13thApril

13thApril

13thApril

 

May 22,2019

ตร.ภาค ๓ มอบโฉนดต่อเนื่อง คืนความสุขราษฎร ๘ จว.

            ตำรวจภูธรภาค ๓ มอบโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ ๑๑ ในพื้นที่ ๘ จังหวัดอีสานตอนล่าง ๑๙๒ ราย รวม ๒๐๙ ฉบับ เนื้อที่ประมาณ ๗๒๔ - ๓ - ๔๓ มูลค่า ๓๕๓,๓๖๘,๘๖๐ บาท จับกุมผู้ต้องหา ๕ ราย เป็นคดี ๑๔ คดี ประชาชนยิ้มทั้งน้ำตาขอบคุณโครงการดีๆ เพื่อประชาชน

            เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการนครราชสีมา, พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ ๒, นายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นางฐานภัค สวงโท อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิจังหวัดนครราชสีมา, พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์ ผู้บังคับการตำรวจชัยภูมิ, พล.ต.ต.ภิญโญ หวลกสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร, พล.ต.ต. สุรพล แก้วขาว, พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์, พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓, พล.ต.ต.ปภัชเดช เกตุพันธ์ ผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๓ และพล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมทำพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยมอบคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชน ครั้งที่ ๑๑ ในพื้นที่ ๘ จังหวัดอีสานตอนล่าง ประกอบด้วยนครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, ยโสธร และบุรีรัมย์ โดยมอบคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชน จำนวน ๑๙๒ ราย รวม ๒๐๙ ฉบับ เนื้อที่ในโฉนดที่ดินทั้งหมดประมาณ ๗๒๔ ไร่ ๓ งาน ๔๓ ตารางวา รวมมูลค่า ๓๕๓,๓๖๘,๘๖๐ บาท และจับกุมผู้ต้องหา ๕ ราย เป็นคดี ๑๔ คดี อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยึดทรัพย์ต่อไป

            พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาล ได้ให้ความสําคัญกับปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของประเทศ และถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องเร่งดําเนินการแก้ไข โดยเน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการปัญหาด้านลูกหนี้ควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังให้ดําเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งลดภาระหนี้นอกระบบด้วยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ซึ่งได้สั่งการให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และดําเนินการปราบปรามผู้ กระทําความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ โดยกําหนดให้จัดพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พร้อมกันทั่วประเทศ

            ตํารวจภูธรภาค ๓ ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ตั้งแต่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ทหาร อัยการ ที่ดิน สรรพากร ในการสืบสวนสอบสวน และตรวจค้นกลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบดําเนินการแก้ไขปัญหา ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ทําให้เกิดความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้และลูกหนี้ จนประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และ ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจากผลการดําเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน สามารถดําเนินการได้ดังนี้ คืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชน จํานวน ๕,๒๑๔ ราย คืนโฉนดที่ดิน จํานวน ๕,๕๑๖ ฉบับ รวมเนื้อที่จำนวน ๑๘,๙๔๕ ไร่ ๓ งาน ๙๔ ตารางวา มูลค่าประมาณ ๙,๕๙๑,๕๗๔,๕๕๙ บาท ทรัพย์สินที่คืนให้กับประชาชน รถยนต์ จํานวน ๖๐ คัน มูลค่า ๒๑,๕๐๕,๐๐๐ บาท รถจักรยานยนต์ จํานวน ๗๓ คัน มูลค่า ๑,๖๖๔,๗๐๐ บาท รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด ๙,๖๑๘,๑๑๔,๒๕๙ บาท ดําเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย คืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สินได้ จํานวน ๕,๓๕๑ ราย จับกุมผู้ต้องหา ๒๐๑ ราย แจ้งความดําเนินคดี ๓๕๐ คดี

            รวมของกลางทั้งสิ้น ๑,๔๗๗ รายการ มูลค่า ๘๕๕,๒๙๓,๖๐๐ บาท และผลการดําเนินการในครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สามารถดําเนินการดังนี้ คืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชน จํานวน ๑๙๒ ราย คืนโฉนดที่ดิน จํานวน ๒๐๙ ฉบับ รวมเนื้อที่ ๗๒๔ ไร่ ๓ งาน ๔๓ ตารางวา มูลค่าประมาณ ๓๕๒,๙๑๘,๖๘๐ บาท รถยนต์จํานวน ๑ คัน มูลค่า ๔๕๐,๐๐๐ บาท รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด ๓๕๓,๓๖๘,๖๘๐ บาท ดําเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย คืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สินได้ จํานวน ๑๙๒ ราย จับกุมผู้ต้องหา ๕ ราย แจ้งความดําเนินคดี ๑๔ คดี

            ด้านนางพรทิพย์ คำยอด ชาวตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยทั้งน้ำตาหลังได้รับโฉนดที่ดิน ๑ งาน ๒๙ ตารางวาคืนว่า ขอขอบคุณราชการทุกภาคส่วน และขอบคุณโครงการดีๆ แบบนี้ที่คอยช่วยเหลือประชาชน จากนี้จะใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท ที่ผ่านมาเคยเอาโฉนดไปไว้นาน ๑๐ ปี เพื่อเอาทุนให้สามีไปทำงานที่ต่างประเทศ และไม่สามารถที่จะหาเงินส่งเพื่อไถ่ถอนเอาที่ดินออกมา จำนวนเงิน ๕ หมื่นบาทที่ได้มาก็กลายเป็นดอกเบี้ยที่สูงขึ้น แต่ที่เอาโฉนดออกมาได้คือคืนเงินต้น ๕ หมื่นไปโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ขอบคุณโครงการนี้จริงๆ

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๗๓ วันอังคารที่ ๒๑ - วันเสาร์ที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

803 1344