30thMay

30thMay

30thMay

 

March 25,2023

วันสื่อมวลชน ครั้งที่ ๓๓

“วันสื่อมวลชน” ซึ่งจัดขึ้นโดย “สมาคมสมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา” ปีนี้นับเป็นปีที่ ๓๓ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โคราช โดยมสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางผู้มีเกียรติที่สละเวลามาร่วมงานอย่างคับคั่งเช่นทุกปี อาทิ คุณแม่ปทุม พรรณพิสุทธิ์, ภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผวจ.นครราชสีมา, เทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, ประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา, ธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา, สายัณห์ โกลาตี นายกสมาคมศิาย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา พร้อมคณะ, ผู้บริหาร อปท.หลายแห่ง, ข้าราชการ ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งกลุ่มสตรีต่างๆ 


นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากบุคคลดีเด่นในปีที่ผ่านๆ มา อาทิ พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์, นพ.มนตรี ตรีรัตนรังสี, ศิริวัลย์ ศรีสุวรรณวงศ์, สุวัฒน์ จึงวิวัฒนาภรณ์, หัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ และวัชรพล โตมรศักดิ์ เป็นต้น 

พิธีการในงานเริ่มจากการคณะกรรมการสมาคมฯ นำโดย “ฉัตรสุรางค์ กองภา” นายกสมาคมฯ เพื่อกล่าววรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และปีนี้ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษา ๒ ท่านมาร่วมงานด้วยคือ “ท่านประเทศ อุตตมะบูรณ” และ “ท่านกำปั่น บ้านแท่น” 

 

จากนั้น “สยาม ศิริมงคล” ผวจ.นครราชสีมา ซึ่งเดิมติดภารกิจเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช แต่ก็สามารถเดินทางกลับมาได้ทัน และเปิดเผยบนเวทีว่า “แม้เดิมไม่รู้จักคณะกรรมการ แต่ก็มีความผูกพันเป็นการส่วนตัวก็ว่าได้ เพราะรู้จักท่านสุนทร จันทร์รังสี ที่ปรึกษาสมาคมฯ เคยได้พบปะเมื่อครั้งที่ผมทำหน้าที่เป็นเลขาฯ ของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคือ ท่านพงศ์โพยม วาศภูติ...” 

 

สำหรับในปีนี้มีการจัดทำประกันชีวิตกลุ่มเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกสมาคมฯ ด้วยจึงมีการมอบกรมธรรม์ในวันนี้ และสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้อีกอย่างคือ การมอบสวัสดิการแก่ “สุนทร จันทร์รังสี” บุคคลสำคัญที่ร่วมก่อตั้งและเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และส่งต่อภารกิจการบริหารมาถึงปัจจุบันครบปีที่ ๓๓ แต่ช่วงที่ผ่านมา เข้ารับการรักษาตัวและฟื้นฟูร่างกาย สมาคมฯ จึงมอบสวัสดิการ จำนวน ๑ แสนบาทแก่ท่าน 

 

“วันสื่อมวลชน” ในแต่ละปี สิ่งที่เกิดขึ้นคือ การมอบโล่เกียรติยศบุคคลดีเด่นแห่งปีแก่บุคคลที่สร้างประโยชน์และชื่อเสียงแก่โคราชและประเทศไทย โดยในปีนี้ มติที่ประชุมเสียงข้างมากเลือก “ยลดา หวังศุภกิจโกศล” ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE เอี่ยมเฮง ปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๖ และ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรม TO BE NUMBER ONE เอี่ยมเฮง ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๓ เป็น “บุคคลดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๕” หรือ Person of the Year 2022 ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมโคราชตลอดมา พร้อมทั้งเชิญ “พี่โต” วัชรพล โตมรศักดิ์ ประธานสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา ในฐานะบุคคลดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๔ ก็มากล่าวแสดงความยินดีด้วย

 

จากนั้น บรรดาผู้มีเกียรติต่างทยอยขึ้นมอบของขวัญและช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี พร้อมทั้ง “ยลดา หวังศุภกิจโกศล” กล่าวแสดงความรู้สึกและยินดีกับการได้รับโล่เกียรติยศในปีนี้

 

งานในค่ำคืนนี้ยังอบอุ่นอบอวลด้วยมิตรภาพเช่นที่ผ่านมา ขอขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงานและสนับสนุนภารกิจของ “สมาคมสมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา” ด้วยดีเสมอมา

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๕๑ วันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม - วันที่ ๑๔ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

 

งงง

 

 


816 6,812