26thMay

26thMay

26thMay

 

March 23,2023

บุรีรัมย์เร่งปรับปรุงสนามบิน รองรับผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น

 

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เร่งปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ต่อเติมความยาวทางวิ่ง ลานจอด อาคารคลังสินค้า และระบบไฟฟ้า คาดแล้วเสร็จปีหน้า รองรับผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้น จากปีละ ๓.๕ แสนคน เป็นปีละ ๕ แสนถึงล้านคน พร้อมรองรับเปิดสายการบินระหว่างประเทศ

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เร่งเดินหน้าก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ต่อเติมความยาวทางวิ่ง ลานจอดเครื่องบิน อาคารคลังสินค้า และระบบไฟฟ้าในท่าอากาศยาน เพื่อรองรับให้บริการผู้โดยสารที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันมีผู้โดยสารมาใช้บริการปีละ ๓.๕ แสนคน คาดการณ์ว่าหากพัฒนาปรับปรุงแล้วเสร็จจะมีผู้โดยสารมาใช้บริหารเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ๕ แสนถึงล้านคน ทั้งเพื่อเป็นการเตรียมพร้อม รองรับเปิดสายการบินระหว่างประเทศ

นายจักรเพชร ทิณรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ว่า ขณะนี้การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปี ๒๕๖๖ เมื่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีหน่วยงานต่างๆ มาให้บริการประชาชน ทั้งด่านตรวจคนเข้าเมือง, ด่านศุลกากร, ด่านกักกันโรคทั้งพืชและสัตว์ ส่วนการต่อเติมทางวิ่ง, ลานจอดเครื่องบิน, อาคารคลังสินค้า และระบบไฟฟ้าสนามบิน รวมถึงส่วนอื่นๆ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

“การพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของชาวบุรีรัมย์ เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศูนย์กลางการสัญจรทางอากาศของภาคอีสานตอนล่าง ประชาชนจะได้ประโยชน์มากขึ้นจากรายได้ที่เข้ามาในรูปแบบของภาษี และเป็นโอกาสทองสำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ที่จะนำสินค้าคุณภาพมาลงทะเบียนเพื่อวางขาย เกิดการจ้างงาน และทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง” ผู้อำนวยการท่าอากาศยานฯ กล่าว

นายจักรเพชร กล่าวอีกว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานบุรีรัมย์ มีสายการบินเปิดให้บริการ เที่ยวบินประจำภายในประเทศ จากเส้นทางดอนเมือง-บุรีรัมย์ ไป-กลับทุกวัน เฉลี่ย ๔๘ เที่ยวบิน มีผู้โดยสาร ๙๐-๙๕% ต่อเที่ยวบิน หรือประมาณ ๓.๕ แสนคน/ปี ส่วนใหญ่เป็นชาวบุรีรัมย์ และประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงเช่นจังหวัดสุรินทร์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ที่มาใช้บริการเดินทางไป-กลับกรุงเทพฯ กับจังหวัดภูมิลำเนา รวมถึงมีเที่ยวบินเช่าเหมาลำมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศที่เดินทางมาจากสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวและนักกีฬา ที่เข้าร่วมรับชมและลงแข่งขันรายการระดับโลกที่จัดขึ้นในจังหวัด หากสนามบินมีการพัฒนาเป็นท่าอากาศยานนานาชาติเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวได้มากกว่า ๕ แสน-๑ ล้านคน/ปี นอกจากนี้จะมีโอกาสให้สายการบินต่างๆ มาเปิดเส้นทางบินแบบประจำระหว่างประเทศ จากบุรีรัมย์ไปยังภูมิภาคอินโดจีน เช่น กัมพูชา และดานัง (เวียดนาม) รวมทั้งสามารถบินไปยังประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียได้อีกด้วย”


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๕๑ วันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม - วันที่ ๑๔ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖


16 1,506