13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

June 17,2023

“เพื่อไทย” พบ 13 องค์กรเอกชนหารือแนวทางพัฒนาโคราช อนาคตดึง “ก้าวไกล-ภูมิใจไทย” ร่วม

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 16 มิ.ย. 2566 ที่ห้องประชุมอินทรากรวิวัฒน์ ชั้น 4 หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) พร้อมด้วยนายวีรศักดิ์ (กำนันป้อ) หวังศุภกิจโกศล อดีต รมช.คมนาคม หัวหน้าทีมผู้สมัคร พรรคเพื่อไทย จ.นครราชสีมา รวมทั้งว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล และว่าที่ ส.ส.นครราชสีมา ทั้ง 12 เขต พบปะหารือกับตัวแทนองค์กรภาคเอกชน 13 องค์กรในจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งปัญหาและเสียงสะท้อนเพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปจัดทำนโยบายพรรคในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว


โดยภายหลังการหารือร่วมกัน มีการแถลงผลสรุปการหารือต่อสื่อมวลชน โดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการสรุปว่า

1.ร่วมกันผลักดันนโยบายและต่างจังหวัด โดยตั้งคณะทำงานระหว่างภาคการเมืองและภาคเอกชน อย่างใกล้ชิด มีการติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อผลักดันขับเคลื่อนนำโครงการพัฒนาต่างๆ เข้ามาในพื้นที่ทำให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองมหานครแห่งอีสาน

2.ร่วมกันผลักดันนโยบายในระดับชาติ มีความต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้น เช่น การสนับสนุนเป็นที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการ หรือแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการคณะต่างๆ ที่มีอยู่หลากหลายเช่นเรื่องเศรษฐกิจการเมือง การท่องเที่ยว เกษตร ฯลฯ

3.แนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมา มี 6 ประเด็นดังนี้
1) ผลักดันเรื่องการเกษตร แก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่ขาดแคลนไม่เพียงพอ แก้ไขและปรับปรุงการประสานงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการผลิต การขาย การส่งออกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเตรียมเงินทุนงบประมาณยกระดับคุณภาพเกษตรกร การปรับปรุงสภาพดินซึ่งส่วนใหญ่ในพื้นที่มีสภาพเป็นกรด ให้ดีขึ้น และการบริหารจัดการน้ำอย่างมีความพอเพียง แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง    

2) การคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีการเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างโครงการมอเตอร์เวย์ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว แบ่งเบาปริมาณจราจรบนถนนสายหลัก ซึ่งปัจจุบันมีการสัญจรคมนาคมกันอย่างหนาแน่น  แนวทางการพัฒนาสายการบิน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีการพูดคุยพิจารณาเลือกใช้สถานที่กองบิน 1 อ.เมือง รวมทั้งแนวทางพัฒนาสนามบินหนองเต็ง อ.เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเชื่อมโยงกับสนามบินอู่ตะเภา รวมทั้งโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ผ่านเขตตัวเมืองโคราช ภาคเอกชนเสนอขอให้ควรมีการยกระดับ ก่อสร้างทางรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงบนตอม่อเดียวกัน

3) การศึกษา จังหวัดนครราชสีมามีมหาวิทยาลัยชื่อดัง จำนวน 6 แห่ง มีแนวทางเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความเชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัย แล้วตรงต่อความต้องการของตลาด นโยบายพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กยกระดับคุณภาพชีวิตครูและนักเรียน ให้ดียิ่งขึ้น โดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องค่าอาหารกลางวัน ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนเพื่อพัฒนาการที่ดี  

4) การท่องเที่ยว ซอร์ฟพาวเวอร์ เช่น ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่โคราชเมืองจีโอพาร์ค โดยสร้างความรู้ความเข้าใจและความสำคัญให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งเยาวชนในพื้นที่ ให้รับทราบ และการผลักดันให้โคราชเป็นไมซ์ซิตี้ ศูนย์การประชุมนานาชาติต้องเกิดขึ้นในโคราช ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหนาวนี้ที่โคราชผลักดันให้เมืองโคราชเป็นเมืองแห่งดนตรี กิจกรรม และเป็นเมืองอาหารโลก ไปสู่การเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วนในการรองรับนักท่องเที่ยวด้วยความประทับใจในฐานะการเป็นเจ้าภาพที่ดี  

5) ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หลังจากผ่านพ้นช่วงวิจิตรโรคระบาดโควิด-19 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดสภาพคล่อง ควรมีการผลักดันตั้งกองทุนเพื่อเอสเอ็มอี ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง จากการติดตามการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมามีการช่วยเหลือผู้ประกอบการจริงแต่ช่วยเหลือเพียงผู้ประกอบการรายใหญ่  

6) แนวทางการพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพย์, ผลักดันโคราชให้เป็นเมืองแห่งพลังงานสะอาด โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมควรมีการใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานที่สะอาดเพื่อยกระดับให้เมืองโคราชเป็นเมืองน่าอยู่

นายประเสริฐ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ เพื่อเปลี่ยนแปลงโคราช นำเข้าสู่การเป็นเมืองมหานคร โดยการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่ผ่านมายอมรับว่า ที่ จ.นครราชสีมาประกอบด้วยนักการเมืองหลายพรรคการเมือง เมื่อปี 2562 มีจำนวน 4 พรรคการเมือง แต่ครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยได้เสียงข้างมาก ในโคราช ส.ส.15 ตำแหน่งบัญชีรายชื่อ เชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดี มีความเป็นเอกภาพ สามารถร่วมทำงานกับภาคเอกชนอย่างจริงจังและใกล้ชิดกันมากขึ้น หากมีการรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.และสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว ภายในเดือนหน้านี้ มีแผนเชิญหน่วยงานราชการเข้ามาประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับพรรคการเมือง เช่นพรรคก้าวไกล ส.ส. เขต 1, 2, 3 และเขต 9 พรรคภูมิใจไทย รวมทั้งภาคเอกชน

"ในอดีตที่ผ่านมาภาพเหล่านี้ไม่เคยปรากฏ ครั้งนี้คิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร เชื่อว่าจำนวนทั้ง 19 เสียง ส.ส.โคราช มีกำลังมากพอเกี่ยวกับการยกมือตัดสินใจในสภา หรือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการร่วมกันผลักดันพัฒนาเมืองโคราช" นายประเสริฐ กล่าว

สำหรับเรื่องการพิจารณาตำแหน่งรัฐมนตรี ในกรณีที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนั้น นายประเสริฐ กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรค ขณะนี้ยังไม่ได้มีการพิจารณากันแต่อย่างใด หากเป็นไปตามที่กระแสข่าว กกต. จะมีการประกาศผลการรับรองในวันที่ 21 มิ.ย. 2566 นัดหมาย ส.ส.ไปรายงานตัวที่สภาให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายน หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานตัวภายใน 10 วันต้องมีการเปิดประชุมรัฐสมัยการประชุมสภาฯ และการประชุมสภาฯ นัดแรก ที่มีการเลือกตั้งประธานสภาฯ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรี

ด้าน นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีมาก สำหรับการเมืองฉากใหม่ของเมืองไทย รวมทั้งจังหวัดนครราชสีมา เป็นความร่วมมือที่มีความใกล้ชิด การทำงานต่อจากนี้ไม่ใช่เพียงการรับเรื่องร้องเรียนในวันนี้แล้วอีก 4 ปีข้างหน้าเจอกัน แต่จะมีการติดตามประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองโคราช สามารถพัฒนาเติบโตเป็นมหานครตามที่ตั้งใจไว้  


ในขณะที่นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า มีความต้องการรัฐบาลที่สามารถกำหนดนโยบายสร้างโอกาส ทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ของภาคธุรกิจ เพื่อสร้างเม็ดเงินในพื้นที่ นำความเจริญ เข้ามาสู่เมืองโคราช

 


41 1,556