13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

July 10,2024

สส.ก้าวไกลโคราช โชว์ท่อระบายน้ำทิพย์ ชาวบ้านร้องท่วมซ้ำซาก จี้กรมโยธาฯ เร่งเสร็จก่อนฤดูฝน

 

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 7 กรกฎาคม บริเวณทางเข้าซอยมุขมนตรี 24 สวนพริกไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายฉัตร  สุภัทรวณิชย์ ส.ส เขต 1 จ.นครราชสีมา พรรคก้าวไกล (กก.) ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง ป้องกันน้ำท่วมตลาดเซฟวันและถนนมิตรภาพ ซึ่งดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2563 ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำผ่านท่อ น้ำฝนเอ่อล้นออกมาจากท่อไหลท่วมบ้านพักอาศัยรวมทั้งสภาพถนนไม่เสร็จ พบการวางระบบท่อใต้ผิวถนนพร้อมฝาตะแกรงปิด

 

นายฉัตร ส.ส เขต 1 จ.นครราชสีมา พรรคก้าวไกล (กก.) เผยว่า หลังจากได้รับการร้องเรียนว่าทุกครั้งที่มีฝนตกลงมาต่อเนื่อง บริเวณนี้ได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นท่วมขัง ตั้งแต่เริ่มโครงการก่อสร้าง ผิดจากในอดีตไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายได้ดี ขณะนี้ทราบข้อมูลล่าสุด ว่าโครงข่ายของท่อระบายน้ำมีการเชื่อมต่อท่อแล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน เป็นสาเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิต น้ำไม่ระบาย กินเวลานาน 3-4 วัน บางครั้งนานนับสัปดาห์ เทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา ไม่ได้นิ่งนอนใจ เครื่องสูบน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทุกครั้ง

 

อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้นำโครงการดีๆเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวโคราช แต่ขอเร่งรัดกรมโยธาธิการฯ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเชื่อมต่อการระบานน้ำให้เสร็จโดยเร็ว หรือภายในเดือนสิงหาคม ก่อนถึงช่วงฤดูฝน เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

 

ในช่วงนี้ฤดูฝนกำลังมา ขอประสาน ทน.นครราชสีมา เตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วมในเขตตัวเมืองชั้นใน ย่านเศรษฐกิจ เช่น ถนนสุรนารี ถนนจอมพล ถนนโพธิ์กลาง หน้าจวนผู้ว่า ฯ และอีกหลายจุดเสี่ยง โดยจัดรถดูดท่อ เร่งกำจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย กีดขวางติดค้างภายในท่อระบายน้ำ สามารถช่วยระบายน้ำได้ในระดับหนึ่ง

 


8 66