13thApril

13thApril

13thApril

 

June 27,2023

จับตา “มูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ๊งฯ” หลังเลือกประธานได้คะแนนเท่ากัน เสนอผู้ว่าฯ ให้จัดเลือกตั้งใหม่


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) องค์กรการกุศลไม่แสวงหากำไร ซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา รองประธานมูลนิธิโดยนายทรงศักดิ์ (ซิม) อุไรธรากุล พร้อมด้วยนายรังสรรค์ อินทรชาธร ร่วมแถลงข่าว กรณีการดำรงตำแหน่งประธานและคณะกรรมการสมัยที่ 40 ครบวาระนานกว่าครึ่งปี แต่ยอมไม่จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ


 

นายรังสรรค์ อินทรชาธร รองประธานมูลนิธิฯ เปิดเผยว่า ไทม์ไลน์การบริหารของคณะกรรมการสมัยที่ 40 ครบวาระ เมื่อปลายปี 2565 ต่อมาวันที่ 19 มกราคม ได้จัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุดที่ 41 ปี บริหารงาน 2566-2567 ซึ่งมีผู้สมัครคือนายอภิภวัส ตั้งนันทนาการ ประธานสมัยที่ 40 และนายทรงศักดิ์ รองประธาน โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ ผลปรากฏว่าได้ 21 คะแนนเท่ากัน แต่ไม่ใช้วิธีจับสลากตามแบบสากล เพื่อหาผู้ชนะทำให้การเลือกตั้งไม่ได้ข้อยุติ ประธานจัดการเลือกตั้งเสนอให้นายอภิภวัส ดำรงตำแหน่งประธานสมัยที่ 41 ต่ออีกวาระและให้นายทรงศักดิ์ รอคิวเป็นประธานสมัยที่ 42
 

ต่อมา 3 สมาคมที่ร่วมบริหารองค์กร ประกอบด้วย สมาคมโผวเล้ง สมาคมเตี่ยเอี้ย และสมาคมเตี่ยอัน ได้ยื่นหนังสือถึงนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา ขอให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่และคัดค้านการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา และวันที่ 23 มิ.ย. 2566 ได้รับหนังสือจากทางจังหวัดเสนอให้จัดการเลือกตั้งตามระเบียบโดยนายอภิภวัส รักษาการประธานมูลนิธิตามข้อบังคับ (ตราสาร) ของมูลนิธิฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่านายทะเบียนจะแจ้งการจดทะเบียนกรรมการมูลนิธิที่ตั้งใหม่

จึงเสนอแนวทางที่เป็นธรรม กรณีการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ สมัยที่ 40 ประจำเดือนมิถุนายน กำหนดวันที่ 30 มิ.ย.นี้ เสนอให้จัดการเลือกตั้งประธานในวันที่ 2 กรกฎาคม เพื่อไม่ให้เกิดการประวิงเวลา ทำให้เสียโอกาสและไม่สามารถพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปได้


 

ด้านนายทรงศักดิ์ อุไรธรากุล กล่าวว่า ขอให้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งใหม่ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมิใช่กำหนดจะให้ใครขึ้นดำรงตำแหน่งแบบไม่ชี้ขาด หากผลเลือกตั้งเท่ากันอีก ต้องใช้วิธีจับสลากวัดดวงตามหลักสากล ปัจจุบันประชาชนมาทำบุญค่อนข้างน้อย เนื่องจากขาดศรัทธา ตนตั้งใจเข้ามาจัดระเบียบให้ดีขึ้นและให้มูลนิธิเจริญรุ่งเรืองกว่านี้ รวมทั้งสร้างความรักความสามัคคีกันในองค์กร

นายอภิภวัส ตั้งนันทนาการ
 

ด้านนายอภิภวัส ตั้งนันทนาการ ในฐานะรักษาการตำแหน่งประธานสมัยที่ 40 กล่าวชี้แจงว่า ได้สอบถามปัญหาข้อสงสัยกับนายทะเบียนซึ่งระบุตนมีสถานะรักษาการตำแหน่งประธานจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ โดยมีแนวโน้มคะแนนเหมือนเดิมอีก เนื่องจากต่างฝ่ายมีคณะกรรมการมีสิทธิลงคะแนนเท่ากัน จึงขอเวลาแก้ไขตราสารระเบียบข้อบังคับปฏิบัติใช้กันมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิในปี พ.ศ.2500 เพื่อให้ทันยุคสมัย ทั้งการเลือกตั้งและรวบรวมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ทั้งหมด เช่นอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินกว่า 400 ไร่ สิ่งปลูกสร้าง รถยนต์ เครื่องใช้สำนักงานและอื่นๆ ดังนั้นการเร่งรัดให้เลือกตั้งในวันที่ 2 ก.ค.นี้ ถือเป็นการกระทำไม่ถูกต้อง ควรมีวิธีการและขั้นตอนที่โปร่งใส ยึดหลักตามกฎระเบียบ ผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารต้องมีจิตสำนึกไม่แสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถนำองค์กรเดินหน้าต่อไปให้สมกับการเป็นองค์กรการกุศลเก่าแก่ที่สุดในโคราช ตลอดเวลา 2 ปี ที่บริหารองค์กรมีผลงานเชิงประจักษ์ องค์กรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งเงินบริจาคได้บันทึกข้อมูลลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์และมีที่มาที่ไปชัดเจนโปร่งใสทุกกระบวนการ ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีมาก่อน

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้า "โคราชคนอีสาน/koratdaily" จะนำเสนอต่อไป


1009 1356