25thMay

25thMay

25thMay

 

May 15,2024

ผบช.ภ.3 สั่งตรวจปัสสาวะ จนท.ในสังกัด 100 นาย สแกนยาเสพติดโครงการตำรวจสีขาว

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ด้านหน้าอาคารสำนักงานตำรวจภูธรภาค 3 นครราชสีมา พล.ต.ท.ฐากูร  นัทธีศรี ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.ระพีพงษ์  สุขไพบูลย์ รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.ไพโรจน์  ขุนหมื่น ผู้บังคับการอำนวยการตํารวจภูธรภาค 3 เปิดโครงการตำรวจสีขาว ตำรวจภูธรภาค 3 นำข้าราชการตำรวจ 100 นาย สังกัด บก.อก.ภ3 ,บก.กค.ภ.3 และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ตรวจปัสสาวะตามโครงการตำรวจสีขาว ตามมาตรการควบคุม กำกับดูแลความประพฤติของข้าราชการตำรวจ

 

ทั้งนี้ พล.ต.ต.ระพีพงษ์ รอง ผบช.ภ.3 และพล.ต.ต.ไพโรจน์ ผู้บังคับการอำนวยการตํารวจภูธรภาค 3 ร่วมตรวจปัสสาวะด้วย เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับตำรวจในสังกัดผลการตรวจของผู้บังคับการฯและผู้กำกับ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ทุกนาย ผลตรวจเป็นลบ (Negative) ไม่พบสารเสพติดในร่างกายทุกนาย

 

พล.ต.ต.ระพีพงษ์ รอง ผบช.ภ.3 และพล.ต.ต.ไพโรจน์ ผู้บังคับการอำนวยการตํารวจภูธรภาค 3

เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด และบังคับใช้กฎหมาย ต้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อันจะส่งผลให้ข้าราชการตำรวจมีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นการควบคุม เสริมสร้างความประพฤติที่ดีประชาชนเกิดความศรัทธา เชื่อมั่น ยอมรับและให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขับเคลื่อนตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะมาตราการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติด จะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด

 


9 69