30thMay

30thMay

30thMay

 

June 17,2019

เทศบาลโคราชควัก ๕ ล. ปรับปรุงหัวมุมวัดม่วง อาคารจอดรถเสร็จไม่ทัน

          ปรับปรุงอาคารแยกวัดม่วง เล็งใช้เป็นสำนักงานเทศกิจและโรงจำนำเทศบาล ๑ ชั่วคราว หลังมีแผนปรับปรุงที่ถนนยมราช ประธานสภาชี้ได้อาคารคืนจากผู้เช่าเพราะหมดสัญญา ไม่มีปัญหาอะไรกัน ส่วนการประมูลงานก่อสร้างมั่นใจได้ไร้การ “ฮั้ว” ส่วนอาคารที่จอดรถในเทศบาลฯ คาดผู้รับเหมาทำเสร็จไม่ทันสิงหาคมนี้

 

          ตามที่เทศบาลนครนคราชสีมา มีโครงการปรับปรุงอาคาร ๓ ชั้น และอาคาร ๔ ชั้น หัวมุมตรอกวัดม่วง ถนนสุรนารี เพื่อปรับปรุงให้เป็นสถานธนานุบาลและสำนักงานเทศกิจ โดยได้บริษัท เพอร์เฟ็ค อีควิปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้รับเหมา ซึ่งมีวงเงินค่าก่อสร้าง ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๒๑๐ วัน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีประชาชนให้ความสนใจว่า เทศบาลนครนคราชสีมากำลังทำอะไรอยู่? 

          “โคราชคนอีสาน” เข้าพบนายอิทธิพล มณีเนตร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างเทศบาลนครราชสีมา เพื่อสอบถามถึงรายละเอียดโครงการปรับปรุงอาคาร ๓ ชั้น และอาคาร ๔ ชั้น หัวมุมตรอกวัดม่วง โดยเปิดเผยว่า “การปรับปรุงอาคาร ๓ ชั้น และอาคาร ๔ ชั้น บริเวณตรอกวัดม่วง อาคารที่ปรับปรุงเป็นรูปแบบ ๒ คูหา แต่หากเรียกให้ถูกจะต้องเรียกว่า ๒ อาคาร โดยอาคารฝั่งติดกับทางเข้าซอยจะมี ๓ ชั้น ส่วนอาคารฝั่งที่ติดกับอาคารข้างๆ จะมี ๔ ชั้น โดยฝั่งอาคาร ๓ ชั้น จะทำเป็นโรงรับจำนำชั่วคราว เนื่องจากโรงรับจำนำเทศบาล ๑ มีสภาพเก่า ทางเทศบาลฯ จึงจะย้ายโรงรับจำนำ ๑ มาที่อาคารนี้ก่อน เมื่อปรับปรุงโรงรับจำนำ ๑ เสร็จแล้วจึงจะย้ายกลับไป สำหรับฝั่งอาคาร ๔ ชั้น จะทำเป็นสำนักงานเทศกิจ เนื่องจากปัจจุบันอาคารที่เทศกิจใช้อยู่ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เพราะเทศกิจบางคนจะต้องพักอยู่ในสำนักงาน ดังนั้นตัวอาคาร ๔ ชั้น ก็จะแบ่งชั้นบนไว้ทำเป็นห้องพักให้เทศกิจด้วย ส่วนการประมูลอาคารนี้ ใช้ระบบ E Bidding ซึ่งขณะนี้ก็ประมูลไปเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของกองช่างเสมือนเป็นปลายทางแล้ว มีหน้าที่ทำให้เสร็จ เมื่อก่อสร้างเสร็จก็ต้องส่งมอบให้ส่วนของโรงรับจำนำและเทศกิจไปดูแล”

          “ในส่วนของลักษณะงานที่ผู้รับเหมาจะทำคือ ใช้โครงสร้างอาคารเดิม แต่รื้อถอนวัสดุปูพื้นและผนังกั้นห้องภายในอาคารของเดิม พร้อมติดตั้งใหม่ รื้อถอนระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบสุขาภิบาลของเดิม พร้อมทำการติดตั้งใหม่ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร รวมไปถึงการปรับปรุงรั้วและพื้นที่ลานจอดรถด้านหลังอาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร งบประมาณที่ผู้รับเหมาประมูลได้ประมาณ ๔,๙๐๐,๐๐๐ ซึ่งงบประมาณตรงนี้เป็นเพียงการปรับปรุงภายนอกเท่านั้น ส่วนการตกแต่งภายในต่างๆ ยังไม่มีงบประมาณออกมาในขณะนี้” นายอิทธิพล มณีเนตร กล่าว

          และ “โคราชคนอีสาน” ได้สอบถามพบนายธนาคม วิมลวัตรเวที ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ถึงที่มาของการปรับปรุงอาคาร ๓ ชั้น และอาคาร ๔ ชั้น บริเวณตรอกวัดม่วง ซึ่งเปิดเผยว่า “สำหรับตัวอาคารทั้ง ๒ หลังนั้น เทศบาลฯ ได้คืนมาจากผู้เช่าเก่า ซึ่งเป็นบริษัทขายตั๋วเครื่องบิน เพราะสัญญาเช่าหมดอายุ ด้านผู้เช่าเก่าเองก็ได้ทำการปรับปรุงก่อนส่งคืนเล็กน้อย เมื่อได้คืนมาเราจึงไม่เปิดประมูลให้ใครเช่าอีก ซึ่งเทศบาลฯ และผู้เช่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน แต่เพราะสัญญาหมดอายุ และเราเล็งเห็นว่า อาคารนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ด้วย” 

          “สำหรับการประมูลโครงการก่อสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการปรับปรุงอาคารตรงตรอกวัดม่วง หรืออาคารที่จอดรถ ปัจจุบันการประมูลเป็นรูปแบบ E Bidding ซึ่งเป็นรูปแบบการประมูลออนไลน์ ไม่ว่าใครก็สามารถซื้อแบบงานไป แล้วก็นั่งเคาะประมูลอยู่บ้านได้ ด้วยการส่งราคาประมูลเข้ามายังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งทางเทศบาลฯ ไม่ได้เข้าไปดูแลในส่วนนั้นเอง ทำให้ปัจจุบันการประมูลโครงการต่างๆ มีความโปร่งใสมากขึ้น เนื่องจากเราเองก็ไม่รู้ว่าใครประมูลบ้าง ในที่สุดคนที่ให้ราคาน้อยที่สุดก็จะได้ไป ซึ่งระบบนี้ถือเป็นระบบที่ดีมาก ทำให้เทศบาลฯ ได้ค่าประกวดราคาที่ถูกลง ส่งผลให้มีเงินกลับมาหมุนเวียนในโครงการอื่นๆ ได้อีกเกือบร้อยละ ๒๐ ซึ่งระบบ E Bidding ผู้ประมูลกับเจ้าของโครงการไม่ต้องมาพบหน้ากัน ทำให้ไม่ต้องมีการฮั้วกันเกิดขึ้นเหมือนในอดีตอีกด้วย” ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา กล่าว

          ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงอาคาร ๓ ชั้น และอาคาร ๔ ชั้น บริเวณตรอกวัดม่วง ถนนสุรนารี สัญญาจ้างที่ ค.๑๒/๒๕๖๒ ปริมาณงานก่อสร้างคือ รื้อถอนวัสดุปูพื้นและผนังกั้นก้องภายในอาคารของเดิม พร้อมติดตั้งใหม่ รื้อถอนระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบสุขาภิบาลของเดิม พร้อมทำการติดตั้งใหม่ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร รวมไปถึงการปรับปรุงรั้วและพื้นที่ลานจอดรถด้านหลังอาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร โดยได้บริษัท เพอร์เฟ็คอีควิปเมนท์ จำกัด (Perfect Equipment Co., Ltd.) เป็นผู้รับจ้าง มีระยะเวลาก่อสร้าง ๒๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ราคากลางอยู่ที่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินค่าก่อสร้างหรือที่ผู้รับเหมาประมูลไปได้คือ ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

          สำหรับ โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถเทศบาลนครนครราชสีมา ปริมาณงานก่อสร้างคือ ก่อสร้างอาคารที่จอดรถให้กับเทศบาลนครนครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างอาคาร ๓ ชั้น พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างครบชุด โดยได้ หจก.บุรีรัมย์โอฬารพัฒนกิจ เป็นผู้รับจ้าง มีระยะเวลาก่อสร้างรวม ๓๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินค่าก่อสร้างหรือที่ผู้รับเหมาประมูลไปได้คือ ๒๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท

          นายธนาคม วิมลวัตรเวที ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา กล่าวถึงโครงการอาคารจอดรถฯ ว่า “ในส่วนอาคารจอดรถข้างเทศบาลนครนครราชสีมาที่กำลังก่อสร้างอยู่นั้น จะเป็นรูปแบบ ๖ ชั้น แต่ขณะนี้สร้างเพียง ๓ ชั้นเท่านั้น แล้วค่อยทำการต่อเติมภายหลัง ซึ่งขณะนี้ก็ใกล้หมดเวลาก่อสร้างแล้ว จะสิ้นสุดประมาณเดือนสิงหาคมนี้ คาดว่าน่าจะไม่สามารถก่อสร้างเสร็จทันกำหนด”

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๗๘ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

823 1,417