19thJune

19thJune

19thJune

 

March 29,2023

ซี.พี.เวียดนาม คว้ารางวัลสินค้าเวียดนามคุณภาพสูง ประจำปี 2023

 

บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น หรือ ซี.พี.เวียดนาม กิจการในต่างประเทศของซีพีเอฟ รับรางวัล สินค้าเวียดนามคุณภาพสูงประจำปี 2023 (the 2023 High-Quality Vietnamese Goods awards) ในหมวดธุรกิจอาหารสัตว์ - เวชภัณฑ์สัตว์ปีก สัตว์บก สัตว์น้ำ จาก สมาคมผู้ประกอบการสินค้าเวียดนามคุณภาพสูง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนชาวเวียดนามที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของซีพีเอฟ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ ซี.พี.เวียดนาม ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย จากกระบวนการผลิตที่ทันสมัย รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยตรวจสอบย้อนกลับได้

รางวัลสินค้าเวียดนามคุณภาพสูง ประจำปี 2023 จัดขึ้น ณ นครโฮจิมินห์ ภายใต้แนวคิด "27 ปีแห่งสินค้าเวียดนามคุณภาพสูง - การเดินทางสู่เศรษฐกิจสีเขียว" โดยพิจารณาจากผลการสำรวจความเห็นของผู้บริโภค คู่ค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 61,000 รายทั่วประเทศ ในด้านคุณภาพสินค้า ที่ได้มาตรฐานสากล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการผลิต

นายโฮ วัน ดี๊ก (Ho Van Duc) รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจอาหารสัตว์ เขต 2 ภาคใต้ ซี.พี.เวียดนาม ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทในงานรับรางวัครั้งนี้กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินกิจการผลิตอาหารครบวงจร 3F Plus ประกอบด้วย Feed (อาหารสัตว์), Farm (ฟาร์ม), Food (อาหาร) บริษัทฯ ยังเน้นถึงการแปรรูปและส่งออก ด้วยวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” มีการควบคุมระบบแปรรูปอย่างเข้มงวด เพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย และสุขอนามัยสำหรับชาวเวียดนามและผู้บริโภคทั่วโลก รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมกับสนับสนุนเกษตรกรและคู่ค้าธุรกิจในเวียดนามให้เติบโตไปด้วยกัน ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่บริษัทดำเนินธุรกิจ

“การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของ ซี.พี. เวียดนาม ที่ได้รับการยอมรับของประชาชน ในการเป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพสูงด้วยมาตรฐานสากล ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ สร้างความมั่นคงอาหาร และความเชื่อมั่นให้กับชาวเวียดนาม” นายโฮ วัน ดี๊ก กล่าวทิ้งท้าย


716 1,359