25thJune

25thJune

25thJune

 

May 31,2024

กรมการค้าต่างประเทศติวเข้ม เอสเอ็มอี อีสาน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การค้าและอัพเดทสิทธิประโยชน์ทางการค้า

 

กรมการค้าต่างประเทศติวเข้ม เอสเอ็มอี อีสาน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การค้าและอัพเดทสิทธิประโยชน์ทางการค้า ตามข้อตกลงร่วมระหว่างประเทศอย่างครบถ้วน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 29 พ.ค. 2567 ที่โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จ.ขอนแก่น  นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล"FAST, FUTURE, FREE TRADE ขยายโอกาส SME ไทยก้าวไกลด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า" โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และ ผู้ส่งออกสินค้าไทย รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับการอบรมรวมกว่า 200 คน

 

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ประเทศไทยได้มีการทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ทั้งสิ้น 14 ฉบับ กับ 18 ประเทศคู่ค้า ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี ไม่ว่าจะเป็น ความตกลงการค้าเสรีอาเชียน ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน,ความตกลงการค้าเสรีอาเชียน - อินเดีย, ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย, ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น และประเทศไทยได้มีการลงนามความตกลงล่าสุด คือความตกลงการค้าเสรีไทย - ศรีลังกา ซึ่งเป็น FTA ฉบับที่ 15 ของไทยที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป ดังนั้นกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง เป็นหน่วยงานผู้ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และตรวจคุณสมบัติของสินค้า สำหรับการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรภายใต้กฎ FTA โดยได้มีการพัฒนาด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยระบบดิจิทัลในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดด้วย โดยได้มีการนำระบบดังกล่าวมาใช้สำหรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTAต่างๆ เช่น Form E สำหรับการส่งออกไปจีน, Form AK สำหรับการส่งออกไปเกาหลีใต้, Form RCEP สำหรับการส่งออกไปประเทศสมาชิก RCEP 14 ประเทศ

 

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

"เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าในแต่ละ FTA มีรายละเอียดต่างกัน ผู้ประกอบการไทยจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงกระบวนการชั้นตอนให้ครอบคลุม เตรียมความรู้เกี่ยวกับสิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ FTAว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง ตลอดจนการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ได้

 

กรมการค้าต่างประเทศ จึงได้เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการทุกท่าน ด้วยการสัมนาเพื่อยกระดับความรู้ ด้านการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA อย่างครบวงจร เพื่อเป็นการติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ความสามารถในการแช่งขันให้สามารถขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศได้"

 


23 3,090