25thApril

25thApril

25thApril

 

September 27,2023

ลุยสร้างทางต่างระดับ‘แยกโชคชัย’ งบ ๗๓๖ ล.หลังถูกพับกว่า ๕ ปี หวังลดจราจรหนาแน่นสู่อีสานใต้

 

กรมทางหลวงเตรียมลุยสร้างทางแยกต่างระดับ ‘แยกโชคชัย’ งบ ๗๓๖ ล้าน’ หลังต้องพับไว้กว่า ๕ ปี ใช้เวลาก่อสร้าง ๓ ปี มั่นใจช่วยลดสภาพการจราจรหนาแน่น เพิ่มความสะดวกการเดินทางสู่อีสานใต้และประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ ทางแยกโชคชัย ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ถนนราชสีมา-โชคชัย โดยมีนายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ทั้งนี้ มีนายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส.เขต ๑๐ พรรคเพื่อไทย นายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.นครราชสีมา เขต อ.โชคชัย นายธรรมธรรศ ทองสำโรง นายอำเภอโชคชัย นพ.เกรียงศักดิ์ ครุธกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโชคชัย รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกว่า ๒๐๐ คน โดยมีนายทวิช ชอบพานิช วิศวกรโยธาชำนาญการ นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ ผู้จัดการโครงการฯ และนายประสาร ชุมละออง นายช่างโครงการฯ ร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ซึ่งเมื่อจบการนำเสนอข้อมูลประชาชนที่มาร่วมต่างยกมือเห็นชอบให้มีการก่อสร้าง

นายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการว่า ทางหลวงหมายเลข ๒๔ เป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางเชื่อมต่อไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านแถบลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านสังคมและความเจริญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จึงทำให้มีการเปิดประตูการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว ตรงบริเวณด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี และประตูการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ตรงบริเวณด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ส่งผลทำให้เกิดการเดินทางสัญจรและมีปริมาณการจราจรมาใช้เส้นทางบนทางหลวงหมายเลข ๒๔ กับทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี และมีปริมาณการจราจรหนาแน่น โดยเกิดเป็นปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก ตรงบริเวณทางแยกจุดตัดแยกโชคชัยนี้

โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นบนทางหลวงหมายเลข ๒๔ ที่ กม.๕๑+๓๕๐.๐๐๐ จุดสิ้นสุดที่ กม.๕๔+๕๗๕.๐๐๐ และอยู่บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ มีจุดเริ่มต้นโครงการฯ อยู่ที่ กม.๓๑+๔๐๐.๐๐๐ จุดสิ้นสุดโครงการฯ อยู่ที่ กม.๓๒+๘๐๐.๐๐๐ รวมระยะทาง ๔.๖๒๕ กิโลเมตร ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๐๘๐ วัน (เริ่มสัญญาก่อสร้างวันที่ ๑๓ กันายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๙) ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๙๐๐ ล้านบาท แต่มีการประมูลโดยวิธีการ e-bidding ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคชัยการโยธาเป็นผู้ชนะ ในราคาค่าก่อสร้าง ๗๓๖ ล้านบาท

สำหรับลักษณะงานก่อสร้างโครงการฯ ในส่วนของงานโครงสร้าง เป็นงานสะพานคอนกรีตอัดแรงยกระดับในแนวทางหลวงหมายเลข ๒๔ ชนิดพื้นสะพานแบบกล่องหล่อสำเร็จ (PRECAST SEGMENTAL BOX GIRDER) ขนาด ๒ ช่องจราจร ความกว้างผิวจราจร ๑๒ เมตร ขอบทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความยาวสะพาน=๔๐.๐๐x๑๔= ๕๖๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง, งานเชิงลาดสะพาน ABUMENT STRUCTURE ขนาด ๒ ช่องจราจร ความกว้างผิวจราจร ๑๒ เมตร ขอบทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๒๕ เมตร จำนวน ๔ แห่ง ส่วนงานทางประกอบด้วย การก่อสร้างผิวทางชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (JRCP.) ความหนา ๒๕ เซนติเมตร, ผิวทางชนิด ASPHALT CONCRETE WEARING COURE, GRADE AC ๔๐-๕๐ ความหนา ๕ เซนติเมตร และงานกำแพงกันดินชนิด RETAINING WALL บริเวณเชิงลาดสะพาน

นอกจากนี้ ยังมีงานระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก, งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง, งานอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย, งานสีตีเส้นจราจร, งานปลูกต้นไม้และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบก่อสร้างกาหนด และเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ซึ่งการก่อสร้างอยู่ในพื้นที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

นายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส.นครราชสีมา เขต ๑๐ กล่าวว่า แยกโชคชัยเป็นเส้นทางสายหลักของอีสานใต้ เมื่อปี ๒๕๖๒ ตนเป็น ส.ส.ในพื้นที่ ได้นำเสนอปัญหาจราจรคับคั่งและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยประสานผ่านนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ขณะนั้น) เพื่อขอจัดสรรงบดำเนินการ แต่ต้องหยุดชะงักเนื่องจากวิกฤตโควิด-๑๙ กระทั่งสถานการณ์คลี่คลาย จึงได้นำมาพิจารณาเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนและแก้ไขปัญหาในอนาคต

อนึ่ง โครงการดังกล่าว กรมทางหลวงเคยจัดประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการศึกษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสีมาธานี ซึ่งขณะนั้นตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๙๗๐ ล้านบาท โดยระบุว่าไม่มีการเวนคืน แต่ก็เงียบไป คาดว่ามีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๙ ฉบับที่ ๒๗๕๗ วันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม - วันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖


287 1430