23rdApril

23rdApril

23rdApril

 

June 01,2019

ไข้เลือดออกระบาดหนัก รพ.ขอบริจาคมุ้งผู้ป่วย

         ประกาศขอรับบริจาคมุ้งให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ลดการถูกยุงกัด แก้ปัญหาไข้เลือดออกระบาดหนักในปีนี้ หลักฐานการบริจาคใช้ลดหย่อนภาษีได้ อุบลฯ ป่วย ๗๓๗ ราย เสียชีวิตแล้ว ๑ ราย แถมยังมีอาการน่าเป็นห่วง

         จากกรณีที่ นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (สสจ.อุบลราชธานี) ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มระบาดหนักกว่าทุกปี ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งจิตอาสา เพื่อรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ตามหลัก ๕ ป ๑ ข แต่ยังพบว่า ตามชุมชน โรงเรียน วัด และโรงพยาบาล ยังมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทำให้มีความเสี่ยงที่โรคไข้เลือดออกอาจจะแพร่กระจาย และขยายเป็นวงกว้าง เพื่อเป็นการตอบโต้โดยใช้มาตรการเข้มรายงานข้อมูลและเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ได้ประชุม Teleconference ร่วมกับศูนย์ระบาดวิทยาในทุกอำเภอ เพื่อดำเนินงานอย่างเร่งด่วนตอบโต้สภาวะการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ทั้งด้านป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการรักษาพยาบาล

         นอกจากนี้ ยังได้ออกมาตรการแจกมุ้งให้ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาและต้องนอนพักอยู่กับทางโรงพยาบาลทุกเตียง เนื่องจากในโรงพยาบาลมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมานอนรักษาปะปนกัน เมื่อยุงที่อยู่ในโรงพยาบาลกัดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วอาจไปกัดผู้ป่วยรายอื่น ทำให้กลายเป็น  ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกไปด้วย ส่งผลให้ขณะนี้ ตามโรงพยาบาลชุมชนทั้ง ๒๕ อำเภอ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๕ เตียง ประกาศขอรับบริจาคมุ้งจากประชาชนที่มีจิตศรัทธา โดยมุ้งที่ทางโรงพยาบาลต้องการคือ มุ้งแบบผูกติดกับเสาเตียง เพราะดีกว่ามุ้งชนิดครอบ เนื่องจากชายของมุ้งแบบแขวนผูกติดกับเตียงนั้น ชายมุ้งคลุมเตียงผู้ป่วยได้ทั้งเตียง ขณะเดียวกันยังต้องการเครื่องให้สารน้ำแก่ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และปรอทใช้คัดกรองผู้ป่วยโรคนี้ด้วย เพราะในโรงพยาบาลทุกแห่งมีไม่เพียงพอ

         ทางด้าน นพ.ชานนท์ พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาลสุม จ.อุบลราชธานี กล่าวถึงสถานการณ์ในขณะนี้ว่า หลังได้รับคำสั่งการจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ให้ดำเนินการลดการแพร่ระบาดของโรค เพราะผู้เชี่ยวชาญพบว่า ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมานอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งร่างกายจะมีเชื้อไข้เลือดออกอยู่แล้ว ถ้าหากยุงที่อยู่ในโรงพยาบาลกัดผู้ป่วยที่มีเชื้อไข้เลือดออก ก็มีความเสี่ยงที่นำเชื้อไปติดผู้ป่วยรายอื่นที่มานอนรักษาด้วยโรคอื่น จึงต้องมีการป้องกันโดยการจัดหามุ้งให้เพียงพอต่อจำนวนเตียงของแต่ละโรงพยาบาล และมีการสนับสนุนเครื่องช่วยให้สารน้ำทางเส้นเลือดหรืออินฟิวชั่นปั๊ม ซึ่งจำเป็นในผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ต้องให้สารน้ำอย่างระมัดระวังละเอียดถี่ถ้วนโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็น เด็กปัจจุบันในแต่ละโรงพยาบาลค่อนข้างที่จะขาดแคลน สำหรับท่านใดที่ประสงค์จะบริจาคมุ้งหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถบริจาคได้ที่บัญชี QR Code ของแต่ละโรงพยาบาล เพื่อนำหลักฐานไปขอลดหย่อนภาษีได้

         สำหรับสถิติไข้เลือดออกระบาดในจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว ๗๓๗ ราย เสียชีวิต ๑ ราย และรอผลยืนยันจากการตรวจวิเคราะห์อีก ๓ ราย และยังมีผู้ป่วยที่มีอาการน่าเป็นห่วง อยู่ระหว่างการรักษาอีก ๑ ราย ขณะที่ข้อมูลสถิติไข้เลือดออกทั่วประเทศ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ของกรมควบคุมโรค พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากไข้เลือดออกปีนี้รวมจำนวน ๒๘ ราย โดยจังหวัดที่พบสูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ ตราด จันทบุรี อุบลราชธานี นครราชสีมา และอำนาจเจริญ

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๗๕ วันเสาร์ที่ ๑-วันพุธที่ ๕ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 

 


800 1365