25thJune

25thJune

25thJune

 

June 01,2024

หอโคราชมั่นใจ‘คนแน่น’ ใช้สนามบินกองบิน ๑ แต่‘หอไทย’เหนื่อยแทน

 

หอการค้าโคราชหารือหอการค้าไทยให้ช่วยผลักดันสนามบินกองบิน ๑ จาก ICAO ให้ทันปลายปี ๒๕๖๗ เพื่อเปิดเส้นทางบินกรุงเทพฯ-โคราช อ้างเมื่อกว่า ๒๐ ปีที่แล้วคนใช้เยอะ ถ้ากลับมาใช้เชื่อว่าคนแน่น หอไทยเหนื่อยแทน ขั้นตอนขอ ICAO เยอะ ที่สำคัญการจะบินหรือไม่บิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน


เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๒๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการฯ รวมทั้งนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการหอการค้าไทยและประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าพบนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และประชุมหารือนำเสนอประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีนายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ และนางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดฯ เข้าร่วมด้วย โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ และบรรยายเรื่อง “ภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา” ก่อนที่จะส่งหน้าที่ต่อให้กับนายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในวันนี้ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาได้เสนอขอรับการสนับสนุนและผลักดัน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑.การเร่งรัดการอนุญาตให้ใช้สนามบินกองบิน ๑ จาก ICAO ให้ทันปลายปี ๒๕๖๗ ในการเปิดให้บริการเส้นทางการบินกรุงเทพฯ-โคราช และ ๒.การผลักดันงบประมาณดำเนินโครงการปรับปรุงทัศนียภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว Korat Triple Heritage Ring Road และก่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติ ซึ่งในประเด็นที่ ๒ ขอให้ผลักดันงบประมาณเส้นทางท่องเที่ยว ได้แก่ ๑) กิจกรรมก่อสร้างป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ ตลอด ๒๓๔ กิโลเมตร ตามเส้นทาง Triple Heritage Ring Road “ดินแดน ๓ มรดกโลก” งบประมาณการก่อสร้าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ๒) กิจกรรมการประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องด้านภาพยนตร์ สำรวจความต้องการ ปัญหา อุปสรรค เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการสำรวจพื้นที่ เพื่อคัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับนักลงทุน ๓) การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และร้านของฝาก ตลอดเส้นทาง งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ๔) เร่งรัดผลักดันงบประมาณก่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติ ให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาได้รับภารกิจหลายอย่างจากหอการค้าไทย โคราชให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อเรื่องต่างๆ และมีประเด็นที่จะนำเสนอ ต้องการให้หอไทยและจังหวัดช่วยผลักดันเพื่อโคราชให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดได้ทำงานอย่างหนักจนตกผลึก เพื่อนำเสนอในวันนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายหลักของนายกรัฐมนตรี ประเด็นแรกหอการค้าจังหวัดฯ ได้นำเสนองานร่วมกับกองทัพ ไปพูดคุยและประชุมร่วมกันถึงความเป็นไปได้ในการเปิดสนามบินในกองบิน ๑ ขณะนี้กองทัพอากาศก็มีความพร้อมและทางจังหวัดก็พร้อมที่จะผลักดันร่วมกับหอการค้าฯ ซึ่งการจะใช้สนามบินกองบิน ๑ ได้ต้องผ่านมาตรฐาน ICAO ก่อน อาจมีหลายคนสงสัยว่าทำไมสนามบินอุดรธานีจึงบินได้ทั้งที่ไม่ได้ผ่าน ICAO ซึ่งเป็นการเปิดใช้สนามบินในกองบินก่อนที่จะมีการกำหนดมาตรฐานนี้ โดยมาตรฐาน ICAO มีรายละเอียดค่อนข้างมาก จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทางภาครัฐ เพื่อให้สามารถเปิดใช้บริการสนามบินกองบิน ๑ ได้ภายในปลายปี ๒๕๖๗ ซึ่งต้องการเปิดเส้นทางการบินกรุงเทพฯ-โคราชก่อน หลังจากนั้นโคราชซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรเป็นอันดับสองของประเทศและมีโอกาสที่จะเป็นสนามบินที่จะใช้บินระหว่างภูมิภาคได้ ขึ้นเหนือลงใต้ รวมทั้งบินไปต่างประเทศ หากถึงเวลานั้นนอกจากสนามบินกองบิน ๑ แล้วยังมีสนามบินหนองเต็ง จึงอยากให้หอการค้าไทยเร่งรัดการอนุญาตให้ใช้สนามบินกองบิน ๑ โดยผลักดันให้ผ่านมาตรฐาน ICAO ให้ทันในปีนี้

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ในเรื่องนี้ต้องไปดูระเบียบ แต่เส้นทางกรุงเทพฯ-โคราช ไม่ทราบว่าจะมีสายการบินใดจะกล้าลงทุนหรือไม่เพราะว่าขับรถเร็วกว่านั่งเครื่องบิน หรือจะบินระหว่างภูมิภาค ซึ่งต้องคุยกับสายการบินว่าสนใจจะบินไหม

นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานหอการค้าไทย กล่าวว่า ลำบากใจ เพราะว่าเป็นสนามบินของทหาร ต้องมีการถ่ายโอนให้กรมการท่าอากาศยาน ไม่ง่าย เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และต้องทำให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของ ICAO ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนต้องดำเนินการ เหนื่อยแทน ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่า อยากให้คิดอีกมุมคือมอเตอร์เวย์ที่จะเปิดใช้เร็วๆ นี้วิ่ง ๓ ชม. และเทียบดูกับการไปขึ้นเครื่องบินกว่า ๒ ชม. ซึ่งขับรถประหยัดกว่า ไป ๔-๕ คนได้ แต่เครื่องบินค่าโดยสารอย่างน้อย ๑ พันบาทขึ้นไปต่อคน ค่าน้ำมันถูกกว่า ไปได้ทั้งครอบครัว แต่เห็นว่ามีความพยายามเรื่องนี้มานาน ลองดูว่า คนที่จะบินต่อเนื่องมีหรือเปล่า เพราะถ้าคนไม่เต็มลำก็ไม่บิน


 

นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์ กล่าวว่า ในอนาคตจังหวัดนครราชสีมามีอะไรหลากหลาย ถ้าไม่มีสายการบินความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลก็จะถูกกักกันโครงการใหญ่ๆ ที่จะเข้ามา ซึ่งอาจจะเป็นการบินเชื่อมต่อ แต่อย่างไรก็ต้องมี ไม่เช่นนั้นความเป็นอินเตอร์ฯ ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ ทำอย่างไรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ปัญหาในจุดนี้ ไม่ได้คิดแค่เส้นทางกรุงเทพฯ อย่างเดียว แต่ต้องเป็นเส้นทางอื่นด้วย อีกไม่กี่ปีพืชสวนโลกใหญ่ที่สุดจะเกิดขึ้นที่โคราช จะต้องมีสายการบินเกิดขึ้นให้ได้ สิ่งเดียวที่โคราชต้องการคือสายการบินเพื่อรองรับความเป็นอินเตอร์ฯ

นายสุดที่รัก กล่าวว่า เมื่อประมาณ ๒๐ กว่าที่แล้วเคยใช้สนามบินกองบิน ๑ ตอนนั้นน่าจะมีประมาณวันละ ๔ เที่ยว เต็มเกือบทุกเที่ยว เมื่อมีการย้ายสนามบินไปที่หนองเต็งทำให้ไฟลท์บินมีปัญหา ดังนั้น หากย้ายกลับมาที่กองบิน ๑ เรามั่นใจว่ามีคนขึ้นเยอะแน่นอน โคราชในวันนี้ถูกมองข้ามในหลายๆ เรื่องสาเหตุจากเพราะไม่มีสนามบิน หากมีการเปิดสนามบินเมื่อไหร่เชื่อว่าไม่ใช่แค่เส้นทางกรุงเทพฯ-โคราช แต่จะต้องมีการบินระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศด้วย

นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานหอการค้าไทย กล่าวว่า ให้นายสวาทไปผลักดันว่าจะมีสายการบินใดบ้างสนใจจะบินนอกจากกรุงเทพฯ-โคราช และโคราชจะไปไหนบ้าง แต่ขั้นตอนต้องทำงานผ่านกรมการท่าอากาศยานไปสำนักงานการบินพลเรือน เพื่อให้ ICAO รับรองนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้เวลาใช้เวลานาน และไม่ทันปลายปี ๒๕๖๗ ส่วนจะบินหรือไม่บินนั้นขึ้นอยู่กับสายการบินไม่ใช่อยู่ที่เรา


 นอกจากนี้ กรรมการหอการค้าไทยรายหนึ่ง แสดงทัศนะว่า โคราชมีอะไรหลายอย่างที่ดี เป็นหัวเมืองใหญ่ มีความเจริญล้ำหน้าหลายจังหวัดในภาคอีสาน แต่ต้องนึกให้ออก ซึ่งหากคนที่อยู่โคราชก็จะเชียร์โคราช ต้องพยายามคิดและไปเอาคนที่อื่นมา เช่น กรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่นมามองโคราชเป็นอย่างไร อยากให้มีการทำโฟกัสกรุ๊ป จะได้นึกออก ถามเขาว่า จะมาเที่ยวโคราชเพราะอะไรบ้าง มาโคราชแล้วจะไปไหนต่อ จะบินมาโคราชไหม? แล้วจะได้คำตอบ และมีหลายอย่างที่ไม่จำเป็นต้องไปทางนี้ทางเดียว มีทางอื่นเยอะแยะ เช่น หากตนจะมาโคราช ก็อาจจะมึนๆ ว่าจะพักโรงแรมไหน หรือจะไปกินอาหาร และเที่ยวที่ไหน มีเวลาวันเดียว สองวัน หรือสามวัน ลองทำเป็น QR code ให้ดีจริงๆ ให้ถูกใจนักท่องเที่ยว และบางคนก็ไม่เข้าใจว่าการจะบินมาเขาต้องเสียเวลาไปสนามบินลงจากสนามบินก็ต้องเสียเวลาออกจากสนามบินอีก บางทีเราไปเชียร์รถไฟความเร็วสูงให้มาเร็วๆ หรือจริงจังได้ไหม แล้วเชื่อมต่อกับที่อื่น เหมือนที่เราไปญี่ปุ่นทำไมเราจึงไม่บินระหว่างเมืองต่างๆ แต่กลับเลือกนั่งรถไฟ ทำไมเราไม่คิดอีกมุม ขอฝากไว้


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๙ ฉบับที่ ๒๗๖๕ วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม - วันที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

 


54 3,935