ไทวัสดุ ปลุกกําลังซื้องานก่อสร้าง–อสังหาโคราช ผุดสาขาใหม่ "ไทวัสดุ โคราชสาขา หัวทะเล" พร้อมแกะกล่อง “GIANT KINGKONG SUPER BIKE” โซนใหม่เอาใจนักปั่น จัดเต็มโปรสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์นี้

วันนี้ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) เวลา ๑๐.๓๐ น. บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล มีพิธีเปิด “Grand Opening ไทวัสดุ สาขาโคราช หัวทะเล” ซึ่งเป็นสาขาที่ ๓ ในจังหวัดนครราชสีมา และสาขาที่ ๖๗ ในประเทศไทย มีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ต้อนรับ และมีนางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และพ.ต.อ.ประสิทธิ์ เปรมกมล ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมด้วย

นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า รู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดไทวัสดุ สาขาโคราช หัวทะเล สาขาที่ ๖๗ ประเดิมสาขาแรกในภาคอีสานในศักราชใหม่ ปี ๒๕๖๖ และถือเป็นสาขาที่ ๓ ของจังหวัดต่อจากไทวัสดุ สาขานครราชสีมา ที่อําเภอเมืองนครราชสีมา และสาขาปากช่อง ซึ่งเปิดไปก่อนหน้านี้ จังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณไทวัสดุ และเครือเซ็นทรัล รีเทล ที่ให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมา ที่เปิดไทวัสดุ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตถึง ๓ แห่งด้วยกัน

"จังหวัดนครราชสีมา หรือโคราช เป็น "มหานครแห่งอีสาน” ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มีประชากรสูงถึง ๒.๓ ล้านคน เป็นอับดับ ๑ ของภาคอีสาน และเป็นอันดับ ๒ รองจากกรุงเทพฯ ปัจจุบัน จังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางความเจริญในหลายด้านของภาค อีสาน อาทิ ศูนย์กลางความเจริญทางการศึกษา ศูนย์กลางความเจริญทางการฃ แพทย์และการสาธารณสุข และที่สําคัญเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนทางธุรกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าปลีก ค้าส่ง ภาคการท่องเที่ยวและบริการ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประมาณ ๓ แสนล้านบาท มากเป็นอันดับ ๑ ของภาคอีสาน จึงทําให้จังหวัดมี ศักยภาพสูง ในการรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน การขยายตัวของเศรษฐกิจ และในอนาคตอันใกล้นี้ จังหวัดนครราชสีมาจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง หรือโลจิสติกส์ของภูมิภาคนี้ โดยในปี ๒๕๖๗ ถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข ๖ บางปะอิน–นครราชสีมา จะแล้วเสร็จ และในปี ๒๕๗๐ รถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา จะเปิดให้บริการประชาชน" รองผวจ.นครราชสีมา กล่าว

นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ โคราชยังครองตําแหน่งเป็นจังหวัดที่มีอสังหาริมทรัพย์มากที่สุดในภาคอีสานอีกด้วย ตลาดที่อยู่อาศัยเป็นไปในแนว Real demand ไม่ใช่การซื้อเพื่อการลงทุน แต่เป็นความต้องการเพื่ออยู่อาศัยที่แท้จริง และโซนที่ได้รับความสนใจ และขยายตัวต่อเนื่องคือ ย่านตําบล จอหอ และ ตําบลหัวทะเลแห่งนี้นี่เอง ปัจจัยที่กล่าวมานั้น ล้วนแล้วแต่เป็นกลไกสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเติบโตธุรกิจค้าปลีกในจังหวัดนําร่องให้เกิดการพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้คึกคักหลังเผชิญกับวิกฤตโควิด-๑๙ มากว่า ๒ ปี ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า กลุ่มธุรกิจ ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ย่อมได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัย

"ไทวัสดุก็เป็นหนึ่งในผู้นําค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่สําคัญของภาคก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับความต้องการ ของกลุ่มลูกค้า ผู้รับเหมา เจ้าของบ้าน เจ้าของธุรกิจ SMEs ก็มีดีมานด์ที่เพิ่มขึ้น เป็นสัญญาณที่ดี ในการเปิดตัวไทวัสดุ สาขาโคราช หัวทะเล ที่ตั้งห่างจากตัวเมืองเพียง ๗ กิโลเมตร ถือเป็นพื้นที่ศักยภาพ ที่มีกําลังซื้อค่อนข้างสูง ตอบโจทย์และเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า ในการจับจ่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านที่ครบวงจร ในราคาที่จับต้องได้ ดังนั้น ในฐานะเจ้าบ้าน จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ไทวัสดุสาขาโคราช หัวทะเล ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ นับว่าเป็นอีกหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกในพื้นที่ และยัง เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสแบบไร้ข้อจํากัดให้แก่คนในพื้นที่กว่า ๓๐๐ อัตราจ้าง รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ไทวัสดุร่วมเคียงข้าง สร้างสุข ให้แก่ทุกๆชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น" รองผวจ.นครราชสีมา กล่าว

ทั้งนี้ ไทวัสดุและผู้ร่วมค้าได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโนนฝรั่ง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ และช่วยยกระดับการให้บริการต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

"ไทวัสดุ โคราช สาขา หัวทะเล" นับเป็นสาขาที่ ๖๗ ของประเทศ และสาขาที่ ๓ ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าวัสดุ ก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน รองรับตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดที่มีอสังหาริมทรัพย์มากที่สุดในภาคอีสาน พร้อมเปิดโซนช้อปปิ้งใหม่แกะกล่อง “GIANT KINGKONG SUPER BIKE” สุขภาพดีมีได้ทุกบ้าน เอาใจสายท่องเที่ยวหรือออกกําลังกาย ที่กําลังมองหาจักรยานคู่ใจและอุปกรณ์ตกแต่งครบครัน พร้อมกับดีลพิเศษ ผ่อน ๐% สูงสุด ๑๐ เดือน
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พบกับโปรโมชันม่วนชื่น! สินค้าคุณภาพดีในราคาสบายกระเป๋า มาลดราคาพิเศษ ๔ วันเต็ม และความคุ้มค่าถึง ๔ ต่อ ดังนี้

• ต่อที่ ๑ แจกฟรี! คูปองแทนเงินสด ผ่านแอปฯ ไทวัสดุ มูลค่า ๕๐๐ บาท* ใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อครบ ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป พิเศษเฉพาะลูกค้า ๓๐๐ ท่านแรก/ต่อวัน

• ต่อที่ ๒ อิ่มฟรี! แบบจุกๆ กับโดนัท Mister Donut ฮันนี่ ดิป ฟรีทุกใบเสร็จ* หมดแล้วหมดเลย มีเพียง ๕๐ ชิ้นต่อวันเท่านั้น

• ต่อที่ ๓ รับฟรี! กระเป๋าลดโลกร้อนสุดชิคของไทวัสดุ เมื่อสมัครสมาชิกเดอะวัน รีบด่วนสินค้ามีจํานวน

• ต่อที่ ๔ จ่ายเพียง ๑ บาท! เมื่อช้อปสินค้าผ่านบัตรเดอะวันครบ ๕๐๐ บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับสิทธิ์แลก ซื้อสินค้าที่จัดรายการเพียง ๑ บาท
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด

นอกจากนี้ ไทวัสดุ โคราชสาขาหัวทะเล ยังมอบโปรโมชันสินค้าลดราคาพิเศษอีกมากมาย ต่อเนื่องถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ชาวโคราชได้เลือกช้อปสินค้ากันจุใจ

อนึ่ง บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ เซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้นําธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi- format and Multi-category) ในประเทศไทย และมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศโดยเป็นผู้นําในประเทศอิตาลีและเป็นหนึ่งในผู้นําในประเทศเวียดนาม เครือข่ายร้านค้า ภายใต้แบรนด์ค้าปลีก ๓,๕๔๓ ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) อาทิ ห้างสรรพสินค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์ มาร์เก็ต, พลาซ่า และการจําหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Omnichannel โดยธุรกิจของเซ็นทรัลรีเทล ครอบคลุมทั้งหมด ๕ กลุ่มธุรกิจได้แก่ (๑) กลุ่มฮาร์ด ไลน์ ซึ่งมุ่งเน้นการจําหน่ายสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สํานักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่างๆ เช่น ไทวัสดุ, บ้าน แอนด์ บียอนด์, บีเอ็นบี โฮม, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, บีทูเอส, เมพ และเหงียนคิม (๒) กลุ่มฟู้ด ซึ่งมุ่งเน้นการจําหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และสินค้าที่มักพบได้ทั่วไปในร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่างๆ เช่น เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์, แฟมิลี่มาร์ท, บิ๊กซี, GO!, ลานชี มาร์ท, ท็อปส์ มาร์เก็ต เวียดนาม และมินิ โก (go!) (๓) กลุ่มแฟชั่น ซึ่งมุ่งเน้นการจําหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ซูเปอร์สปอร์ต และ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป และ (๔) กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่สําหรับร้านค้า ของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ท็อปส์ พลาซ่า และ บิ๊กซี GO! เวียดนาม (๕) กลุ่มเฮลธ์แอนด์เวลเนส ซึ่งมุ่งเน้น การจําหน่ายและให้บริการด้านสุขภาพคนและสัตว์เลี้ยง เช่น ท็อปส์แคร์ ท็อปส์วีต้า และ เพ็ทแอนด์บี โดย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เซ็นทรัลรีเทล ดําเนินธุรกิจใน ๓ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ทั้งหมด ๕๙ จังหวัด, ประเทศเวียดนาม ทั้งหมด ๔๑ จังหวัดและประเทศอิตาลี ในเมืองหลักๆ ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

 


32 1,544