13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

September 13,2023

‘ซีพีเอฟ’เตรียมส่งไก่ไปอวกาศ เปิดโรงงานโชว์ผลิตเนื้อไก่ปลอดภัย ส่งมอบผู้บริโภคด้วยมาตรฐานที่นักบินอวกาศยอมรับ

ซีพีเอฟ ตอกย้ำผู้นำเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตเนื้อไก่ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน มีความปลอดภัยอาหารสูงสุด ปลอดสารตกค้าง สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั่วโลก ด้วยผลิตภัณฑ์ ไก่ซีพี ดีต่อสุขภาพ ดีต่อใจ แบรนด์ไทยหนึ่งเดียวที่ได้การรับรองมาตรฐานเดียวกับนักบินอวกาศรับประทาน วางรากฐาน 5 หลักการเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไก่ที่ได้มาตรฐานระดับโลก ณ โรงงานแปรรูปไก่เนื้อนครราชสีมา ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองผู้อำนวยการด้านมาตรฐานฟาร์มและข้อกำหนดลูกค้า ธุรกิจไก่เนื้อ-เป็ดเนื้อ ครบวงจร ซีพีเอฟ และนายสุรศักดิ์ บุญครอง รองผู้อำนวยการด้านการผลิตชำแหละไก่ ซีพีเอฟ ร่วมต้อนรับและนำชมกระบวนการผลิต ทั้งนี้ เนื่องจาก ซีพีเอฟเตรียมส่งไก่ไทยไปพิชิตอวกาศ ในภารกิจ ‘CP Mission to Space...ไก่ไทยจะไปอวกาศ’ โดยดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับสองพันธมิตร NANORACKS LLC และบริษัท มิวสเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด หรือ MU Space ซึ่งไก่ไทยต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารขั้นสูงระดับเดียวกับที่นักบินอวกาศรับประทาน

น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองผู้อำนวยการด้านมาตรฐานฟาร์มและข้อกำหนดลูกค้า ธุรกิจไก่เนื้อ-เป็ดเนื้อ ครบวงจร ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพ และความปลอดภัยทางอาหารอย่างจริงจัง เพื่อให้ผู้บริโภคทุกคนได้คุณค่ามากที่สุด มีการนำขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ โดยยึดมาตรฐาน 5 ประการ ประกอบด้วย 1) ไก่สายพันธุ์คัดเลือกพิเศษตั้งแต่ระดับ DNA ต้องแข็งแรงตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์ 2) การพัฒนาสูตรอาหารให้เหมาะสมกับไก่ในแต่ละช่วงวัยเพื่อให้เติบโตได้ดี พร้อมทั้งเสริมภูมิคุ้มกันไก่ด้วยจุลินทรีย์โปรไบโอติก เพื่อทำให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในร่างกาย ส่งผลให้สัตว์มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ไม่ป่วย จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะและสารฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตตลอดการเลี้ยงดู อีกทั้งเสริมด้วยวิตามิน และเกลือแร่ 23 ชนิด

ส่วนมาตรฐานข้อที่ 3) ตรวจสอบวิเคราะห์โรคแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าไก่ปลอดภัยจากเชื้อโรคตลอดเวลาที่เลี้ยงดู 4) ฟาร์มแล็บ (Farm Lab) ซึ่งเป็นจุดแข็งของซีพีเอฟ โดยเป็นบริษัทที่มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการเผาผลาญอาหารของไก่และกำหนดโภชนาการได้อย่างแม่นยำ 5) ฟาร์มระบบปิด มีมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสูง โดยเลี้ยงไก่ในโรงเรือนปิด มีการปรับสภาพสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ การระบายอากาศที่เหมาะสม ด้วยการดูแลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) เพื่อให้มั่นใจว่าไก่อยู่อย่างสบาย สุขภาพแข็งแรง ตามธรรมชาติ ทั้งนี้มาตรฐานทั้ง 5 ประการในการผลิตไก่ เป็นผลจากการรวบรวมมาตรฐานความปลอดภัยอาหารระดับสากล ควบคู่กับแนวคิดในการพัฒนาอาหาร เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสูงให้ผู้บริโภค

“กระบวนการแปรรูปเนื้อไก่ของซีพีเอฟ ได้นำระบบ Smart Factory เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตอาหาร ประกอบด้วย ระบบอัตโนมัติ AI และ IoT เชื่อมการทำงานแบบอัจฉริยะ และติดตามผลได้แบบ Real Time ช่วยให้เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารมีความปลอดภัยสูง และเพิ่มความมั่นใจด้วยกระบวนการทดสอบในห้องปฏิบัติการ Food Lab ตรวจสอบสารตกค้าง และเชื้อก่อโรค ด้วยความแม่นยำสูงและรวดเร็ว ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เสริมสร้างความมั่นใจว่า อาหาร ปลอดโรค ปลอดภัย ปลอดสารตกค้าง สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้” น.สพ.พยุงศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผสมผสานมาตรฐานความปลอดภัยอาหารพื้นฐาน  อาทิ GHP HACCP BRC รวมทั้งมาตรฐานสากลระดับโลกด้านคุณภาพความปลอดภัยอาหาร มาเป็นมาตรฐานของซีพีเอฟ (CPF Food Standard) ซึ่งเป็นจุดแข็ง ที่สามารถการันตีผลิตภัณฑ์ไก่ซีพี มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับโลก คนไทยได้บริโภคที่มีมาตรฐานเดียวกับนักบินอวกาศ

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ไก่ซีพี ยังการันตีด้วยรางวัล 'KFC Asia Recipe For Good Award 2022' สะท้อนความเป็นเลิศในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ที่สำคัญซีพีเอฟยังผ่านการประเมินผลการดำเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ตามมาตรฐานของเคเอฟซีได้ครบถ้วน 100% ตั้งแต่ปี 2565 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายที่เคเอฟซีกำหนดไว้ปี 2571 ในการมีส่วนร่วมพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน (Responsible Supply Chain) เพื่อส่งมอบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารให้กับผู้บริโภคอย่างยาวนาน

สำหรับภารกิจการส่งอาหารไปให้นักบินอวกาศนั้น น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การส่งไก่ไปอวกาศก็เป็นการตอกย้ำว่า ผู้บริโภคในประเทศเราได้บริโภคสิ่งที่ดีมานานแล้ว สร้างความมั่นใจว่า สิ่งที่ผู้บริโภคในประเทศนั้น สามารถที่จะให้นักบินอวกาศรับประทานได้ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่านักบินอวกาศจะต้องได้รับอาหารที่มีความปลอดภัยสูงสุด เพราะอยู่บนยานอวกาศไม่มีแพทย์ไม่มีโรงพยาบาล เพราะฉะนั้น ถือว่าโครงการนี้ทำให้ทุกภาคส่วนได้เห็นว่าซีพีเอฟมุ่งมั่นทำแต่สิ่งที่ดี และมั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่เราทำ

“ในขั้นตอนแรกทางศูนย์วิจัยได้รับการอนุมัติในเนื้อไก่ว่ามีความปลอดภัยจริงๆ ในมาตรฐานที่เราผลิต และเป็นความปลอดภัยอยู่ในขั้นสูงสุด เรียกว่าสูงเกินกว่าที่ทางนักวิจัยหรือทางศูนย์วิจัยของ NASA หรือทางศูนย์วิจัยอาหารของนักบินอวกาศยอมรับ ซึ่งเนื้อไก่ของเราผ่านการตรวจรับรองแล้ว เหลือขั้นตอนสุดท้ายคือ เปลี่ยนจากเนื้อไก่เป็นผลิตภัณฑ์ปรุงสุกในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะได้รับข่าวดีในช่วงปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้าที่เราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปให้นักบินอวกาศรับประทานบนอวกาศจริงๆ” น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล กล่าวท้ายสุด


69 1,418