25thMay

25thMay

25thMay

 

September 08,2018

นอภ.โน่ผิดหวัง‘วังเณร’อีก ผลรังวัดบ้านสุนทรชัดเจน

         ผลการรังวัดที่ดินบ้านสุนทรปรากฏแล้ว พบที่ดินเพิ่มขึ้นจากเดิม ๑๒.๑ ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๔๓.๑ ตารางวา หลังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีอิทธิพลจากนายอำเภอโน่ จึงยื่นขอรังวัดใหม่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ ที่ดินอำเภอแจ้งให้นำโฉนดไปแก้ตามความจริง

         จากกรณีการรุกล้ำแก่งวังเณรของร้านค้าที่บุกรุกเข้าไปภายในลำตะคอง ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติ และมีคำสั่งจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบแก่งวังเณรทุกสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นำโดย นายอนุวรรตน์ จันทรสุขเกษม ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ นายณัชวันก์ (โน่) อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอสูงเนิน เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกลำตะคองบริเวณวังเณร ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ซึ่งมีปัญหาเรื้อรังมาหลายปี และได้เกิดกรณีพิพาทระหว่าง นายอำเภอณัชวันก์ (โน่) กับนายสุนทร จันทร์รังสี ประธานที่ปรึกษาสภาวิชาชีพสื่อมวลชนภูมิภาคแห่งชาติ ผู้เรียกร้องให้มีการจัดการกับผู้บุกรุกลำตะคองและจับตาดูการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่มาโดยตลอด  เหตุเริ่มจากนายอำเภอโน่ส่งสมุนบุกรุกบ้านนายสุนทรโดยไม่ได้รับอนุญาต นายสุนทรจึงแจ้งความดำเนินคดีกับนายอำเภอโน่ เป็นความผิดอาญาในมาตรา ๑๕๗ ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ส่งผลให้มีคดีความต่อกันหลายคดี รวมทั้งการกล่าวหาว่า นายสุนทรบุกรุกที่ดินสาธารณะริมลำตะคอง ๕๐ ซม. แต่เนื่องจากนายสุนทรมีกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณติดลำตะคองจำนวน ๖ ไร่เศษ และครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงได้ยื่นเรื่องเพื่อขอทำการรังวัดใหม่ เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนที่พร้อมปฏิบัติตามเจ้าพนักงานที่ดิน

         โดยมีการนัดรังวัดเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหลายฝ่ายลงมาตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว ประกอบด้วย นายอนุวรรตน์ จันทรสุขเกษม ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา, นายพงศ์เทพ ชินสรนันท์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสูงเนิน, นายวิภพ พลสิทธิ์ หัวหน้าช่างรังวัด, เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ ๘, นายณฐพล กองดิน ปลัดอำเภอสูงเนิน, นายกิตติพงษ์ ภิญโญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ ตำบลมะเกลือเก่า, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สูงเนิน พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอีกหลายสิบนาย ซึ่งการรังวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่ ‘โคราชคนอีสาน’ เสนอข่าวไปแล้วนั้น

         ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยนายพงศ์เทพ ชินสรนันท์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสูงเนิน ได้แจ้งผลการรังวัดที่ดินบ้านนายสุนทรให้เจ้าของบ้านได้รับทราบ โดยผลปรากฏว่า ได้เนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๔๓.๑ ตารางวา ซึ่งมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ๑๒.๑ ตารางวา และให้นายสุนทรไปติดต่อรับทราบผลการรังวัดพร้อมนำโฉนดที่ดินไปแก้ไขเนื้อที่ดังกล่าวด้วย

         อนึ่ง นายอำเภอโน่ได้แจ้งความดำเนินคดีอาญานายสุนทร ในข้อหารุกล้ำที่สาธารณะของแผ่นดิน โดยอ้างด้วยวาจาว่า นายสุนทรบุกรุกพื้นที่ ๕๐ เซนติเมตร ตำรวจสอบสวนแล้วได้ส่งเรื่องให้อัยการพิจารณาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ แต่อัยการผลัดฟ้องเรื่อยมา โดยระบุว่าให้สอบสวนเพิ่มเติม พร้อมกันนี้นายอำเภอโน่ยังได้กล่าวหานายสุนทรว่า เป็นผู้มีอิทธิพลเกินกว่าที่ตนจะดำเนินการปราบปรามได้ ซึ่งกรณีนี้นายสุนทรได้แจ้งความดำเนินคดีนายอำเภอโน่ในข้อหาหมิ่นประมาทแล้ว 

 

 

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๒๓ วันพฤหัสบดีที่ ๖ - วันอังคารที่ ๑๐ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

830 1,425