21stApril

21stApril

21stApril

 

April 09,2023

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. 16 เขต ในจังหวัดนครราชสีมา


พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา (ผอ.กต.จว.นครราชสีมา) เปิดเผยจำนวนผู้สมัครส.ส.ระบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 16 เขตในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2566 ณ ชาติชายฮอลล์ สนามกีฬา 80 พรรษา อำเภอเมืองนครราชสีมา ดังนี้

 


1277 1418