21stApril

21stApril

21stApril

 

March 23,2023

‘ไทวัสดุ’เปิดสาขาที่ ๓ ในโคราช ปลุกกำลังซื้อ งานก่อสร้าง-อสังหาฯ

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทลจัดพิธีเปิดเป็นทางการ (Grand Opening) ไทวัสดุ สาขาโคราช หัวทะเล ซึ่งเป็นสาขาที่ ๓ ในจังหวัดนครราชสีมา และสาขาที่ ๖๗ ในประเทศไทย โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งนายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ให้การต้อนรับ มีนางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และพ.ต.อ.ประสิทธิ์ เปรมกมล ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมด้วย เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยไทวัสดุและผู้ร่วมค้าร่วมกันบริจาคสมทบทุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโนนฝรั่ง ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ และช่วยยกระดับการให้บริการต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย

นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า รู้สึกยินดี ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดไทวัสดุ สาขาโคราช หัวทะเล สาขาที่ ๖๗ ประเดิมสาขาแรกในภาคอีสานในศักราชใหม่ ปี ๒๕๖๖ และถือเป็นสาขาที่ ๓ ของจังหวัดต่อจากไทวัสดุ สาขานครราชสีมา ที่อําเภอเมืองนครราชสีมา และสาขาปากช่อง ซึ่งเปิดไปก่อนหน้านี้ จังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณไทวัสดุ และเครือเซ็นทรัล รีเทล ที่ให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมา ที่เปิดไทวัสดุ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตถึง ๓ แห่งด้วยกัน

“จังหวัดนครราชสีมา หรือโคราช เป็น “มหานครแห่งอีสาน” ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มีประชากร สูงถึง ๒.๓ ล้านคน เป็นอับดับ ๑ ของภาคอีสาน และเป็นอันดับ ๒ รองจากกรุงเทพฯ ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางความเจริญในหลายด้านของภาคอีสาน อาทิ ศูนย์กลางความเจริญทางการศึกษา ศูนย์กลางความเจริญทางการแพทย์และการสาธารณสุข และที่สําคัญเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนทางธุรกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าปลีก ค้าส่ง ภาคการท่องเที่ยวและบริการ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประมาณ ๓ แสนล้านบาท มากเป็นอันดับ ๑ ของภาคอีสาน จึงทําให้จังหวัดมีศักยภาพสูง ในการรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน การขยายตัวของเศรษฐกิจ และในอนาคตอันใกล้นี้ จังหวัดนครราชสีมาจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง หรือโลจิสติกส์ของภูมิภาคนี้ โดยในปี ๒๕๖๗ ถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข ๖ บางปะอิน–นครราชสีมา จะแล้วเสร็จ และในปี ๒๕๗๐ รถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา จะเปิดให้บริการประชาชน” รองผวจ.นครราชสีมา กล่าว

นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ โคราชยังครองตําแหน่งเป็นจังหวัดที่มีอสังหาริมทรัพย์มากที่สุดในภาคอีสานอีกด้วย ตลาดที่อยู่อาศัยเป็นไปในแนว Real demand ไม่ใช่การซื้อเพื่อการลงทุน แต่เป็นความต้องการเพื่ออยู่อาศัยที่แท้จริง และโซนที่ได้รับความสนใจ และขยายตัวต่อเนื่องคือ ย่านตําบลจอหอ และตําบลหัวทะเล ปัจจัยที่กล่าวมานั้น ล้วนแล้วแต่เป็นกลไกสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเติบโตธุรกิจค้าปลีกในจังหวัดนําร่องให้เกิดการพัฒนาตลาดอสังหาฯ ให้คึกคักหลังเผชิญกับวิกฤตโควิด-๑๙ มากว่า ๒ ปี ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า กลุ่มธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ย่อมได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัย

ทั้งนี้ ไทวัสดุก็เป็นหนึ่งในผู้นําค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่สําคัญของภาคก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า ผู้รับเหมา เจ้าของบ้าน เจ้าของธุรกิจ SMEs ก็มีดีมานด์ที่เพิ่มขึ้น เป็นสัญญาณที่ดีในการเปิดตัวไทวัสดุ สาขาโคราช หัวทะเล ที่ตั้งห่างจากตัวเมืองเพียง ๗ กิโลเมตร ถือเป็นพื้นที่ศักยภาพ ที่มีกําลังซื้อค่อนข้างสูงตอบโจทย์และเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า ในการจับจ่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านที่ครบวงจร ในราคาที่จับต้องได้ ดังนั้น ในฐานะเจ้าบ้าน จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ไทวัสดุสาขาโคราช หัวทะเล เปิดตัวเป็นทางการ นับว่าเป็นอีกหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกในพื้นที่ และยังเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสแบบไร้ข้อจํากัดให้แก่คนในพื้นที่กว่า ๓๐๐ อัตราจ้าง รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ไทวัสดุร่วมเคียงข้าง สร้างสุข ให้แก่ทุกๆ ชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

อนึ่ง “ไทวัสดุ โคราช สาขา หัวทะเล” นับเป็นสาขาที่ ๖๗ ของประเทศ และสาขาที่ ๓ ของจังหวัดนครราชสีมา ถัดจากสาขาบายพาสโคราช และปากช่อง เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าวัสดุ ก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน รองรับตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดที่มีอสังหาริมทรัพย์มากที่สุดในภาคอีสาน พร้อมเปิดโซนช้อปปิ้งใหม่แกะกล่อง “GIANT KINGKONG SUPER BIKE” สุขภาพดี มีได้ทุกบ้าน เอาใจสายท่องเที่ยวหรือออกกําลังกาย ที่กําลังมองหาจักรยานคู่ใจและอุปกรณ์ตกแต่งครบครัน นอกจากนี้ ไทวัสดุโคราชสาขาหัวทะเล ยังมอบโปรโมชั่นสินค้าลดราคาพิเศษต่อเนื่องถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๕๑ วันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม - วันที่ ๑๔ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖


698 1343