15thJuly

15thJuly

15thJuly

 

February 14,2024

คู่มือทำประกันรถ: ซ่อมอู่-ซ่อมห้าง ต่างกันอย่างไร?

 

            เวลาขับขี่ยังไงก็มีโอกาสต้องเจอกับอุบัติเหตุบนท้องถนน เพราะไม่ว่าคุณจะพยายามระมัดระวังมากแค่ไหน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนร่วมการจราจรจะระวังไปกับคุณ ดังนั้น การมีแผนประกันที่ดีก็จะช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดโดยไม่คาดคิดได้ ทั้งยังครอบคลุมไปถึงการซ่อมรถยนต์อีกด้วย

            แต่สำหรับผู้ขับขี่มือใหม่หัดขับ การเลือกทำประกันรถยนต์อาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล หลายคนอาจยังสับสนกับเงื่อนไขต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นประกันรถเรื่อง "ซ่อมอู่" กับ "ซ่อมห้าง" บทความนี้จะช่วยไขข้อสงสัยเหล่านี้ให้คุณตัดสินใจเลือกประกันที่เหมาะสมกับตัวเอง

 

 

นิยามของการซ่อมอู่

การซ่อมอู่ หมายถึง การนำรถเข้าซ่อมแซมที่อู่ซ่อมรถทั่วไป ซึ่งไม่ได้เป็นศูนย์บริการของ hãngรถโดยตรง อู่ซ่อมรถมีหลากหลายประเภท ตั้งแต่อู่ขนาดเล็กที่เจ้าของเป็นช่างซ่อมเอง ไปจนถึงอู่ขนาดใหญ่ที่มีเครื่องมือทันสมัย

ข้อดีของการซ่อมอู่

 • เบี้ยประกันมักมีราคาถูกกว่า
 • มีตัวเลือกอู่ซ่อมรถที่หลากหลาย
 • สะดวก รวดเร็ว หาอู่ซ่อมได้ง่าย

ข้อเสียของการซ่อมอู่

 • อาจไม่มีมาตรฐานการซ่อมที่แน่นอน
 • อะไหล่ที่ใช้ซ่อมอาจไม่ใช่ของแท้
 • อาจไม่มีการรับประกันงานซ่อม

นิยามของการซ่อมห้าง

การซ่อมห้าง หมายถึง การที่ประกันรถมีเงื่อนไขให้ซ่อมห้างได้ โดยการนำรถเข้าซ่อมแซมที่ศูนย์บริการของแบรนด์รถโดยตรงได้ ศูนย์บริการเหล่านี้มีเครื่องมือที่ทันสมัย ช่างผู้ชำนาญ และอะไหล่ของแท้

ข้อดีของการซ่อมห้าง

 • มั่นใจได้ว่ารถได้รับการซ่อมแซมตามมาตรฐานของค่ายรถ
 • อะไหล่ที่ใช้ซ่อมเป็นของแท้
 • มีการรับประกันงานซ่อม

ข้อเสียของการซ่อมห้าง

 • เบี้ยประกันมักมีราคาแพงกว่า
 • มีตัวเลือกศูนย์บริการที่จำกัด
 • ใช้เวลานานกว่า เพราะต้องรอคิว

เลือกประกันรถซ่อมอู่หรือซ่อมห้างดีกว่ากัน

การเลือกประกันรถซ่อมอู่หรือซ่อมห้าง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น งบประมาณ พฤติกรรมการขับขี่ และความสะดวกในการเข้าซ่อม ซึ่งจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้สามารถเลือกได้อย่างเหมาะสม โดยมีกรณีตัวอย่าง ดังนี้

กรณีที่เหมาะกับประกันรถซ่อมอู่:

 • ผู้ที่มีงบจำกัด
 • ผู้ที่ขับขี่อย่างระมัดระวัง ไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุ
 • ผู้ที่สะดวกหาอู่ซ่อมรถเอง

กรณีที่เหมาะกับประกันรถซ่อมห้าง:

 • ผู้ที่มีงบประมาณเพียงพอ
 • ผู้ที่ต้องการความมั่นใจในมาตรฐานการซ่อม
 • ผู้ที่ต้องการอะไหล่ของแท้
 • ผู้ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องหาอู่ซ่อมเอง

 

การเลือกประกันรถซ่อมอู่หรือซ่อมห้าง ไม่มีคำตอบที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ของผู้ขับขี่  สิ่งสำคัญคือ ศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบราคา และเงื่อนไขของประกันแต่ละแบบก่อนตัดสินใจ เพื่อเลือกประกันที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด

 


71 8,888